Het woord corona, als aanduiding voor het virus en de ziekte die daardoor veroorzaakt wordt, is met een kleine letter. Het is een verkorting van coronavirus, dat zelf ook met een kleine letter wordt geschreven.

Ziekte-aanduidingen

Aanduidingen van ziekten, virussen en dergelijke zijn in principe met een kleine letter: griep, mazelen, malaria, zika(koorts), ebola, griepvirus, norovirus, enz. Dat geldt ook als ze zijn afgeleid van een naam: usutuvirus (genoemd naar de Afrikaanse rivier Usutu), marburgvirus (naar de Duitse stad Marburg).

Een hoofdletter in ziekte-aanduidingen komt alleen voor in de volgende gevallen:

  • bij een aardrijkskundig bijvoeglijk naamwoord dat deel uitmaakt van de benaming: Spaanse griep, Engelse ziekte, Mexicaanse griep;
  • bij de toevoeging ‘van + de naam van de ontdekker’: de ziekte van Alzheimer/Crohn/Pfeiffer, het syndroom van Asperger/Down/Guillain-Barré; maar verkorte aanduidingen als alzheimer en pfeiffer zijn met een kleine letter;
  • bij afkortingen (maar niet bij allemaal): BSE, MS, SARS, Q-koorts; maar ingeburgerde afkortingen krijgen meestal kleine letters: aids, hiv, tbc.

COVID-19 / Covid-19 / covid-19

Er bestaan verschillende coronavirussen, die dan ook verschillende ziekten kunnen veroorzaken, waaronder SARS en MERS. De wereldwijde coronaziekte van 2020 en 2021 wordt veelal aangeduid als COVID-19, een afkorting van coronavirus disease 2019. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt daarbij de spelling met hoofdletters aan, en dat past ook binnen de officiële spellingregels van het Nederlands. Daarin staat: “De afgekorte namen van ziekten schrijven we met hoofdletters. Alleen woorden [bedoeld is: afkortingen van ziekten] die tot het dagelijkse taalgebruik zijn doorgedrongen, schrijven we met kleine letters.” Met als voorbeelden: BSE, ME en MKZ versus aids en soa.

Wanneer een afkorting tot “het dagelijkse taalgebruik” behoort, ligt niet vast, maar de website van de officiële woordenlijst laat ruimte voor kleine letters. Bij het lemma COVID-19 staat: “Naarmate een afkorting vaker wordt gebruikt, wordt de neiging deze zonder hoofdletters te schrijven sterker. De spelling met kleine letters is ook verdedigbaar.”

Verschillende media kiezen ervoor om covid-19 te schrijven, met kleine letters. Die spelling sluit aan bij de al genoemde afkortingen aids en soa en bij de opmerking over BSE/bse.

Alfa, delta, omikron

Het coronavirus verandert in de loop van de tijd en de verschillende varianten die ontstaan, worden aangeduid met een letter van het Griekse alfabet. Die varianten zijn met kleine letters: alfa, delta, omikron.

Samenstellingen

Omdat corona grammaticaal gezien een zelfstandig naamwoord is, worden combinaties met een ander zelfstandig naamwoord als samenstelling beschouwd en aan elkaar geschreven. Een streepje is verplicht als het tweede woorddeel met een a, e, i of u begint (vanwege klinkerbotsing). Enkele voorbeelden: coronabesmetting, coronacrisis, coronarichtlijnen, corona-aanpak, corona-epidemie, corona-invloed, corona-uitbraak. Overigens mág er ook een streepje worden gezet als er geen sprake is van klinkerbotsing: corona-besmetting, corona-crisis, corona-richtlijnen, enz. zijn ook juist.

Samenstellingen met COVID-19 of covid-19 krijgen zonder uitzondering een streepje, omdat deze aanduiding op een cijfer eindigt: COVID-19-besmetting (of covid-19-besmetting), COVID-19-crisis (of covid-19-crisis), COVID-19-epidemie (of covid-19-epidemie), COVID-19-virus (of covid-19-virus), enz.

Samenstellingen met COVID zónder 19 krijgen ook een streepje: COVID-besmetting, COVID-19-epidemie, COVID-19-virus, enz. Bij covid met kleine letters is dat streepje niet verplicht: covidbesmetting, covidepidemie, covidvirus; maar het mag wel worden toegevoegd: covid-besmetting, covid-epidemie, covid-virus.

Ook bij samenstellingen met een variantnaam is het streepje facultatief: alfavariant, alfa-variant, omikronbesmetting, omikron-besmetting

Herkomst corona

Corona is het Latijnse woord voor ‘krans’. Het coronavirus dankt zijn naam aan zijn verschijningsvorm: als het onder de microscoop wordt bekeken, is rondom de virusdeeltjes een soort krans te zien. Ons woord kroon (als vorstelijk hoofddeksel) is een vernederlandsing van dat Latijnse corona.

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar. Neem contact op via

Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail