Overweegt u om het Genootschap Onze Taal op te nemen in uw testament? Het werk van het genootschap is een prachtige bestemming voor wat u hebt opgebouwd tijdens uw leven. Wij kunnen ons hierdoor als ‘goed doel’ blijven inzetten voor de Nederlandse taal, nu en in de toekomst.

Het Genootschap Onze Taal is aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (anbi). Dit betekent dat wij vrijgesteld zijn van het betalen van belasting over nalatenschappen. Uw nalatenschap aan onze organisatie komt dus geheel ten goede aan ons streven een zo groot mogelijk publiek te informeren over taal en taalgebruik, waarbij we vooral ook ons enthousiasme over taal willen delen.

Hoe maakt u Onze Taal tot uw erfgenaam? U kunt dit op drie manieren doen.

1. Een vast bedrag

Met een legaat laat u een vast bedrag na aan Genootschap Onze Taal. Het resterende deel van uw nalatenschap wordt verdeeld over uw erfgenamen zoals kinderen, familieleden of vrienden. 

2. Mede-erfgenaam

U kunt in uw testament ook een aantal erfgenamen benoemen waar het Genootschap Onze Taal er één van is. U bepaalt zelf hoe u uw nalatenschap over de erfgenamen verdeelt.

3. Enig erfgenaam

Wilt u dat uw volledige nalatenschap ten goede komt aan onze initiatieven op het gebied van de Nederlandse taal? Dan kunt u Genootschap Onze Taal als enig erfgenaam benoemen. 

Hebt u eenmaal bepaald hoe u uw nalatenschap wilt verdelen, dan maakt u een afspraak met de notaris. Deze stelt uw testament op waarna u deze toegestuurd krijgt. Bent u het eens met de inhoud? Dan kunt u uw testament ondertekenen op het kantoor van de notaris. 

Als u het Genootschap Onze Taal in uw testament wilt opnemen, dan hebt u de volgende gegevens nodig:

Genootschap Onze Taal is statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende te Paleisstraat 9, 2514 JA Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408444.

Wij stellen het bijzonder op prijs om een bericht van u te ontvangen als u overweegt Onze Taal in uw testament op te nemen. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 070 - 356 12 20 of administratie@onzetaal.nl. We denken graag met u mee.