Soms is het lastig te bepalen of jood of Jood beter is. Vaak speelt namelijk zowel de godsdienst als de etniciteit of cultuur een rol. Wij adviseren bij twijfel een hoofdletter te gebruiken, maar andere uitgevers en schrijvers kiezen bij twijfel juist voor een kleine letter. Dat laatste is ook voorstelbaar, bijvoorbeeld als jood, joods, enz. vaak voorkomen in een tekst.

In de context van de Tweede Wereldoorlog, pogroms en Jodenvervolgingen krijgen de woorden Jood, Joden, Joods(e) doorgaans hoofdletters.

Scheldnamen

Overigens verdwijnt de hoofdletter sowieso als jood in een negatief of spottend bedoelde samenstelling wordt gebruikt. Voorbeelden zijn jodenstreek en jodenvet.

Klik op het tabblad ‘Voorbeelden’ voor meer voorbeelden met Jood- en jood-

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Voorbeelden met een hoofdletter:

 • Jodenbegraafplaats
 • Jodenbriefje (spottende benaming voor de ariërverklaring tijdens de Tweede Wereldoorlog)
 • Jodenbuurt
 • Jodendom (het Joodse volk)
 • Jodenhaat
 • Jodenhater
 • Jodenhulp (hulp aan Joden in de Tweede Wereldoorlog)
 • Jodenmop
 • Jodenster
 • Jodenvervolging
 • Jodenwet
 • een Jodin (‘Ester was een Jodin die haar volk redde van de ondergang’)
 • een Joodse man/vrouw/jongen
 • een Joods kind/meisje
 • het Joodse Bruidje (schilderij van Rembrandt)
 • een Joodse opvoeding
 • niet-Joodverklaring
 • seculiere Joden
 • Sovjet-Jood
 • vader-Jood (iemand met een Joodse vader en een niet-Joodse moeder)

Voorbeelden met een kleine letter:

 • jodenbaard (lange baard als van een orthodoxe jood)
 • jodendom (de joodse godsdienst)
 • jodenfooi (‘klein bedrag’)
 • jodenhaas (bepaald stuk rundvlees)
 • jodenhoed
 • jodenkerk (synagoge)
 • jodenkers (bepaalde plant)
 • jodenkoek (platte, ronde koek)
 • jodenlijm (speeksel)
 • jodenneus (gekromde neus)
 • jodenstreek (bedrieglijke streek)
 • jodentoer (moeilijke klus)
 • jodenvet (soort snoepgoed)
 • joods-christelijke cultuur
 • joods gebed
 • joodse zegenspreuk
 • orthodoxe joden

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!