Nieuwe(re) wetsnamen

In de jaren negentig is besloten alleen het eerste woord van de wetsnaam met een hoofdletter te schrijven: Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet openbaarheid van bestuur, Wet werk en bijstand, Algemene nabestaandenwet, Gemeentewet, Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, Crisis- en herstelwet, enz. Daarnaast krijgen natuurlijk alle woorden die ook in gewone teksten een hoofdletter hebben, in namen van wetten een hoofdletter, zoals Europese in Wet op de Europese ondernemingsraden.

Oude(re) wetsnamen

Oudere wetsnamen hebben vaak meer hoofdletters. Bijvoorbeeld: Algemene Ouderdomswet, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, Wet Infrastructuurfonds, Wet op de Walvisvangst 1960.

Als je twijfelt over de juiste naam van een wet, kun je via overheid.nl de desbetreffende wet opzoeken. In het laatste artikel van de wet wordt namelijk de citeertitel gegeven. Deze citeertitel is de juiste manier om de wet in andere publicaties te noemen.

Afkortingen van wetsnamen

Er zijn twee opties voor het schrijven van de afkortingen van wetsnamen.

  1. Helemaal in hoofdletters: WMO, WOB, AWBZ, WM, WWB, AOW, enz. Langere afkortingen krijgen alleen een beginhoofdletter: Wajong, Wet Pemba, Walvis.
  2. Alleen een beginhoofdletter: Wmo, Wob, Wro, Wm, enz. Dit gebruik is gangbaar bij ambtenaren, juristen en anderen die veel over wetten schrijven en lijkt steeds algemener te worden. (Oudere wetten krijgen soms nog wel uitsluitend hoofdletters, zoals de AOW en AWBZ.)

De leidraad van de officiële woordenlijst noemt indirect ook beide opties: “De afgekorte namen van wetten, besluiten of overheidsplannen schrijven we met hoofdletters, ook als de uitgeschreven vorm geen hoofdletters bevat. (...) Als een andere schrijfwijze ingeburgerd is, bijvoorbeeld onder ambtenaren, dan geldt het donorprincipe.” Dat laatste wil zeggen dat de schrijfwijze die bijvoorbeeld ambtenaren toepassen – optie 2 dus – ook in andere teksten kan worden overgenomen.

Samenstellingen

In samenstellingen die beginnen met de afkorting van een wetsnaam, is een streepje verplicht: WW-uitkering, AOW-leeftijd, WOB-verzoek/Wob-verzoek, WMO-raad/Wmo-raad, WOZ-waarde/Woz-waarde, enz.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail