Eigennaam krijgt hoofdletter

Volgens de officiële spelling krijgen alleen eigennamen een hoofdletter in het Nederlands. Met eigennamen is bedoeld: namen die naar unieke personen, plaatsen of zaken verwijzen.

De belangrijkste categorieën eigennamen zijn:

Verder kun je een hoofdletter gebruiken om bijzonder respect aan te duiden. Dat komt eigenlijk alleen voor bij staatshoofden (en zelfs dan niet altijd) en godheden: Zijne Majesteit, God, Jahweh.

Kleine letter

Alle woorden die niet in bovenstaande categorieën vallen, krijgen geen hoofdletter volgens de officiële spelling. Veelvoorkomende twijfelgevallen zijn:

Oorspronkelijk eigennaam, toch geen hoofdletter

Soms verliest een eigennaam zijn specifieke verwijzing en krijgt hij een algemenere, breder toepasbare betekenis. Als een naam niet meer naar een uniek ding of unieke persoon of plek verwijst, dan wordt het een ‘gewoon’ woord (een soortnaam) en schrijf je het met een kleine letter. Dat geldt voor:

Hoofdletter aan het begin van een zin

In het algemeen krijgt het eerste woord van een zin altijd een hoofdletter. Dat geldt ook voor ‘gewone’ woorden, die je normaal gesproken met een kleine letter schrijft. Er komt geen hoofdletter na een dubbele punt of puntkomma.

Als de zin met een cijfer of een symbool begint, vervalt de beginhoofdletter: ‘75 mensen hebben zich aangemeld.’ Als de zin met een apostrof begint (dus met een ‘afgekapt’ woord), krijgt het eerste volledige woord de hoofdletter: ‘’s Ochtends sta ik altijd vroeg op.

Voor meer kwesties op het gebied van hoofdletters en kleine letters kun je deze overzichtspagina bekijken.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Ben je benieuwd of je de spellingregels voor hoofdletters onder de knie hebt? Doe dan ons hoofdletterquizje!