Het werkwoord updaten betekent ‘actueel maken’ en ‘op de hoogte brengen, bijpraten’. Je gebruikt het in zinnen als ‘We gaan onze website updaten’ en ‘Ik was niet bij de vergadering, dus ik hoop dat jij me kunt updaten.’ 

Updatet - updatete - geüpdatet

De stam van updaten is update, met een slot-e. Die e hoort erbij, omdat je updat verkeerd zou uitspreken. Deze ‘extra’ uitspraak-e komt in alle vervoegingen van updaten terug.

Updaten vervoeg je verder eigenlijk net als andere Nederlandse werkwoorden: achter de stam update komt in de tegenwoordige tijd een -t of in de verleden tijd -te. Dus: ik update - jij/iemand updatet (stam + t) - updatete (stam + -te). Het voltooid deelwoord geüpdatet bestaat uit ge-, de stam update en de slot-t die ook in de verleden tijd updatete zit. Dat je in het Engels updated met een d schrijft, is bij de Nederlandse vervoeging niet van belang. 

In het voltooid deelwoord geüpdatet is een trema op de u nodig om de klinkerbotsing van de e en de u te voorkomen, net als in bijvoorbeeld geüniformeerd.

Op zichzelf zouden jij update en jij hebt geüpdate ook tot een juiste uitspraak leiden. Maar bij werkwoorden geldt de regel stam + t en stam + te áltijd, ook bij Engelse leenwoorden. Voorbeelden van vergelijkbare voltooide deelwoorden:

  • We hebben de route in een halve dag geskatet. (stam: skate, verleden tijd: skatete)
  • Ik heb de oude versie van het artikel gedeletet. (stam: delete, verleden tijd: deletete)
  • Ze hebben haar handtekening gefaket. (stam: fake, verleden tijd: fakete)

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Al dat geüpdate!

De vorm geüpdate (zonder t) is wel mogelijk, maar dan als zelfstandig naamwoord: ‘Al dat geüpdate naar wéér een nieuwe versie ...’ Dit zelfstandig naamwoord bestaat uit ge- en de stam van het werkwoord. Vergelijkbaar zijn ‘Al dat gemoderniseer was niet aan haar besteed’ en ‘Al dat geïnstalleer duurt úren.’

De geüpdatete website

In de geüpdatete website komt er een e achter het voltooid deelwoord, net als in de gewerkte uren en de gemiste lessen. De laatste lettergreep in geüpdatete is voor de uitspraak overbodig en zelfs wat verwarrend: sommige mensen verslikken zich juist in de uitspraak. Dan zeggen ze ‘guh-up-dee-tuh-tuh’, terwijl de juiste uitspraak ‘guh-up-dee-tuh’ is. Ook hier pas je een vast systeem toe: als je een voltooid deelwoord (zoals gewerkt, gemist en geüpdatet) als een bijvoeglijk naamwoord gebruikt en er is een buigings-e nodig, dan komt die e achter dat voltooid deelwoord.

Een update uitgevoerd

Veel mensen vinden updatet, updatete en zeker geüpdatet lelijke of onduidelijke woorden. Je kunt ook kiezen voor een alternatieve formulering: voert een update uit, maakte een update, heeft een update uitgevoerd of eventueel verbetert, werkt(e) bij, heeft/is vernieuwd, in een nieuw jasje gestoken, enz.

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail