Het Genootschap Onze Taal is een vereniging voor taalliefhebbers. Met een uniek tijdschrift: het enige in Nederland waarin deskundig én op een prettig leesbare manier over alle aspecten van de taal geschreven wordt. Het Genootschap Onze Taal heeft bovendien een Taaladviesdienst, die vragen over de Nederlandse taal beantwoordt, en geeft verder door middel van congressen, elektronische nieuwsbrieven, boeken en een website voorlichting over het Nederlands.

Tijdschrift Onze Taal

De uitgave van het maandblad Onze Taal is de belangrijkste activiteit van het genootschap. Onder het motto 'taalkundig verantwoord en prettig leesbaar' biedt Onze Taal artikelen over goed en fout taalgebruik, leesbaar schrijven, spreken en presenteren, taal en computer, argumentatie, woordenboeken, nieuwe woorden, etymologie, spelling, jongerentaal, enz. Een- of tweemaal per jaar verschijnt er een themanummer, bijvoorbeeld over reclametaal, 'de taal der liefde' en over 'taal en geheugen'. Onze Taal verschijnt tienmaal per jaar. Meer informatie.

De Taaladviesdienst

Een andere activiteit van het Genootschap Onze Taal is de Taaladviesdienst, die in 1985 is opgericht. De Taaladviesdienst ontvangt tientallen keren per dag telefonische en schriftelijke verzoeken om taaladvies van bedrijven, instellingen en particulieren.

Taalpost

Onze Taal geeft een gratis e-mailnieuwsbrief uit: Taalpost (met taalnieuws, uitleg bij niet-alledaagse woorden, tips en oproepen).

TLPST

Onze Taal geeft in samenwerking met Noordhoff Uitgevers de gratis digitale lesbrief TLPST uit, waarin elke schoolmaand vier taalnieuwsitems met opdrachten staan. 

Congressen

Het Genootschap Onze Taal organiseert tweejaarlijks een publiekscongres. Tot nu toe zijn er zesentwintig congressen gehouden, bijvoorbeeld over De kansen van het Nederlands in een verenigd Europa, Taal in het bedrijfsleven, Taal en media en Namen. Het genootschap streeft ernaar de bijeenkomsten voor een groot publiek aantrekkelijk te maken. Het programma omvat doorgaans zes lezingen en enkele optredens. Bovendien is er een boekenmarkt die tijdens de pauzes van het congres bezocht wordt. Meer informatie.

Publicaties

Van het genootschap verschijnen behalve het tijdschrift Onze Taal ook andere publicaties, zoals taalscheurkalenders en boeken. Deze publicaties zijn te bestellen in de webwinkel.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie over het genootschap, het tijdschrift Onze Taal en de Taaladviesdienst.