Benamingen van ‘aanhangers’ van godsdienstige, culturele en maatschappelijke stromingen, krijgen kleine letters. Dat geldt ook voor die stromingen zelf en de bijbehorende bijvoeglijke naamwoorden:

  • Haar atheïstische liberalisme botst zelden met zijn boeddhistische spiritualiteit.
  • De islam kent soennieten, sjiieten, alevieten, enz.
  • Ze is gereformeerd opgevoed, maar is vorig jaar rooms-katholiek geworden.
  • De oosters-orthodoxe kerken hebben nauwelijks banden met de roomse kerk.

Alleen de officiële eigennaam van een kerkgenootschap krijgt een of meer hoofdletters: Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Remonstrantse Broederschap, Algemeen Doopsgezinde Sociëteit, enz.

Als een religieuze term een aardrijkskundige aanduiding bevat, behoudt die de hoofdletter: Russisch-orthodox, Grieks-orthodox, enz. Eigenlijk is rooms hier een uitzondering op: omdat dit in de godsdienstige betekenis niet (meer) naar Rome verwijst, maar naar de katholieke kerk, heeft het een kleine letter. Rooms heeft nog wel een hoofdletter in bijvoorbeeld het Heilige Roomse Rijk.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Lees ook
Taaladvies.net

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail

Hieronder staan enkele tientallen aanduidingen van stromingen, hun aanhangers en het bijbehorende bijvoeglijk naamwoord.

richting persoon, personen bijvoeglijk naamwoord
agnosticisme agnost, agnosten;
agnosticus, agnostici
agnostisch
alevitisme aleviet, alevieten alevitisch
anglicanisme anglicaan, anglicanen anglicaans
atheïsme atheïst, atheïsten atheïstisch
bahai, bahaïsme bahai, bahais
(ook wel: bahá’í)
bahai, bahaïstisch
baptisme baptist, baptisten baptistisch
boeddhisme boeddhist, boeddhisten boeddhistisch
brahmanisme brahmaan, brahmanen brahmaans
calvinisme calvinist, calvinisten calvinistisch
chassidisme chassied, chassieden
(meervoud ook wel: chassidim)
chassidisch
christendom christen, christenen christelijk
confucianisme confucianist, confucianisten confucianistisch
conservatisme conservatief, conservatieven conservatief
- derwisj, derwisjen -
- doopsgezinde, doopsgezinden doopsgezind
existentialisme existentialist, existentialisten existentialistisch
fundamentalisme fundamentalist, fundamentalisten fundamentalistisch
- gereformeerde, gereformeerden gereformeerd
gnostiek gnosticus, gnostici gnostiek, gnostisch
- hervormde, hervormden hervormd
hindoeïsme hindoe, hindoes hindoeïstisch
humanisme humanist, humanisten humanistisch
ietsisme ietsist, ietsisten ietsistisch
islam moslim, moslims;
islamiet, islamieten
islamitisch
(soms ook: moslims)
islamisme islamisten islamistisch
jaïnisme jaïn, jaïns; jaïnist, jaïnisten jaïnistisch
jodendom jood, joden joods
- kopt, kopten koptisch
kabbala kabbalist, kabbalisten kabbalistisch
katholicisme katholiek, katholieken katholiek
liberalisme liberaal, liberalen;
liberalist, liberalisten
liberaal, liberalistisch
lutheranisme lutheraan, lutheranen;
meervoud ook: luthersen
luthers
- mormoon, mormonen mormoons
marxisme marxist, marxisten marxistisch
nihilisme nihilist, nihilisten nihilistisch
orthodoxie orthodox/orthodoxe, orthodoxen orthodox
- oudkatholiek, oudkatholieken oudkatholiek
protestantisme protestant, protestanten protestant, protestants
puritanisme puritein, puriteinen puriteins
rasta rastafari, rastafari’s;
rasta, rasta’s
rasta (hij is rasta)
rooms-katholicisme katholiek, katholieken;
rooms-katholiek, rooms-katholieken
rooms-katholiek
salafisme salafist, salafisten salafistisch
shintoïsme shintoïst, shintoïsten shintoïstisch
sikhisme sikh, sikhs sikhistisch
sjamanisme sjamanist, sjamanisten sjamanistisch
sjia, sjia-islam sjiiet, sjiieten sjiitisch
soefisme soefi, soefi’s -
soenna soenniet, soennieten soennitisch
- talib, taliban -
taoïsme taoïst, taoïsten taoïstisch
- vrijgemaakte, vrijgemaakten vrijgemaakt
vrijzinnigheid vrijzinnige, vrijzinnigen vrijzinnig
wahabisme wahabiet, wahabieten wahabitisch
wicca wicca, wicca’s -
- zevendedagsadventist,
zevendedagsadventisten
-
zoroastrisme zoroaster, zoroasters;
zoroastriër, zoroastriërs
zoroastrisch

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!