In Nederlandse namen krijgen de voor- en achternaam sowieso hoofdletters. Tussenvoegsels als van, de en der krijgen geen hoofdletters als er een ander deel van de naam – de voornaam, voorletters, naam van de partner – voor staat. Juist zijn dus: Nynke van der Sluis, mr. N.C. van der Sluis, mevrouw Jongsma-van der Sluis. Ook na een adellijke titel krijgt het tussenvoegsel geen hoofdletter: baron en barones de Raet-van Rossem en graaf van Gronsveld.

Van der Sluis

Als er geen voorletter, voornaam, achternaam of een ander tussenvoegsel voor staat, krijgt het tussenvoegsel een hoofdletter: mevrouw Van der Sluis, mevrouw Van der Sluis-van Dam, dr. mr. Van der Sluis en burgemeester Van der Sluis. De verkorte vormen ’t en d’ worden altijd als kleine letter geschreven: meneer ’t Hart, mevrouw d’Ancona.

Meer voorbeelden (zie ook het tabblad ‘Voorbeelden’):

 • Anke de Graaf
 • B.G. van Vooren
 • Henny Dijkstra-van der Haar
 • meneer Den Braber-ten Haaf
 • professor Ten Cate
 • bakker De Vries
 • dominee In ’t Veld
 • mevrouw Uit den Bogaard
 • de heer Op den Camp

Bij achternamen uit andere talen worden dezelfde regels gevolgd als bij Nederlandse namen: Mounir el Hamdaoui, de heer El Hamdaoui.

Belgische achternamen

Belgische achternamen zijn onveranderlijk: ze worden geschreven zoals ze in het bevolkingsregister zijn vastgelegd. Als de achternaam vastgelegd is als Van der Meeren, is dat altijd de juiste schrijfwijze in België, of de voornaam er nu aan voorafgaat of niet: Patsy Van der Meeren, mevrouw Van der Meeren.

Nederlanders moeten dus even extra opletten bij achternamen van Belgen, en Belgen bij achternamen van Nederlanders. Het geldt namelijk als een vorm van beleefdheid iemands naam goed te schrijven (zoals die persoon zijn/haar naam zélf schrijft).

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

De Vries

Het eerste voorvoegsel in een achternaam krijgt een hoofdletter als daarvoor niet nog een voornaam, voorletter of andere achternaam staat.

 • prof. dr. Aan de Stegge
 • echtpaar De Vries
 • collega De Bruijn
 • agent El Hamdaoui
 • meneer In ’t Veld
 • kapper Op den Camp
 • mevrouw Te Dorsthorst
 • de heer Ten Haaf-Braberen
 • de familie Ten Have
 • bakker Ten Hoven
 • dagvoorzitter Uit de Bulten
 • meneer Van Dijk
 • docente Van de Straat
 • dominee Van den Berg
 • spreker Van der Vliet 
 • de heer Van het Reve
 • het geslacht Van den Bosch

Kim de Vries

Voorvoegsels in een achternaam krijgen géén hoofdletter als daarvoor een voornaam, voorletter of andere achternaam staat.

 • prof. dr. A.D. (Anna) aan de Stegge
 • echtpaar Jansen-de Vries
 • collega Rosa de Bruijn
 • agent Mounir el Hamdaoui
 • Hannah te Dorsthorst
 • Henny Braberen-ten Haaf
 • bakker Wim ten Hoven
 • voorzitter Mickey uit de Bulten
 • meneer Hendrik van Dijk
 • docente M. van de Straat
 • dominee Marijke van den Berg
 • spreker G.H.J. van der Vliet
 • de heer G.K. van het Reve