In Nederlandse namen krijgen de voor- en achternaam sowieso hoofdletters. Tussenvoegsels als van, de en der krijgen geen hoofdletters als er een ander deel van de naam – de voornaam, voorletters, naam van de partner – voor staat. Juist zijn dus: Nynke van der Sluis, mr. N.C. van der Sluis, mevrouw Jongsma-van der Sluis. Ook na een adellijke titel krijgt het tussenvoegsel geen hoofdletter: baron en barones de Raet-van Rossem en graaf van Gronsveld.

Van der Sluis

Als er geen voorletter, voornaam, achternaam of een ander tussenvoegsel voor staat, krijgt het tussenvoegsel een hoofdletter: mevrouw Van der Sluis, mevrouw Van der Sluis-van Dam, dr. mr. Van der Sluis en burgemeester Van der Sluis. De verkorte vormen ’t en d’ worden altijd als kleine letter geschreven: meneer ’t Hart, mevrouw d’Ancona.

Meer voorbeelden:

 • Anke de Graaf
 • B.G. van Vooren
 • dhr. dr. mr. G.H.V. van den Herik
 • Henny Dijkstra-van der Haar
 • dhr. Den Braber-ten Haaf
 • professor Ten Cate
 • dominee Van den Berg
 • bakker De Vries
 • het verzameld werk van Van het Reve
 • de familie Ten Have
 • het geslacht Van den Bosch

Bij achternamen uit andere talen worden dezelfde regels gevolgd als bij Nederlandse namen: Mounir el Hamdaoui, de heer El Hamdaoui.

Belgische achternamen

Belgische achternamen zijn onveranderlijk: ze worden geschreven zoals ze in het bevolkingsregister zijn vastgelegd. Als de achternaam vastgelegd is als Van der Meeren, is dat altijd de juiste schrijfwijze in België, of de voornaam er nu aan voorafgaat of niet: Patsy Van der Meeren, mevrouw Van der Meeren.

Nederlanders moeten dus even extra opletten bij achternamen van Belgen, en Belgen bij achternamen van Nederlanders. Het geldt namelijk als een vorm van beleefdheid iemands naam goed te schrijven (zoals die persoon zijn/haar naam zélf schrijft).

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar. Neem contact op via

Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail