Wat is de juiste spelling: ‘Uw klachten zijn werk gerelateerd’ of ‘Uw klachten zijn werkgerelateerd’?

‘Uw klachten zijn werkgerelateerd’ is goed. Werkgerelateerd is één woord, net als veel andere samenstellingen met -gerelateerd, zoals stressgerelateerdweergerelateerdloongerelateerd en drugsgerelateerd. Enkele voorbeeldzinnen:

 • Vanavond heb ik een werkgerelateerd etentje.
 • Sommige huidaandoeningen zijn stressgerelateerd.
 • Weergerelateerde rampen veroorzaken de meeste slachtoffers.

Werkgerelateerd is te beschouwen als een ‘samenvatting’ van de woordgroep aan werk gerelateerd of gerelateerd aan werk. Als het voorzetsel aan wegvalt, wordt het verband tussen het voltooid deelwoord (gerelateerd) en het zelfstandig naamwoord dat ervoor staat (werk) uitgedrukt door die twee woorden aan elkaar te schrijven. Die schrijfwijze laat zien dat deze woorden hecht met elkaar verbonden zijn.

Zulke combinaties komen vaak voor, bijvoorbeeld:

 • computergestuurd (‘door/met de computer gestuurd’)
 • doelgericht (‘gericht op het doel’)
 • FSC-gecertificeerd (‘gecertificeerd volgens het FSC-keurmerk’)
 • gasgestookt (‘met gas gestookt’)
 • handgemaakt (‘met de hand gemaakt’)
 • handgeplukt (‘met de hand geplukt’)
 • handgeschreven (‘met de hand geschreven’)
 • huisgebakken (‘in/aan huis gebakken’)
 • ijsgekoeld (‘door/met ijs gekoeld’)
 • internetgebaseerd (‘op internet gebaseerd’)
 • ISO-gecertificeerd (‘gecertificeerd op grond van ISO-normen’)
 • kennisgebaseerd (‘op kennis gebaseerd’)
 • kindgericht (‘op het kind (of: op kinderen) gericht’)
 • klantgericht (‘op de klant (of: op klanten) gericht’)
 • kolengestookt (‘met kolen gestookt’)
 • luchtgekoeld (‘door/met lucht gekoeld’)
 • ovengebakken (‘in de oven gebakken’)
 • partijgebonden (‘aan een/de partij gebonden’)
 • persoonsgebonden (‘aan de persoon gebonden’)
 • praktijkgericht (‘gericht op de praktijk’)
 • servicegeoriënteerd (‘op service georiënteerd’)
 • studentgericht (‘op de student (of: op studenten) gericht’)
 • vraaggestuurd (‘door de vraag (of: door vragen) gestuurd’)
 • watergebaseerd (‘op water gebaseerd’)
 • watergekoeld (‘door/met water gekoeld’)
 • zongebruind (‘door de zon gebruind’)
 • zongedroogd (‘door/in de zon gedroogd’)
 • zonovergoten (‘door de zon overgoten’)

Overigens is het in al deze gevallen toegestaan de samenstelling te verduidelijken met een streepje, bijvoorbeeld: service-georiënteerdinternet-gebaseerd. Vooral bij ongebruikelijke of lastig leesbare combinaties kan dat duidelijker dan zijn.