Of alles( )behalve aan elkaar of los geschreven wordt, hangt dus af van wat er bedoeld is.

Allesbehalve: ‘geenszins’

Als de betekenis ‘helemaal niet, allerminst, geenszins’ is, is allesbehalve één woord. Meer voorbeelden:

  • Allesbehalve prettig, zo’n wortelkanaalbehandeling.
  • De bediening was allesbehalve vriendelijk.
  • Het was allesbehalve saai in ons gezin. 

De klemtoon in allesbehalve ligt op de eerste lettergreep.

Alles behalve: ‘alles, op ... na’

Alles behalve betekent dan iets als ‘het geheel met uitzondering van’, ‘alles, op ... na’:

  • De bankmedewerker gaf de overvaller alles behalve het kleingeld.
  • Ik heb alles behalve mijn schoenen in mijn koffer gekregen.

In deze zinnen is er een pauze hoorbaar tussen alles en behalve. De woorden krijgen allebei nadruk.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!