Waarom bestaat de stichting Vrienden van Onze Taal?

De stichting Vrienden van Onze Taal, opgericht in 2009, financiert bijzondere projecten die niet binnen de reguliere activiteiten van het Genootschap Onze Taal vallen, zoals initiatieven in het onderwijs, toegepast onderzoek naar taalverschijnselen, het organiseren van taalevenementen, of het mogelijk maken van bijzondere taaluitgaven. De praktische uitvoering van al deze projecten berust bij het Genootschap Onze Taal.

De criteria voor toekenning van de aanvragen zijn in een beleidsplan vastgelegd. Tot nu toe heeft de stichting Vrienden van Onze Taal de volgende projecten mogelijk gemaakt (in chronologische volgorde):

Ambassadeurs 

De activiteiten van de stichting Vrienden van Onze Taal worden ondersteund door zestien ambassadeurs. Bekijk op welke personen de stichting een beroep kan doen.

Nieuwsbrief en jaaroverzicht

Lees hier de recentste nieuwsbrief (najaar 2015) en het financieel jaaroverzicht van 2015. 

Eerdere nieuwsbrieven en jaarverslagen vindt u in het archief.

Word donateur!

Wilt u de Vriendenstichting helpen om de kennis van en belangstelling voor (de Nederlandse) taal bij een zo breed mogelijk publiek te verspreiden? Lees meer.

Contact

Gegevens over secretariaat en bestuur.