Welke woorden en uitdrukkingen gelden nog als anglicismen? En wat zijn daar de goede Nederlandse alternatieven van?

In de Nederlandse taal kom je vaak woorden en uitdrukkingen tegen die rechtstreeks uit het Engels zijn vertaald. Zulke leenvertalingen heten ‘anglicismen’ als ze niet algemeen als correct Nederlands beschouwd worden. Het zijn vaak ‘luie vertalingen’ die je tegenkomt in haastig vertaalde teksten en nieuwsberichten, of termen die vaak in vaktaal en jargon gebruikt worden, maar niet geschikt zijn voor teksten voor een algemeen publiek.

In de lijst hieronder staan (vermeende) anglicismen: allerlei leenvertalingen die - volgens de naslagwerken en/of volgens Onze Taal - al dan niet aanvaardbaar zijn in het Nederlands. Dit oordeel is altijd enigszins subjectief en kan in de loop van de tijd veranderen. (Goede) Nederlandse alternatieven worden erbij vermeld.

leenvertaling

Engels origineel

acceptabel?

alternatief

aan het eind van de dag (‘uiteindelijk’) at the end of the day nee uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, ten slotte, achteraf, na afloop
acteren (‘handelen, een daad stellen, opereren, actief zijn’) to act nee handelen, ingrijpen, opereren, actief zijn
actie nemen to take action nee actie ondernemen
administratie (de Obama-administratie) the Obama administration nee de regering-Obama
adopteren (een techniek adopteren) to adopt a technique nee toepassen, gebruiken
adoptie (van een techniek e.d.) adoption nee toepassing, gebruik, het toepassen
adresseren (‘aanpakken’) to address nee aanpakken, aan de orde stellen
in ander nieuws in other news nee verder in het nieuws
atleet (‘sporter’) athlete nee sporter, sportman, sportvrouw
attractie (‘aantrekkingskracht’) attraction nee aantrekking, aantrekkingskracht
bak/kook voor 15 minuten bake/fry/cook for 15 minutes twijfelachtig bak/kook 15 minuten
batterij (‘accu’) battery ja accu
belofte: een belofte maken to make a promise nee een belofte doen/afleggen
beslissing: een beslissing maken to make a decision nee een beslissing nemen
Bijbelbelt Bible Belt nee Bijbelgordel, Biblebelt
biljoen (‘1.000.000.000’) billion nee miljard
brandnieuw brand-new nee gloednieuw, splinternieuw
brekend (nieuws) breaking (news) twijfelachtig urgent, groot nieuws; primeur
broers: de Coen-broers the Coen brothers nee de gebroeders Coen, de broers Coen
brutaal (geweld) brutal twijfelachtig bruut, wreed
bubbel (‘economische zeepbel’) bubble ja zeepbel
controle (de controle over het stuur verliezen) to lose control twijfelachtig de macht over het stuur verliezen
controleren (‘beheersen, in de hand hebben’) to control twijfelachtig beheersen, in de hand hebben
de data is the data is nee de data zijn
decade (‘tien jaar’) decade nee decennium
ding: het ding is the thing is nee het punt is, waar het om gaat is
dit was het voor nu that’s it for now twijfelachtig dit was het voor dit moment
dramatisch (‘drastisch, spectaculair’) dramatic twijfelachtig drastisch, spectaculair
essentiële oliën essential oils ja etherische oliën
frontpagina front-page ja voorpagina, homepage, thuispagina, hoofdpagina
gaan: digitaal gaan, internationaal gaan to go ... twijfelachtig kiezen voor, zich ontwikkelen als
gaan voor  to go for twijfelachtig zich inspannen voor, zich helemaal inzetten voor
gedood worden (‘omkomen’) to be killed twijfelachtig omkomen, om het leven komen, verongelukken, sneuvelen, vermoord worden
globaal (‘mondiaal, wereldwijd’) global ja mondiaal, wereldwijd
grip grip ja greep
hagelstorm hailstorm nee hagelbui
helpfunctie, helpscherm help... ja hulpfunctie, hulpscherm
hinten op hint at twijfelachtig zinspelen op, duiden op
huisgemaakt homemade ja eigengemaakt, handgemaakt, zelfgemaakt
in andere woorden (‘met andere woorden’) in other words nee met andere woorden, oftewel, kortom
in control/controle zijn to be in control ja beheersen, de leiding hebben, (iets) meester zijn, (iets) onder controle hebben
