Geachte krijgt een hoofdletter, omdat de aanhef (een soort zin) hier begint. Voor Beste geldt hetzelfde.

Het woord heer of mevrouw krijgt een kleine letter. Het is geen naam, en er is geen andere reden om een hoofdletter te gebruiken. Er bestaat wel zoiets als de eerbiedskapitaal (de hoofdletter uit respect of ontzag), maar die wordt maar bij weinig woorden gebruikt; bekende voorbeelden zijn Hare Majesteit en onze Here Jezus.

Het tussenvoegsel Van is hier met een hoofdletter, omdat het (in dit geval) het begin van de achternaam markeert. Het tweede tussenvoegsel, der, krijgt altijd een kleine letter; de naam is al eerder ‘begonnen’ (hier bij Van). Het ‘hoofddeel’ van de achternaam, hier Knaap, wordt altijd met een hoofdletter geschreven.

Voorvoegsels

Tussenvoegsels, zoals van of de of op, zijn met een kleine letter als de naam al ‘begonnen is’, dus als er een voorletter, een voornaam of de achternaam van een partner aan voorafgaat:

  • Henk van der Knaap
  • H. van der Knaap
  • familie Voorthuizen-van der Knaap

Het eerste tussenvoegsel krijgt een hoofdletter als er geen voorletter, voornaam of achternaam aan voorafgaat, maar bijvoorbeeld een academische titel of een functie:

  • drs. Van der Knaap
  • burgemeester Van der Knaap
  • mevrouw Van der Knaap
  • tienkampster Van der Knaap
  • Beste meneer Van der Knaap

Het hierboven beschrevene geldt voor Nederland. In België gaat het net iets anders: de tussenvoegsels worden daar altijd geschreven zoals in het bevolkingsregister staat, en dat kan per naam verschillen. In verreweg de meeste namen heeft het (eerste) tussenvoegsel altijd een hoofdletter.