Jan en alleman betekent ‘iedereen’. Je komt deze uitdrukking tegen in zinnen als ‘Het is niet de bedoeling dat Jan en alleman dwars door de bloembollenvelden struinen.’

Hoofdletter: Jan en alleman

Volgens de officiële spelling is Jan en alleman juist. Ook al verwijs je met Jan niet naar een concrete persoon die Jan heet, toch schrijf je een hoofdletter J. Dat geldt ook voor Jan in deze uitdrukkingen:

 • Jan Modaal (‘gewone mensen’)
 • Jan Publiek (‘het gewone publiek’)
 • Jan met de korte achternaam (‘sukkel’)
 • Jan met de pet (‘gewone mensen’)

In deze uitdrukkingen staat volgens de officiële spellingregels de voornaam Jan, ook al gaat het hier om een “archetypische en fictieve figuur”. Met dat laatste is bedoeld: een soort oer-Jan of een verzonnen Jan, waarmee dan personen in het algemeen bedoeld zijn.

Kleine letter: een hele jan

In de volgende uitdrukkingen is jan(tje) volgens de officiële spelling met kleine letter:

 • een hele jan zijn (‘een grote vent zijn’)
 • de grote jan uithangen (‘doen alsof je heel wat bent’)
 • een slap jantje (‘een sukkel’)

Het verschil met Jan en alleman is dat hier een lidwoord voor de uitdrukking staat. Dat is een aanwijzing dat je hier niet te maken hebt met een persoon met de voornaam Jan, maar met een woord dat in het algemeen ‘iemand, persoon’ betekent. Deze uitdrukkingen zijn dus te vergelijken met gevallen als een nieuwsgierig aagje en een brave hendrik.

Kleine letter en aan elkaar: janlul

Er zijn ook woorden met jan die je officieel met een kleine letter moet schrijven én vast aan het woord dat erachter staat:

 • een janlul (‘iemand voor wie je geen respect kunt hebben, sukkel’)
 • het janhagel (‘de gewone mensen’)
 • een janhen (‘bangig iemand’)
 • een jankrent (‘gierig iemand’)

Daarnaast moet er in jan-contant (‘iemand die altijd contant betaalt, een betrouwbare handelspartner’), jan-moeial (‘iemand die zich overal mee bemoeit’) en jan-stavast (‘een standvastige persoon’) officieel een streepje staan.

Alternatief: jan en alleman, jan lul, jan contant

Wat ons betreft is het goed te verdedigen om in een hele jan én bijvoorbeeld in jan en alleman, een jan lul en een jan contant een kleine letter en spaties te schrijven. Dan laat je de algemene spellingregel de doorslag geven dat het hier niet gaat om concrete personen met de naam Jan. Bovendien laat je de moeilijk te beredeneren keuze voor spatie, geen spatie of streepje achterwege. In de spellinglijst op deze website vermelden we deze alternatieven naast de officiële spelling.

Klik op het tabblad ‘Voorbeelden’ hierboven voor een overzicht van alle vaste combinaties met jan/Jan.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail

In het overzicht hieronder staan meer voorbeelden van vaste combinaties met Jan(tje) en jan(tje).

officiële spelling alternatief (ook te verdedigen) betekenis
boven Jan zijn boven jan zijn moeilijkheden overwonnen hebben; genoeg geld verdiend hebben
Jan en alleman  jan en alleman iedereen
Jan Boezeroen jan boezeroen de arbeider
Jan Compagnie

jan compagnie

de Oost-Indische Compagnie
Jan Courage jan courage de moedige zeeman
Jan Grabbel jan grabbel de kleine burgerman
Jan en heel de wereld jan en heel de wereld iedereen
Jan Joker

jan joker

sukkel
Jan Kaas jan kaas marinepersoneel met een lagere rang
Jan Kalebas jan kalebas opschepper
Jan Kordaat jan kordaat de Nederlandse soldaat
Jan Krediet

jan krediet

de betrouwbare koopman
Jan met de korte achternaam jan met de korte achternaam sukkel
voor Jan Lul zitten/staan

voor jan lul zitten/staan

voor niets zitten/staan
Jan Modaal jan modaal de mo­da­le werk­ne­mer
Jan met de pet jan met de pet de arbeider
Jan Publiek jan publiek het grote publiek
Jan Rap en zijn maat jan rap en zijn maat het gewone volk
Jan de Rijmer

jan de rijmer

de pruldichter
Jan Stapallemachtig jan stapallemachtig iemand die met grote stappen loopt
Jan Vlegel jan vlegel de ongemanierde man/mens
Jan de Wasser jan de wasser de suffe huisman
Jantje Beton

jantje beton

het kind dat in een grote stad woont
het is hier Jantje Contantje het is hier jantje contantje er dient hier contant te wor­den be­taald
Jantje huilt, Jantje lacht jantje huilt, jantje lacht een kind dat gauw huilt en ook weer gauw lacht
Jantje Kaas jantje kaas de koloniaal
Jantje Stapnetjes jantje stapnetjes iemand die met kleine stapjes loopt
tering Jantje!

tering jantje!

versterking van tering
Ome Jan ome jan de lommerd, het pandjeshuis
de grote jan uithangen de grote jan uithangen doen alsof je heel wat bent, veel drukte maken
een jan van een hoed/aardappel/... een jan van een hoed/aardappel/... een grote hoed/aardappel/...
een hele jan zijn een hele jan zijn een grote vent zijn
een slap jantje een slap jantje een sukkel
het janhagel

het jan hagel

de gewone mensen
een janhen een jan hen een bangig iemand
een janjurk een jan jurk een zeurderig prater; een onmannelijk iemand
een janklaassen

een jan klaassen

iemand die je niet serieus kunt nemen
een jankrent een jan krent een gierig iemand
een janlul een jan lul iemand voor wie je geen respect kunt hebben, sukkel
een jansalie een jan salie een slappeling; een droge, vervelende vent
een jan-contant een jan contant iemand die altijd contant betaalt, een betrouwbare handelspartner
een jan-moeial

een jan moeial

iemand die zich overal mee bemoeit
een jan-stavast

een jan stavast

een standvastig iemand