In bijvoorbeeld de gemeente Gouda en de provincie Overijssel is de kleine letter het gebruikelijkst, zowel in aardrijkskundig als in bestuurlijk verband.

Gemeente en provincie: soortnamen

Gemeente en provincie zijn namelijk geen eigennamen maar ‘gewone’ woorden. Je schrijft gewone woorden (ook wel ‘soortnamen’ genoemd) met een kleine letter, ook als ze binnen de tekst of context naar één specifieke gemeente of provincie verwijzen.

 • Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente, niet van de provincie.
 • De gemeente heeft besloten het museum te verplaatsen.
 • U kunt een verzoek indienen bij de provincie.

Achter gemeente of provincie kan de unieke naam van die gemeente of provincie staan. Die naam krijgt een hoofdletter:

 • Ze wonen al jaren in de gemeente Gouda.
 • Valt de gemeente Huizen onder de provincie Utrecht of Noord-Holland?

Klik op het tabblad ‘Achtergrond’ voor meer informatie over de schrijfwijze Gemeente X met hoofdletter. 

Het koninkrijk België

Woordgroepen die net zo in elkaar zitten als gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland zijn het koninkrijk België, het bisdom Rotterdam, de staat Florida en het waterschap Rivierenland.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Kleine letter (‘gewone woorden’)

 • wijk
 • stadsdeel
 • gemeente
 • gemeenteraad
 • gemeenteraadsverkiezingen
 • gemeentebestuur
 • college van burgemeester en wethouders
 • gewest
 • omgevingsdienst
 • provincie
 • provinciale verkiezingen
 • waterschap
 • waterschappen
 • waterschapsverkiezingen
 • hoogheemraadschap
 • heemraad

Hoofdletter (‘namen’)

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Provincie/gemeente als deel van een naam

Veel gemeenten en provincies beschouwen het woord gemeente/provincie als deel van hun naam als het om de gemeente/provincie als ambtelijke organisatie of instantie gaat. In dat geval schrijven ze Gemeente/Provincie X (met een hoofdletter). Vaak staat er dan ook geen lidwoord voor:

 • Daarom heeft Gemeente X besloten hier geld voor uit te trekken. Vraag bij een medewerker van de gemeente om meer informatie.
 • Kom werken bij (de) Gemeente X!
 • Neem voor meer informatie over werken bij de Provincie Limburg contact op met onze hr-afdeling.

Het is de vraag of de hoofdletter hier echt nodig is. De lezer begrijpt ook zonder de hoofdletter dat de organisatie bedoeld is.

Waterschap als deel van een naam

Voor waterschap en hoogheemraadschap geldt hetzelfde. Er is eigenlijk geen reden voor een hoofdletter: ‘De verantwoordelijkheid ligt bij het waterschap/hoogheemraadschap’, ‘Ze vallen onder waterschap Rivierenland, niet onder hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.’ Maar sommige waterschappen zien zelf het eerste woord als onderdeel van hun naam en schrijven het met hoofdletter:

 • Samen met boeren werkt Waterschap Rivierenland aan het terugdringen van wateroverlast.
 • Dankzij de waterschapsbelasting kan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onder meer de dijken onderhouden.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!