De ziekte is genoemd naar de Duitse arts Alois Alzheimer (1864-1915), de ontdekker ervan. In de ziekte van Alzheimer komt de naam van de ontdekker nog duidelijk als eigennaam naar voren.

Alzheimer wordt echter ook vaak ‘los’ gebruikt (zonder ziekte van ervoor) als aanduiding van de ziekte. In dat geval vervalt de hoofdletter, omdat ziektebenamingen met een kleine letter worden geschreven. Denk ook aan griep, waterpokken, corona en geelzucht. Ook in samenstellingen met alzheimer als ziekteaanduiding staat geen hoofdletter.

De volgende zinnen zijn dus juist:

  • Opa heeft helaas al jaren de ziekte van Alzheimer.
  • Opa heeft helaas al jaren alzheimer.
  • Een van de bijwerkingen van alzheimermedicijnen is duizeligheid.

Andere voorbeelden

Er zijn meer ziekteaanduidingen waarvoor dit geldt. Het gaat daarbij meestal om vernoemingen naar personen (Alzheimer/alzheimer, Hodgkin/hodgkin, Parkinson/parkinson), maar soms (zoals bij Lyme/lyme) ook om een aardrijkskundige naam. Bekijk ook de lijst op het tabblad ‘Voorbeelden’. 

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

syndroom/ziekte van ...

los gebruik + samenstellingen 
(N.B. in samenstellingen mag ook gerust een koppelteken worden ingevoegd)

de ziekte van Addison hebben addisoncrisis, addisonpatiënt, enz.
het syndroom van Asperger hebben aspergersyndroom, asperger hebben, aspergertrekken, enz.
de ziekte van Basedow hebben basedow hebben
de ziekte van Bechterew hebben bechterew hebben
de ziekte van Chagas hebben chagas hebben, chagaspatiënt, enz.
de ziekte van Creutzfeldt-Jakob hebben creutzfeldt-jakobpatiënt, creutzfeldt-jakobsyndroom, enz.
de ziekte van Crohn hebben crohn hebben, crohnpatiënt, enz.
het syndroom van Down hebben downsyndroom, down hebben, downkenmerken, downkindje, enz.
de ziekte van Duchenne duchenne hebben
de ziekte van Dupuytren dupuytren hebben
de ziekte van Fabry fabrypatiënt, enz.
het syndroom van Gilles de la Tourette hebben tourettesyndroom, tourette hebben, touretteverschijnselen, gilles-de-la-tourettesyndroom, enz.
het syndroom van Guillain-Barré hebben guillain-barrésyndroom
de ziekte van Hodgkin hodgkin hebben, hodgkinbehandeling, hodgkinlymfoom, non-hodgkinlymfoom, enz.
de ziekte van Huntington huntington hebben, huntingtonpatiënt, enz.
de ziekte van Kahler kahler hebben
het syndroom van Klinefelter hebben een klinefelter (= iemand die lijdt aan dit syndroom)
het syndroom van Korsakov hebben korsakov hebben
de ziekte van Lyme hebben lyme hebben, lymeziekte, lymediagnose, enz.
de ziekte van Ménière hebben ménière hebben
de ziekte van Parkinson hebben parkinson hebben, parkinsonachtig, parkinsonmedicijnen, parkinsonpatiënt, enz.
de ziekte van Pfeiffer hebben pfeiffer hebben, pfeifferbehandeling, enz.
het syndroom van Stendhal hebben stendhalsyndroom
het syndroom van Sudeck hebben sudeck hebben, sudecksyndroom, enz.
de ziekte van Weil hebben (weil hebben of de weilziekte hebben komt niet voor)