Print deze pagina

Googelen / googlen

Hoe schrijf je het werkwoord dat is afgeleid van de naam van de zoekmachine Google?

Volgens het Witte Boekje is zowel googelen als googlen juist; het officiële Groene Boekje geeft alleen googelen. De hoofdletter van de eigennaam Google vervalt in het werkwoord, dat de betekenis 'informatie zoeken op internet (met name via Google)' heeft.

De vervoeging van googelen (volgens het Groene Boekje als enige juist): De vervoeging van googlen (volgens het Witte Boekje ook juist):
ik googel - ik googelde ik google - ik googlede
jij googelt - jij googelde jij googlet - jij googlede
hij/zij googelt - hij/zij googelde hij/zij googlet - hij/zij googlede
wij googelen - wij googelden wij googlen - wij googleden
jullie googelen - jullie googelden jullie googlen - jullie googleden
zij googelen - zij googelden zij googlen - zij googleden
ik heb gegoogeld ik heb gegoogled
gebiedende wijs: googel! gebiedende wijs: google!

Hieronder staat een overzichtje van werkwoorden die zijn afgeleid van Engelse werkwoorden op -le. Veel van deze werkwoorden staan overigens niet in het Groene Boekje, maar de meeste staan wel in Van Dale, dat de regels van de officiële spelling volgt.Bij werkwoorden die in het Engels op -le eindigen, wordt de uitgang vaak vernederlandst tot -elen: scrabbelen van scrabble, tackelen van tackle, zich settelen van settle, enz. Bij enkele (nieuwere) werkwoorden is echter (nog?) zowel de Engelse als de vernederlandste vorm gebruikelijk, zoals bij googlen/googelen. Het Witte Boekje geeft in die gevallen daarom beide mogelijkheden; het Groene Boekje en Van Dale (2005) kiezen voor vernederlandsen (googelen). Behalve bij samplen; dat moet ook volgens de officiële spelling 'Engels' blijven: jij samplet - samplede - gesampled. Bij recyclen wordt de Engelse volgorde ook gehandhaafd.

Alleen juist volgens het Groene Boekje Ook mogelijk volgens het Witte Boekje
assembelen - assembelde - geassembeld assemblen - assemblede - geassembled
battelen - battelde - gebatteld battlen - battlede - gebattled
beatjuggelen - beatjuggelde - gebeatjuggeld beatjugglen - beatjugglede - gebeatjuggled
disabelen - disabelde - gedisabeld disablen - jij/hij disablede - gedisabled
enabelen - enabelde - geënabeld enablen - enablede - geënabled
joggelen - joggelde - gejoggeld jogglen - jogglede - gejoggled
juggelen - juggelde - gejuggeld jugglen - jugglede - gejuggled
ontgoogelen - ontgoogelde - ontgoogeld ontgooglen - ontgooglede - ontgoogled
puddelen - puddelde - gepuddeld puddlen - puddlede - gepuddled
reshuffelen - reshuffelde - gereshuffeld reshufflen - reshufflede - gereshuffled
rumbelen - rumbelde - gerumbeld rumblen - rumblede - gerumbled
scrambelen - scrambelde - gescrambeld scramblen - scramblede - gescrambled
shuffelen - shuffelde - geshuffeld shufflen - shufflede - geshuffled
shuttelen - shuttelde - geshutteld shuttlen - shuttlede - geshuttled
webenabelen - webenabelde - gewebenabeld webenablen - webenablede - gewebenabled

 

Verwante adviezen

Trefwoorden

laatste wijziging: 13-01-2012
terug
Jaarwoord banner
-

-