Volgens de officiële spelling bestaat zo nodig altijd uit twee losse woorden. In de volgende zinnen, waarin zo nodig ‘als dat nodig is’ betekent, ligt dat ook voor de hand:

  • U kunt deze crème zo nodig elke dag gebruiken.
  • Loopt de koffie niet goed door? Dan het apparaat reinigen en zo nodig ontkalken.
  • Uw huisarts verwijst u zo nodig door naar een specialist.

Zonodig als negatief woord

Zo nodig kan ook een andere betekenis hebben: ‘zoals altijd’, ‘natuurlijk weer’. Het is dan een negatief woord: het benadrukt dat iets in de ogen van de spreker niet wenselijk, storend, overbodig of belachelijk is. In deze betekenis komt zonodig geregeld als één woord voor. Deze spelling is ook goed te verdedigen: als een woordcombinatie een eigen, bijzondere betekenis krijgt, kunnen de delen aan elkaar smelten. In de volgende zinnen is zonodig wat ons betreft dus goed, maar officieel is ook hier alleen zo nodig juist.

  • Waarom moest je zonodig weer over politiek beginnen?
  • Pien moest weer zonodig de leukste zijn.
  • Weer zo’n ex-filmster die zonodig politicus wil worden.
  • Er is nooit op vaders neergekeken omdat ze ‘zonodig fulltime wilden werken’.

In onze eigen spellinglijst komt zonodig als alternatieve spelling voor.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!