Ga in ‘Het ga je goed!’ is een aanvoegende wijs. Dat is een werkwoordsvorm waarmee je onder meer een wens uitdrukt. De aanvoegende wijs is in het Nederlands vrijwel uitgestorven, maar in vaste verbindingen komt hij nog weleens voor. ‘Het ga je goed’ is zo’n vaste verbinding. Andere voorbeelden zijn ‘Leve de koning!’ en ‘Vrede zij met u.’

Het onderwerp van ‘Het ga je goed!’ is het. Dat is een derde persoon enkelvoud. De enkelvoudsvorm van de aanvoegende wijs maak je door de slot-n van het hele werkwoord af te halen. Vergelijk: ‘Hij leve hoog!’ en ‘Oma ruste in vrede’, waarin hij en oma het onderwerp zijn. De aanvoegende wijs enkelvoud van gaan is ga. De zin kan ook met anderen worden gecombineerd: ‘Het ga jullie/hem/ons/hun goed!’ (‘ik wens dat het jullie, hem, ons, hun enz. goed zal gaan’). 

‘Het gaat je goed’ is op zichzelf overigens ook een goede zin, maar dat is geen wens. Het is een constatering: ‘Ik zie dat het je goed gaat.’

Meer voorbeelden van uitdrukkingen met een aanvoegende wijs erin staan op het tabblad ‘Voorbeelden’. 

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Vaste combinaties waarin de aanvoegende wijs van het werkwoord voorkomt.

Wens

 • dank zij u (dankzij is een voorzetsel geworden)
 • dat haal je de koekoek
 • de hemel/God bewaar/beware me
 • één wens zij ons vergund
 • ere zij God
 • God beter(e) ’t (is een tussenwerpsel geworden: godbetert)
 • God hebbe zijn ziel
 • God zij dank (gebracht) (is een tussenwerpsel geworden: godzijdank/goddank)
 • het ga je/jullie/hun goed
 • hij ruste in vrede
 • leve de koning
 • moge de Heer u zegenen
 • moge het u bekomen
 • mogen allen dit horen
 • redde wie zich redden kan
 • uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede
 • vrede zij met u
 • zij leve hoog
 • zij ruste in vrede
 • zo waarlijk helpe mij God almachtig

Aansporing of aanwijzing

 • ik moge u erop wijzen dat …
 • gelieve met gepast geld te betalen
 • men bedenke dat men slechts één kans krijgt
 • men neme drie ons boter
 • men vergete niet de deur te sluiten
 • men verzuime niet het formulier tijdig in te leveren
 • voor inlichtingen wende men zich tot …

Toegeving of berusting

 • er gebeure wat er gebeuren moet
 • hoe dit ook zij …
 • hoe het ook moge zijn
 • kome wat komt
 • wat dies meer zij
 • ze deed mee, zij het niet van harte