industrie (reclame-industrie, toeristenindustrie) industry ja branche, sector, wezen (reclamebranche, toerismesector)
in lijn (zijn) met (to be) in line with ja op één lijn staan met, overeenstemmen met, in overeenstemming zijn met, stroken met
inzweren, ingezworen to swear in ja beëdigen
kalender (‘agenda met afspraken of onderwerpen’) calendar nee agenda
karakter (‘personage’) character nee personage, figuur, rol
koffie maken to make coffee twijfelachtig koffiezetten
kook/bak voor 15 minuten cook/bake/fry for 15 minutes twijfelachtig kook/bak 15 minuten
laag in calorieën, laag in suiker, laag in zout low in calories, low in sugar, low in salt nee caloriearm, met weinig calorieën; suikerarm, met weinig suiker; zoutarm, met weinig zout
leidend (politicus) leading (politician) twijfelachtig vooraanstaand, prominent (politicus)
lekken (van informatie) leak ja uit de school klappen (van mensen), uitlekken (van informatie)
leven (‘ergens wonen’) to live nee wonen
het maken (‘succes hebben’) to make it ja succes hebben
meer en meer more and more ja steeds meer, hoe langer hoe meer
meer of minder more or less twijfelachtig min of meer, in meerdere of mindere mate
meer recent(elijk) more recent(ly) nee recenter, onlangs nog, pas nog
meest mooi most beautiful soms mooist
moeder/vader van twee mother/father of two twijfelachtig moeder/vader van twee kinderen, zoons, dochters
‘Zij/hij heeft twee kinderen.’
Nederlands grootste ... Holland’s biggest ... ja de/het grootste ... van Nederland
niet mijn kopje thee not my cup of tea twijfelachtig niet mijn ding, dat hoeft voor mij niet (zo), geen hobby van me
nummer 1 + zelfst. nw. the number one + zn nee top-, de beste, de grootste
‘De beste/grootste datingsite van Nederland’
onder constructie under construction nee in aanbouw, in voorbereiding
‘Aan deze site wordt (nog) gewerkt.’
ooit: de ...ste ooit the ...st ever ja de ...ste aller tijden
overschat zijn to be overrated twijfelachtig overschat worden
‘Eten wordt overschat’
over veertig over forty nee van boven/over de veertig
‘Vrouwen van boven de veertig’
paragraaf (‘alinea’) paragraph nee alinea
pastoor (‘dominee, predikant’) pastor nee dominee, predikant (niet-katholiek)
paswoord password NL nee, B ja wachtwoord
pathetisch (‘zielig, miserabel’) pathetic twijfelachtig zielig, miserabel, armzalig, jammerlijk
pijplijn (voor bijv. gas, olie, water) pipeline nee pijpleiding (maar wel: ‘in de pijplijn (zitten)’)
pleiten (schuldig/onschuldig pleiten) to plead ((not) guilty) twijfelachtig schuld bekennen/ontkennen, zichzelf (on)schuldig verklaren
politiestation police station nee politiebureau
protestant (‘demonstrant’) protester nee demonstrant
punt (een - hebben) to have a point ja (deels/enigszins) gelijk hebben
recordbrekend record-breaking nee record- (‘recordaantal’, ‘recordlang’, ‘recordsnel’)
regenstorm rainstorm nee stortbui, (zware) (regen)bui met windstoten
sinds (‘omdat, aangezien’) since nee omdat, aangezien
sober (‘nuchter, niet dronken’) sober nee nuchter
soort van (aan het eind van een zin) sort of nee min of meer, zo ongeveer
‘Hij is een kunstenaar, min of meer’
staan voor (‘betekenen’) to stand for ja betekenen, inhouden
stappen nemen to take steps ja stappen zetten, maatregelen nemen
thee maken to make tea twijfelachtig thee zetten
uitvinden to find out ja erachter komen, achterhalen
het verschil maken to make the difference ja de doorslag geven
vervangen met to replace with nee vervangen door
vitaal (‘cruciaal’) vital ja cruciaal, fundamenteel, wezenlijk
voetbalspeler football player twijfelachtig voetballer
vroeger of later sooner or later twijfelachtig vroeg of laat
wereldwijd worldwide ja mondiaal
wijd (‘breed’) wide twijfelachtig breed (‘De tornado trok een spoor van twee kilometer breed’)
windstorm windstorm nee (zware) (regen)bui met windstoten

Hebt u aanvullingen of opmerkingen? Stuur de Taaladviesdienst dan een e-mail.