Al vele decennia beschouwen we de aanhef van een brief als een afzonderlijk element. Daarna begint het bericht eigenlijk pas echt: dan komt datgene wat je wilt meedelen. Volgens de huidige briefconventies beginnen we de eerste zin van de eigenlijke brief of e-mail daarom met een hoofdletter, ook al eindigt de aanhef op een komma:

Geachte mevrouw Bussink,

Hartelijk dank voor uw bericht.

Vroeger was het wél gebruikelijk de eerste zin van een brief met een kleine letter te gebruiken. Men beschouwde de aanhef van een brief en de eerste zin daaronder namelijk als één zin:

Geachte mevrouw Bussink,

hartelijk dank voor uw bericht.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!