Het Genootschap Onze Taal houdt de vinger aan de pols van het Nederlands. Dat kunnen we doen dankzij onze grote achterban van bijna 23.000 leden. Zij krijgen tien keer per jaar het bekende en veelgeprezen tijdschrift Onze Taal en kunnen profiteren van diverse extra's. Daarnaast bieden wij leden, maar ook talloze niet-leden, via andere kanalen allerlei informatie over het Nederlands – via de telefoon, via Facebook, Twitter, LinkedIn, via Taalpost, en vooral via deze website.

Zo vervult Onze Taal een belangrijke openbare functie, die zeer wordt gewaardeerd. Onze Taal is dan ook erkend als culturele ‘algemeen nut beogende instelling’ (anbi).

Onze Taal ontvangt geen subsidie. De inkomsten uit de contributies van leden zijn niet toereikend om al onze inspanningen voor het Nederlands te bekostigen. Daarom vragen we u, als taalliefhebber, om een (extra) bijdrage.

Wilt u het Genootschap Onze Taal rechtstreeks steunen? Dat kan op verschillende manieren:

  • Bent u nog geen lid van onze vereniging? Wij verwelkomen u graag! Hoe meer leden we hebben, hoe meer taalprojecten we kunnen oppakken. Een aantrekkelijke aanbieding vindt u in de webwinkel bij ‘Lid worden’.
  • Een incidentele donatie kunt u gemakkelijk overmaken via onze webwinkel, of rechtstreeks op rekening NL61 INGB 0003 1101 00, BIC-code: INGBNL2A t.n.v. Genootschap Onze Taal in Den Haag. Giften aan Onze Taal zijn boven de wettelijke drempel voor 125% aftrekbaar voor de Nederlandse inkomstenbelasting.
  • Een periodieke schenking met belastingvoordeel kunt u eenvoudig regelen via het formulier ‘Periodieke gift in geld’ (pdf) van de Belastingdienst, zonder tussenkomst van een notaris. Meer informatie hierover vindt u op de pagina ‘Schenken met belastingvoordeel’.
  • U kunt het Genootschap Onze Taal ook opnemen in uw testament. Meer informatie hierover vindt u op de pagina ‘Nalaten via uw testament’ of op de website Notaris.nl.
  • Als u wilt dat uw donatie ten goede komt aan specifieke projecten van Onze Taal, dan is uw gift bij de stichting ‘Vrienden van Onze Taal’ op de goede plaats. De Vrienden van Onze Taal subsidiëren bijzondere taalprojecten van het genootschap.

We zijn u zeer erkentelijk voor uw steun. Daarmee kunnen we nóg beter uitdragen hoe leuk en belangrijk taal is. Want taal is van ons allemaal!