De stam van upgraden is upgrade, met een slot-e. Die e hoort erbij, omdat je upgrad verkeerd zou uitspreken. Deze ‘extra’ uitspraak-e komt in alle vervoegingen van upgraden terug. Het voltooid deelwoord geüpgraded bestaat dus uit ge-, upgrade en een slot-d.

Upgradet - upgradede - geüpgraded

Upgraden vervoeg je eigenlijk net als een Nederlands werkwoord zoals redden: ik red - jij/iemand redt - redde - gered. Dus: ik upgrade - jij/iemand upgradet - upgradede - geüpgraded.

Op zichzelf zou geüpgrade tot de goede uitspraak van het voltooid deelwoord leiden, maar bij voltooide deelwoorden geldt de regel: als je een slot-d hoort, schrijf je ook een slot-d.

Voorbeelden van vergelijkbare voltooide deelwoorden:

  • De website is gedowngraded naar een website zonder winkel. (stam: downgrade; voltooid deelwoord: ge- ervoor + de d uit de verleden tijd downgradede erachter)
  • Heb je het artikel gesaved? (stam save; voltooid deelwoord: ge- ervoor + de d uit de verleden tijd savede erachter)
  • Hij heeft het bericht gedecoded. (stam: decode; voltooid deelwoord: ge- ervoor + de d uit de verleden tijd decodede erachter)
  • Ze hebben in hun vakantie gehangglided. (stam: hangglide; voltooid deelwoord ge- ervoor + de d uit de verleden tijd hangglidede erachter)

Geüpgraded of een upgrade uitgevoerd?

Geüpgraded is een lelijke vorm. Het trema op de u is verplicht (zo wordt klinkerbotsing van de e en de u voorkomen, net als in geüniformeerd). Bovendien lijkt de slot-d overbodig. Kies daarom als het even kan voor een alternatief: een upgrade uitgevoerd of eventueel in een nieuwe versie uitgebracht, gemoderniseerd, opgewaardeerd, aangepast aan de eisen die we er nu aan stellen, enz.

Al dat geüpgrade!

Overigens zijn vormen als geüpgrade (zonder d) wel mogelijk, maar dan als zelfstandig naamwoord: ‘Al dat geüpgrade van tegenwoordig ...’ Dit zelfstandig naamwoord bestaat uit ge- en de stam van het werkwoord. Vergelijkbaar zijn ‘Ik ben dat geharrewar beu’ en ‘Al dat geïnstalleer duurt úren.’

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 2 steun je Onze Taal. Bedankt!