Waarom bestaat de stichting Vrienden van Onze Taal?

De stichting Vrienden van Onze Taal, opgericht in 2008, financiert bijzondere projecten die niet binnen de reguliere activiteiten van het Genootschap Onze Taal vallen, zoals initiatieven in het onderwijs, toegepast onderzoek naar taalverschijnselen, het organiseren van taalevenementen, of het mogelijk maken van bijzondere taaluitgaven. De praktische uitvoering van al deze projecten berust bij het Genootschap Onze Taal.

De criteria voor toekenning van de aanvragen zijn in een beleidsplan vastgelegd. Tot nu toe heeft de stichting Vrienden van Onze Taal de volgende projecten mogelijk gemaakt:

Word donateur!

Wilt u de Vriendenstichting helpen om de kennis van en belangstelling voor (de Nederlandse) taal bij een zo breed mogelijk publiek te verspreiden? Word vriend van Onze Taal.

Hebt u een idee voor een project dat goed aansluit bij de doelstelling van zowel het Genootschap Onze Taal als de Vriendenstichting, dan horen we daar graag meer over (vrienden@onzetaal.nl).

Ambassadeurs 

De activiteiten van de stichting Vrienden van Onze Taal worden ondersteund door zestien ambassadeurs. Bekijk op welke personen de stichting een beroep kan doen.

Bestuur

In het bestuur hebben zitting:

 

 

 

 

Anbi

De vereniging Genootschap Onze Taal heeft de officiële status van ‘culturele algemeen nut beogende instelling’ (‘culturele anbi’). Lees meer.

Nieuwsbrief en jaaroverzicht

Lees hier de recentste nieuwsbrief (november 2017) en het financieel jaaroverzicht van 2017. 

Een overzicht van alle nieuwsbrieven en jaarverslagen vindt u in het archief.

Contact

Secretariaat stichting Vrienden van Onze Taal
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag
T: 070 - 356 12 20 (vraag naar Vibeke Roeper)
E: vrienden@onzetaal.nl