Met een periodieke schenking steunt u het Genootschap Onze Taal. Het Genootschap is aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (anbi). Daarom kunt u het volledige bedrag aftrekken van de belasting.

Hoe werkt het?

  • U legt uw gift vast in een schenkingsovereenkomst, via het formulier ‘Periodieke gift in geld’ (pdf) van de Belastingdienst. Sinds 2014 is vastlegging bij een notaris niet meer nodig.
  • U profiteert van belastingvoordeel, omdat de periodieke schenking volledig aftrekbaar is. Een voorbeeld: u doneert € 100 per jaar. Wanneer u in de inkomstenschijf van 42% valt, ontvangt u € 42 van de Belastingdienst terug. 
  • U kunt dit belastingvoordeel gebruiken om uw donatie te verhogen. Dankzij het belastingvoordeel kunt u meer doneren zonder dat u dit extra kost. Zo kunnen wij nog beter uitdragen hoe leuk en belangrijk taal is!

Voorwaarden

  • De schenking staat voor minimaal vijf jaar vast.
  • Het volledige bedrag van de schenking dient vóór 31 december van elk jaar op onze rekening te staan.

Eenvoudig geregeld

Periodiek schenken is zó geregeld via het formulier ‘Periodieke gift in geld’ (pdf) van de Belastingdienst. Print het formulier in tweevoud uit, onderteken beide exemplaren en stuur die naar:
Genootschap Onze Taal
Antwoordnummer 18496
2501 WK DEN HAAG

Op pagina twee van dit formulier vullen wij voor u het ‘Transactienummer’ en het ‘RSIN/fiscaal (identificatie)nummer’ in. Na enkele dagen ontvangt u een van de formulieren retour, ondertekend door Onze Taal.

Goed om te weten: als u eerder in het lopende kalenderjaar al had gedoneerd aan Onze Taal, dan is deze donatie geen onderdeel van de schenking. Het kan daarom verstandig zijn om de overeenkomst per 1 januari van het volgende kalenderjaar in te laten gaan.

Meer weten over periodiek schenken? Neem dan contact op met de administratie via  070-356 12 20 of administratie@onzetaal.nl. Wij helpen u graag verder! 

Maakt u toch liever gebruik van een notariële schenkingsakte? Het is ook nog steeds mogelijk de overeenkomst via een notaris te laten verlopen.