Uw privacy

Onze Taal verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden, (nieuwsbrief)abonnees, klanten en bezoekers van bijeenkomsten en van onze website(s). Hieronder informeren wij u over de wijze waarop wij dit doen.

Onze Taal verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk. Onze Taal houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming.

Onze Taal verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iii) relatiebeheer en (iv) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te informeren over aanbiedingen en activiteiten. Tot slot kunnen persoonsgegevens ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Onze Taal, zijn klanten en medewerkers.

In het kader van onze dienstverlening registreren we uw persoonsgegevens:

  1. Wanneer u een student- of regulier lidmaatschap, of een proef-, cadeau- of collectief abonnement afsluit: om u te kunnen informeren over zaken die de vereniging, het lidmaatschap of abonnement betreffen, om u het tijdschrift Onze Taal in papieren en/of digitale vorm te kunnen toezenden, en om uw contributie te kunnen incasseren. We registreren uw naam en adres, en indien u deze informatie met ons deelt ook uw geslacht, e-mailadres en IBAN. Uw gegevens worden bewaard tot uiterlijk 6 maanden na afsluiting van het boekjaar waarin uw lidmaatschap is beëindigd.
  2. Wanneer u in onze webwinkel, via e-mail of telefonisch een product (bijvoorbeeld een boek) of een dienst (bijvoorbeeld een training of congrestoegang) bestelt: om dit product of deze dienst aan u te kunnen leveren en om u te informeren over vergelijkbare producten of diensten. We registreren uw naam, adres en IBAN, en indien u deze informatie met ons deelt ook uw geslacht en e-mailadres. Uw gegevens worden bewaard tot uiterlijk 6 maanden na afsluiting van het boekjaar waarin uw bestelling is geleverd.
  3. Wanneer u zich aanmeldt als abonnee van onze gratis nieuwsbrieven: om deze per e-mail aan u toe te kunnen sturen. We registreren uw e-mailadres. U kunt uw abonnement te allen tijde intrekken via de afmeldlink. Uw gegevens worden dan per direct verwijderd uit onze administratie.
  4. Wanneer u meedoet aan enquêtes, prijsvragen of onderzoeken, gebruikmaakt van formulieren op onze website of ons via sociale media benadert, registreren we uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn om op uw bericht te kunnen reageren. Deze gegevens worden maximaal 6 maanden bewaard.

 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is vereniging Genootschap Onze Taal, gevestigd in Den Haag.

Gebruik door derden en beveiliging

Genootschap Onze Taal laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit nodig is om onze verplichtingen jegens u te kunnen nakomen. Met de volgende organisaties worden persoonsgegevens uitgewisseld:

- HABO DaCosta B.V., Vianen: drukken van adresdragers voor toezending tijdschrift Onze Taal;
- VVC B.V., Den Haag: verzenden van bestellingen en printen en verzenden van brieven, facturen en herinneringen;
- Est Digital Internetbureau, Leiden: toegang verlenen tot de digitale versie van Onze Taal;
- Spotler Nederland B.V.: verzenden van e-mail-nieuwsbrieven.

Met deze verwerkers heeft Onze Taal een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze website(s) wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend. We gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en bestellingen te analyseren. Aan de hand van deze analyse kunnen wij de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze websites optimaliseren. Ook kunnen wij u rechtstreeks of via sociale media informeren over aanbiedingen of producten die voor u interessant zou kunnen zijn.

Om onze dienstverlening en website(s) te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze website(s) eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer opgeslagen worden bij het bezoeken van een website, en die bijvoorbeeld gebruikt worden om uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. In ons cookiebeleid leest u meer over de manier waarop onze websites omgaan met cookies, en leggen we uit hoe u ze eventueel kunt uitschakelen. Let op: als u de cookies in uw browser uitzet, kunt u niet altijd van alle functionaliteiten van deze website(s) gebruikmaken.

Op de websites van Onze Taal kunt u links aantreffen naar andere websites. Onze Taal kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Vragen

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens en/of ons verwerkingsregister. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Hebt u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Genootschap Onze Taal, Paleisstraat 9, 2514 JA Den Haag, of e-mail: administratie@onzetaal.nl.

Wijzigingen
Het genootschap Onze Taal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Onze Taal een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Onze Taal uw persoonsgegevens verwerkt, zullen wij dit kenbaar maken via berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven of in Onze Taal.

Den Haag, 24 mei 2018