Wanneer is tenslotte juist en wanneer ten slotte

Tenslotte is juist als 'welbeschouwd, per slot van rekening, immers' bedoeld is. Voorbeelden:

  • Ik ben tenslotte ook maar een mens.
  • Neem een taartje; het is tenslotte feest vandaag.
  • We zijn hier tenslotte niet om vakantie te vieren.
  • Weggooien kan tenslotte altijd nog.

Ten slotte betekent 'tot slot':

  • Ten slotte gaf hij een samenvatting van zijn toespraak.
  • Ten slotte namen we nog koffie met een likeurtje.
  • In het begin wordt het blad geel, dan bruin en ten slotte asgrijs.