Gebouw

Als een plaatselijke gemeente of een kerkgebouw bedoeld is, krijgt kerk kleine letters.

 • De gereformeerde kerk in het dorp organiseert een braderie.
 • Ga je vaak naar de katholieke kerk?
 • Bij ons in de straat staat een prachtige kerk.
 • Protestantse kerken zijn meestal sober ingericht.

Eigennamen

De eigennamen van kerkgenootschappen en de bijbehorende afkortingen krijgen een hoofdletter: Protestantse Kerk in Nederland (PKN), Oud-Katholieke Kerk, etc. (Zie de lijst hieronder.)

Ook verkorte namen die duidelijk verwijzen naar het officiële instituut, zoals Lutherse Kerk, de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, kunnen als eigennaam opgevat worden en hoofdletters krijgen.

Kerkelijke richting en ‘k/Kerk en samenleving’

Als in algemene zin naar een kerkelijke richting of stroming wordt verwezen, krijgen deze aanduidingen bij voorkeur kleine letters:

 • In Zweden is de lutherse kerk jarenlang de staatskerk geweest.
 • Het condoombeleid van de rooms-katholieke kerk is omstreden.
 • De vrijgemaakt-gereformeerde en Nederlands-gereformeerde kerken werken nauw met elkaar samen.
 • In de Russisch-orthodoxe kerk mogen priesters trouwen.

Harde regels voor het gebruik van hoofdletters bij kerk zijn dus moeilijk te geven. Vaak is zowel (rooms-katholieke) kerk als (Rooms-Katholieke) Kerk te verdedigen. Hetzelfde geldt voor zinnen als: ‘De scheiding tussen kerk en staat / De scheiding tussen Kerk en Staat is na de Middeleeuwen steeds groter geworden.’

Benamingen van kerkgenootschappen

 • Algemeen Doopsgezinde Sociëteit
 • Anglicaanse Kerk
 • Broederschap van Pinkstergemeenten
 • Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
 • Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden
 • Evangelische Alliantie Vlaanderen
 • Evangelische Broedergemeente
 • Gereformeerde Gemeenten
 • Gereformeerde Kerken in Nederland
 • Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)
 • Hersteld Hervormde Kerk
 • Jehovah’s Getuigen
 • Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
 • Leger des Heils
 • Nederlands Gereformeerde Kerken
 • Nederlandse Hervormde Kerk
 • Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
 • Oud-Katholieke Kerk (van Nederland)
 • Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap
 • Protestantse Kerk in Nederland
 • Remonstrantse Broederschap
 • Rooms-Katholieke Kerkgenootschap
 • Rooms-Katholieke Kerkprovincie (in) België
 • Rooms-Katholieke Kerkprovincie (in) Nederland
 • Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland
 • Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland
 • Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
 • Verenigde Protestantse Kerk in België
 • Vrije Evangelische Gemeenten

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar. Neem contact op via

Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail