Nu in het tijdschrift

Onze Taal 10 2021

Betekent ‘Ze kwam aanrennen’ hetzelfde als ‘Ze kwam aangerend’? Er zijn taalwetenschappers die denken dat synoniemen niet bestaan. Maar is dat ook zo? U leest alles over deze boeiende kwestie in het oktobernummer van Onze Taal.

Daarnaast in dit nieuwe nummer: waarom taalgebruikers taalverandering soms bestempelen als ‘taalverloedering’, wat er is veranderd in de herziene Bijbelvertaling die deze maand verschijnt, en wat je moet doen met taal in historische films en boeken: actualiseren of niet? Verder: de moderne constructies in mum van tijd en beter ga je naar huis, de vraag waar ‘auto’ wordt gezegd en waar ‘oto’, en Kees van Kooten over een rare zin op een vrachtwagen. En natuurlijk nog veel meer!

Lees verder Word lid