Print deze pagina

Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemene regels)

Wat zijn de regels voor de vervoeging van Engelse werkwoorden in het Nederlands, zoals attachen en faxen?

Zoekt u de lijst met Engelse werkwoorden en hun vervoeging? Die is opgesplitst per beginletter. Zie de 'Verwante adviezen' onderaan. Of download de pdf-versie (bijna 1 MB, versie: 19 juni 2013).

Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels.

Ze krijgen dus de uitgangen -t en -en in de tegenwoordige tijd, -de(n) of -te(n) in de verleden tijd en -d of -t in het voltooid deelwoord. Soms staat er een e voor de uitgang omdat dat nodig is voor de uitspraak.

Dat levert soms lelijke woordbeelden op, maar er bestaan geen betere schrijfwijzen die toch consequent zijn in vergelijking met andere vormen. Hieronder wordt het systeem uitgelegd aan de hand van vijf typen werkwoorden.


Kanttekening: Hoewel veel Engelse leenwoorden algemeen bekend zijn, is het raadzaam terughoudend te zijn in het gebruik van uit het Engels geleende werkwoorden die niet iedereen kent (vaktaal) of waarvoor een gangbaar Nederlands alternatief bestaat. Zie ook het Dossier De invloed van het Engels van Onze Taal.


Het type faxen - faxt - faxte - gefaxt

Werkwoorden van het type faxen zijn geheel vergelijkbaar met een Nederlands werkwoord als beheksen. De Nederlandse werkwoordsuitgang komt direct achter de stam fax of beheks. Het is ik beheks - jij/hij behekst - behekste - behekst en dus ook ik fax - jij/hij faxt - faxte - gefaxt. Vormen als jij faxed of jij hebt gefaxed zijn nooit juist.

Het ezelsbruggetje van 't kofschip (dat helpt bij het afleiden van de juiste verledentijdsvorm) werkt ook bij uit het Engels geleende werkwoorden. Ook na de klanken [sj] en [tsj] (meestal geschreven als sh en ch) volgt -t(e): jij/hij bruncht - brunchte - gebruncht en jij/hij smasht - smashte - gesmasht.

Het type racen - racet - racete - geracet

Dit type is vergelijkbaar met het vorige type, alleen is er nu een extra e in de vervoegingen nodig (race is de stam). Hij ract is niet goed herkenbaar en wordt ook niet goed uitgesproken. De e blijft dus staan in de vervoeging: ik race - jij/hij racet - racete - geracet. De kofschipregel blijft van toepassing: de laatste klank van de stam is de stemloze [s]-klank.

Het type streamen - streamt - streamde - gestreamd

Werkwoorden van het type streamen, waarbij de laatste klank van de stam niet in ’t kofschip zit, worden vervoegd zoals remmen: met een d in de verleden tijd en het voltooid deelwoord (niet met -ed). Net zoals het ik rem - jij/hij remt - remde - geremd is, is het ik stream - jij/hij streamt - streamde - gestreamd. En net zoals het is antwoorden - ik antwoord - jij/hij antwoordt - antwoordde - geantwoord, is het downloaden - ik download - jij/hij downloadt - downloadde - gedownload.

Het type timen - timet - timede - getimed

Dit type is vergelijkbaar met streamen, maar nu is er weer een extra e nodig. Jij timt is immers niet duidelijk; de eind-e is onmisbaar in de stam. Daarom is het timen - ik time - jij/hij timet - timede - getimed.

Dubbele medeklinker

Werkwoorden die in het Engels op een dubbele medeklinker eindigen, behouden die in het Nederlands als dat nodig is voor de uitspraak van de klinker die ervoor staat: baseballt - baseballde - gebaseballd ('bol'), passen - passte - gepasst ('paas'), appen - appte - geappt ('ep').

Als de dubbele medeklinker niet bepalend is voor de uitspraak, vervalt die volgens de officiële regels altijd: grilt - grilde - gegrild, strest - streste - gestrest. Het Witte Boekje staat grillt - grillde - gegrilld en stresst - stresste - gestresst wel toe (zie verderop).

Twee vervoegingen

Bij sommige woorden kan in de verleden tijd en het voltooid deelwoord zowel een d als een t voorkomen, omdat er twee uitspraken mogelijk zijn. Dat is bijvoorbeeld zo bij bridgen, leasen en surfen: bridgede - gebridged én bridgete - gebridget zijn goed.

Witte spelling

Bij sommige werkwoorden is er een verschil tussen de officiële spelling en die van het Witte Boekje:

  • type barbecue(ë)n: het hele werkwoord is met extra ë in het Groene Boekje, maar zonder in het Witte Boekje
  • type grillen en stressen: volgens het Groene Boekje is de verenkeling van de medeklinker in (ge)strest en grilde verplicht; van het Witte Boekje mag (ge)stresst en grillde ook
  • type goog(e)len: het Groene Boekje voegt altijd een e voor -le(n) toe, het Witte Boekje niet per se
  • type leasen: het Groene Boekje handhaaft de e voor de uitgang, het Witte Boekje niet

In de lijst worden de verschillen altijd aangegeven en worden beide vormen genoemd.

Lijst met Engelse werkwoorden

Onze lijst met Engelse werkwoorden in het Nederlands vindt u hieronder bij ‘Verwante adviezen’, opgesplitst per letter.

Zit het Engelse werkwoord dat u zoekt er niet bij? Mail dit dan naar de Taaladviesdienst.

Verwante adviezen

Trefwoorden

laatste wijziging: 23-06-2014
terug
Jaarwoord banner
-

-

-

-