De Nederlandse vervoegingsregels gelden ook voor werkwoorden die uit het Engels geleend zijn. Soms staat er wel een e voor de uitgang, omdat dat nodig is voor de uitspraak: je timet bijvoorbeeld. Dat levert soms lelijke woordbeelden op als ‘Zij datet een profvoetballer’ en ‘Hij deletete het bestand.’ Het voordeel is dat de Nederlandse vervoegingsregels zo consequent worden toegepast dat er een regelmatig systeem ontstaat.

Hieronder staat meer uitleg over die regels en de toepassing daarvan bij de verschillende typen Engelse werkwoorden. Zoekt u een lijst met Engelse werkwoorden en hun vervoeging? Die kunt u vinden op deze site, gesplitst per beginletter. (Kijk helemaal onderaan dit advies.)

Kanttekening: hoewel veel Engelse leenwoorden algemeen bekend zijn, is het raadzaam terughoudend te zijn in het gebruik van uit het Engels geleende werkwoorden die niet iedereen kent (vaktaal) of waarvoor een gangbaar Nederlands alternatief bestaat. Zie ook het dossier De invloed van het Engels op deze website.

Het type faxen - faxt - faxte - gefaxt

Werkwoorden van het type faxen zijn vergelijkbaar met een Nederlands werkwoord als beheksen. De Nederlandse werkwoordsuitgang komt direct achter de stam fax of beheks. Het is ik beheks - jij/hij behekst - behekste - behekst en dus ook ik fax - jij/hij faxt - faxte - gefaxt. Vormen als jij faxed of jij hebt gefaxed zijn nooit juist.

Het ezelsbruggetje van ’t kofschip (dat helpt bij het afleiden van de juiste verledentijdsvorm) werkt ook bij uit het Engels geleende werkwoorden. Ook na de klanken [sj] en [tsj] (meestal geschreven als sh en ch) volgt -t(e): jij/hij bruncht - brunchte - gebruncht en jij/hij smasht - smashte - gesmasht.

Het type racen - racet - racete - geracet

Dit type is vergelijkbaar met het vorige type, alleen is er nu een extra e in de vervoegingen nodig (race is de stam). Hij ract is namelijk niet goed herkenbaar en wordt ook niet goed uitgesproken. De e blijft dus staan in de vervoegingen: ik race - jij/hij racet - racete - geracet. Voor de verleden tijd is ook nu de ezelsbrug van ’t kofschip bruikbaar: de laatste klank van de stam is de stemloze [s]-klank. Dus racete - geracet is (los van de extra e na de c) vergelijkbaar met lessen - leste - gelest.

Het type streamen - streamt - streamde - gestreamd

Werkwoorden van het type streamen, zijn vergelijkbaar met Nederlandse werkwoorden als remmen. Net zoals het ik rem - jij/hij remt - remde - geremd is, is het ik stream - jij/hij streamt - streamde - gestreamd. En net zoals het is antwoorden - ik antwoord - jij/hij antwoordt - antwoordde - geantwoord, is het downloaden - ik download - jij/hij downloadt - downloadde - gedownload.

Het type timen - timet - timede - getimed

Dit type is vergelijkbaar met streamen, maar nu is er weer een extra e nodig. Jij timt is immers niet duidelijk; de eind-e is onmisbaar in de stam. Daarom is het timen - ik time - jij/hij timet - timede - getimed.

Dubbele medeklinker

Werkwoorden die in het Engels op een dubbele medeklinker eindigen, behouden die in het Nederlands als dat nodig is voor de uitspraak van de klinker die ervoor staat: baseballt - baseballde - gebaseballd (uitspraak lijkt op ‘bol’), passen - passte - gepasst (‘paas’), appen - appte - geappt (‘ep’).

Als de dubbele medeklinker niet bepalend is voor de uitspraak van de klinker in de stam, vervalt die volgens de officiële regels altijd: grilt - grilde - gegrild, strest - streste - gestrest. In de praktijk komen grillt - grillde - gegrilld en stresst - stresste - gestresst echter vaak voor. Veel taalgebruikers leggen namelijk een verband met de zelfstandige naamwoorden de grill en de stress, waar l en de s wel verdubbeld worden.

Twee vervoegingen

Bij sommige woorden kan in de verleden tijd en het voltooid deelwoord zowel een d als een t voorkomen, omdat er twee uitspraken mogelijk zijn. Dat is bijvoorbeeld zo bij bridgen, leasen en surfen: bridgede - gebridged én bridgete - gebridget zijn goed. Ook zijn leasede én leasete goed, net als surfde én surfte.

Alternatieve spelling

Bij sommige werkwoorden biedt de Spellingwijzer Onze Taal en onze website Spellingsite.nu naast de officiële spelling (het Groene Boekje) een veelvoorkomend én goed te verdedigen alternatief:

  • type barbecue(ë)n: het hele werkwoord is met extra ë in het Groene Boekje, maar barbecuen is ook verdedigbaar
  • type grillen en stressen: volgens het Groene Boekje is de verenkeling van de medeklinker in (ge)strest en grilde verplicht, maar (ge)stresst en grillde zijn ook verdedigbaar
  • type goog(e)len: het Groene Boekje voegt altijd een e voor -le(n) toe (googelen), maar googlen (uitgaan van de eigennaam Google) is ook verdedigbaar)
  • type leasen: het Groene Boekje handhaaft de e in alle vervoegingen (hij leaset), maar hij least is ook verdedigbaar.

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar. Neem contact op via

Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail