Een voorbeeld van een woord met klinkerbotsing is na-apen. Als je dit werkwoord zonder streepje opschrijft (naapen), lijken de twee a’s samen één klank te zijn. Met een streepje maak je duidelijk dat de twee a’s bij twee verschillende lettergrepen horen en dat na-apen bedoeld is.

Klinkerbotsing kun je op twee manieren verhelpen: bij samenstellingen gebeurt dat met een streepje, bij afleidingen met een trema.

Verplicht streepje: klinkerbotsing in samenstellingen

De volgende lettercombinaties moet je van elkaar scheiden door een streepje als ze niet bij dezelfde lettergreep horen:

 • aa - astma-aanval, data-analyse, gala-avond, guerrilla-aanval, media-aandacht
 • ae- aha-erlebnis, media-evenement, na-ebben, soja-extract
 • ai - alinea-indeling, camera-instelling, cosmetica-industrie, massa-immigratie
 • aij - malaga-ijs, na-ijlen, gamma-ijzer
 • au - diploma-uitreiking, gala-uitvoering, intra-uterien, opera-uitvoering
 • ee - café-eigenaar, competitie-element, drie-eenheid, functie-eisen, keuze-element, mee-eter, toe-eigenen, twee-eiig
 • ei - diepte-investering, functie-inhoud, hogere-inkomensgroepen, rente-inkomsten
 • eij - consumptie-ijs, missie-ijver, vanille-ijs
 • eu - camouflage-uitrusting, drie-urig, facsimile-uitgave, live-uitzending, opname-unit, televisie-uitzending
 • ie - graai-economie, groei-explosie, mini-enquête, roei-equipe
 • ii - nazi-ideologie, ski-instructeur, groei-impuls (ii is geen tweeklank, maar het streepje is toch verplicht)
 • iij - plooi-ijzer, tosti-ijzer (iij is geen tweeklank, maar het streepje is toch verplicht)
 • ij - groei-jaar, mini-jurk, nazi-jager (als de i en de j bij verschillende lettergrepen horen, is er weliswaar geen klinkerbotsing - de j is geen klinker - maar het streepje is toch verplicht)
 • oe - auto-export, domino-effect, placebo-effect, zo-even
 • oi - auto-inbraak, bio-industrie, bruto-inkomen, foto-impressie (uitzondering: zoiets)
 • oij - choco-ijsje, mango-ijs
 • oo - auto-onderdelen, bruto-opbrengst, foto-onderschrift, imago-onderzoek
 • ou - macho-uiterlijk, netto-uitkering, radio-uitzending
 • ui - cadeau-idee, kou-inval, milieu-inspectie, niveau-indeling
 • uij - niveau-ijking, milieu-ijveraar, art-nouveau-ijzerwerk
 • uu - bureau-uren, continu-uitstoot, milieu-uitgaven

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Geen klinkerbotsing

Bij de combinaties met een ij hieronder is er geen sprake van klinkerbotsing. In de praktijk wordt vaak wel een streepje ingevoegd, omdat dat het woord duidelijker maakt.

 • ija - rijangst, rij-angst, zijaltaar, zij-altaar
 • ije - rijexamen, rij-examen, bijeffect, bij-effect
 • iji - rijinstructeur, rij-instructeur, zijingang, zij-ingang
 • ijij - glijijzer, glij-ijzer, voorbijijsberen, voorbij-ijsberen
 • ijo - batterijoplader, batterij-oplader, rijontzegging, rij-ontzegging
 • iju - zijuitgang, zij-uitgang

Er is geen sprake van klinkerbotsing bij de combinaties ao, ea, eo, ia, io, iu, oa, ua, ue en uo, en ook niet bij combinaties met een y: massaontslag, politieauto, correctieopdracht, portiafdracht, gummioverschoen, skiuitrusting, autoalarm, parapluantenne, milieueffect, menuoverzicht, babyartikel, hockeyelftal, privacyinstelling, hobbyorganisatie, juryuitspraak, babyyoghurt. Maar wie hier voor de leesbaarheid liever een streepje zet, mag dat gerust doen: politie-auto, privacy-instelling, ski-uitrusting.

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail