Adembenemend bestaat uit het zelfstandig naamwoord adem en de werkwoordsvorm benemend. Dat is een vervoeging van benemen, namelijk het tegenwoordig deelwoord. In een zin als ‘Elias danste maar door, ons de adem benemend met zijn elegantie’ schrijf je adem en de vervoeging benemend los. Dat komt doordat iemand de adem benemen ook uit losse woorden bestaat. De adem is hier het lijdend voorwerp bij het werkwoord benemen.

Maar in zijn adembenemende elegantie heeft adembenemend in z’n geheel de functie van bijvoeglijk naamwoord. Dat blijkt onder meer uit het feit dat het een vergrotende en overtreffende trap heeft: adembenemender - adembenemendst. Een andere aanwijzing is dat het ook een eigen betekenis heeft: ‘indrukwekkend mooi’. De letterlijke betekenis van de adem benemen is verdwenen, wat ook het wegblijven van het lidwoord de verklaart.

Rekening houdend met, voor de hand liggend

Vaak is de hulp van een woordenboek nodig om te bepalen of dit soort combinaties één woord zijn of niet. Bij bijvoorbeeld allesbepalend en vertrouwenwekkend is er niet echt sprake van een eigen betekenis, maar toch zijn dit samenstellingen – waarschijnlijk omdat deze combinaties vaak voorkomen. Frequentie speelt dus ook een rol. Maar het is ook niet altijd doorslaggevend. Kijk maar naar rekening houdend (met) en voor de hand liggend. Deze combinaties zijn volgens de woordenboeken geen samenstellingen. Daarom krijgt het los schrijven de voorkeur, ook al ziet vooral voordehandliggend er helemaal niet zo raar uit.

Muggenetende insecten

Extra lastig wordt het in combinaties als muggenetende insecten, die niet als één woord voorkomen in de woordenboeken en spellinglijsten. Toch kun je ze aan elkaar schrijven. Het geheel is dan en categorieaanduiding, die in de meeste contexten als één geheel wordt opgevat. Je zou zelfs verschil kunnen maken tussen de los geschreven en de aan elkaar geschreven variant: muggenetende insecten zijn dan insecten waarvan het hoofdvoedsel uit muggen bestaat (vaste eigenschap), muggen etende insecten zijn insecten die (‘toevallig’) muggen aan het eten zijn.

Klik op het tabblad ‘Voorbeelden’ hierboven voor een lange lijst met bijvoeglijke naamwoorden als adembenemend, brandwerend, geestverruimend, enz.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail

Hieronder staat een lijst met samenstellingen waarvan het laatste deel een tegenwoordig deelwoord is. Het eerste deel is een zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord of bijwoord. Erachter staat steeds een voorbeeld dat duidelijk maakt in welke context de samenstelling als één woord voorkomt.

A
aandeelhoudend de aandeelhoudende gemeenten
aanstootgevend een aanstootgevende reclamecampagne
achtereenvolgend drie achtereenvolgende overwinningen
adembenemend een adembenemende voorstelling
ademstokkend een ademstokkende ervaring
afgrijzenwekkend een afgrijzenwekkend masker
afgunstwekkend afgunstwekkende yuppenhuizen
afkeerwekkend afkeerwekkende wandaden
afscheidnemend de afscheidnemende voorzitster
afschrikwekkend afschrikwekkende plaatjes
afschuwwekkend een afschuwwekkende moord
afvalverwerkend de afvalverwerkende industrie
alcoholhoudend alcoholhoudende dranken
algendodend algendodende middelen
alleenheersend een alleenheersende vorst
alleenreizend alleenreizende kinderen
alleensprekend een alleensprekende rechter
alleenwonend een alleenwonende vader
alleenzaligmakend er bestaat geen alleenzaligmakende levenswijze
allesbeheersend een allesbeheersende vraag
allesbepalend een allesbepalende factor
allesomvattend een allesomvattende theorie
allesoverheersend een allesoverheersende rol
allesvermogend een allesvermogende kracht
allesvernielend een allesvernielende aardbeving
allesverschroeiend een allesverschroeiende vuurzee
allesverslindend een allesverslindende draak
allesverterend een allesverterende vuurzee
alomvattend een alomvattende visie
altijddurend een altijddurende vrede
altijdgroenend een altijdgroenende plant
alwetend een alwetende verteller
andersdenkend een andersdenkende meerderheid
andersgelovend andersgelovende mensen
andersluidend een andersluidende afspraak
angstaanjagend een angstaanjagende ervaring
angstverwekkend een angstverwekkende droom
angstwekkend een angstwekkende droom
angstwerend angstwerende medicijnen
apotheekhoudend apotheekhoudende huisartsen
arbeidsbesparend een arbeidsbesparende machine
asbesthoudend een asbesthoudende plafondplaat
avondvullend een avondvullende voorstelling
B
baanbrekend een baanbrekende innovatie
baarddragend baarddragende mannen
bedektbloeiend bedektbloeiende planten
bederfwerend bederfwerende middelen
beeldbepalend beeldbepalende panden
beeldvormend een beeldvormende vergadering
belanghebbend een belanghebbende persoon
belangstellend een belangstellende vraag
belangwekkend belangwekkende studies
beleidsondersteunend een beleidsondersteunende functie
bepalingaankondigend bepalingaankondigende voornaamwoorden
besluitvormend een besluitvormende vergadering
bestverkopend de bestverkopende artiest van Nederland
bevelhebbend een bevelhebbende ambtenaar
bevelvoerend een bevelvoerende militair
bewustzijnsveranderend een bewustzijnsveranderende werking
bewustzijnsverruimend een bewustzijnsverruimende werking
blaartrekkend een blaartrekkende zalf
bladverliezend een bladverliezende heester
blikverruimend een blikverruimende ervaring
bloeddrukverhogend een bloeddrukverhogende stof
bloeddrukverlagend een bloeddrukverlagende werking
bloedstelpend een bloedstelpende werking
bloedstillend een bloedstillende werking
bloedstollend een bloedstollende thriller
bloedzuiverend een bloedzuiverende en vochtafdrijvende werking
bloemdragend een bloemdragende plant
borstsparend een borstsparende operatie
bovengistend bovengistende bieren
braakliggend een braakliggende woestenij
braakwerend braakwerende maatregelen
brancheoverschrijdend brancheoverschrijdende initiatieven
brandvertragend een brandvertragende coating
brandwerend een brandwerende deur
breeddenkend een breeddenkende persoonlijkheid
breedlachend een breedlachend gezicht
brildragend een brildragende jongen
C
celdodend een celdodende stof
centrumvliedend centrumvliedende krachten
centrumzoekend een centrumzoekende beweging
cholesterolverlagend cholesterolverlagende voeding
cocaproducerend cocaproducerende gebieden
conflictvermijdend conflictvermijdend gedrag
criminaliteitsremmend een criminaliteitsremmend effect
cultuurverrijkend een cultuurverrijkende reis
D
daaraanvolgend een daaraanvolgende behandeling
daaropvolgend een daaropvolgende behandeling
deerniswekkend een deerniswekkende figuur
deugddoend een deugddoende vakantie
deugdlievend deugdlievende burgers
dialectsprekend een dialectsprekende gemeenschap
dienstdoend de dienstdoende agent
dienstverlenend een dienstverlenende organisatie
diepgravend een diepgravende studie
diepingrijpend een diepingrijpende ervaring
diepliggend een diepliggende onderlaag
doeltreffend een doeltreffende behandeling
domeinoverschrijdend domeinoverschrijdende eindtermen
domeinoverstijgend een domeinoverstijgende aanpak
doodvermoeiend een doodvermoeiende reis
doodvervelend een doodvervelende dag
doorslaggevend een doorslaggevende rol
dorstlessend een dorstlessende sportdrank
drempelverlagend een drempelverlagende functie
droogkokend een droogkokende rijst
drukdoend een drukdoende jongeman
dubbelwerkend een dubbelwerkende cilinder
Duitssprekend een Duitssprekende Belg
duizeligmakend een duizeligmakende hoogte
duizelingwekkend een duizelingwekkende vaart
E
eensluidend een eensluidende uitspraak
eerbiedwekkend een eerbiedwekkende grootmoeder
eerstaanwezend een eerstaanwezende inspecteur
eerstkomend een eerstkomende ledenvergadering
eerstvolgend een eerstvolgende commissievergadering
eetlustopwekkend een eetlustopwekkende thee
eetlustverminderend een eetlustverminderende pil
eeuwigdurend een eeuwigdurende strijd
eierbarend eierbarende haaiensoorten
eierleggend een eierleggende soort
eierlevendbarend een eierlevendbarende adder
energiebesparend een energiebesparende installatie
energieverslindend een energieverslindende gloeilamp
energievretend een energievretende bezigheid
Engelssprekend de Engelssprekende geallieerden
enkelwerkend een enkelwerkende gelijkstroommachine
ergdenkend een ergdenkende geest
ergerniswekkend een ergerniswekkende domheid
ettervormend een ettervormende bacterie
F
faamrovend faamrovende lasteraars
fijnvoelend een fijnvoelende kunstenaar
fluorhoudend een fluorhoudende tandpasta
fosforhoudend een fosforhoudende verbinding
Franssprekend de Franssprekende landen
fraudebeperkend fraudebeperkende maatregelen
G
geestdodend een geestdodende taak
geestverheffend een geestverheffende ervaring
geestverrijkend een geestverrijkende reis
geestverruimend een geestverruimende stof
geestvervoerend een geestvervoerende ervaring
geheimhoudend een geheimhoudende sfeer
gekscherend een gekscherende opmerking
geldverslindend een geldverslindende operatie
gelijkbetekenend een gelijkbetekenende term
gelijkklinkend een gelijkklinkende variant
gelijkluidend een gelijkluidende boodschap
geluidgevend een geluidgevende sleutelhanger
generatieoverschrijdend een generatieoverschrijdende solidariteit
genreoverschrijdend een genreoverschrijdende mengeling
geringschattend een geringschattende blik
geruchtmakend een geruchtmakende zaak
geruststellend een geruststellende gedachte
geweidragend geweidragende herkauwers
gewinzoekend een gewinzoekende ondernemer
gezaghebbend een gezaghebbende publicatie
gezagsondermijnend een gezagsondermijnende daad
gezichtsbepalend een gezichtsbepalende functie
gezinsvervangend gezinsvervangende tehuizen
godlasterend een godlasterende vloek
godlievend een godlievende ziel
godminnend een godminnende profeet
godvrezend een godvrezende vrouw
goedkeurend een goedkeurende opmerking
goedlopend een goedlopende delicatessenzaak
goedogend een goedogende zangeres
goedwillend een goedwillende amateur
graanverwerkend een graanverwerkende fabriek
grasetend een grasetende dino
grensoverschrijdend een grensoverschrijdende fusie
grensverleggend een grensverleggende vernieuwing
groeiremmend een groeiremmende werking
groeivertragend groeivertragende factoren
groenblijvend een groenblijvende heester
H
haatdragend een haatdragende toon
halfdoorlatend een halfdoorlatende spiegel
halsbrekend een halsbrekende stunt
halsreikend een halsreikende menigte
handeldrijvend een handeldrijvende natie
handenwrijvend een handenwrijvende quizmaster
handenwringend een handenwringende hotelmanager
hardhorend een hardhorende tachtigjarige
hardwerkend een hardwerkende moeder
harshoudend een harshoudende houtsoort
hartbrekend een hartbrekende geschiedenis
hartroerend een hartroerende brief
hartsterkend een hartsterkende knuffel
hartverheffend een hartverheffende aanblik
hartveroverend een hartveroverende roman
hartverscheurend een hartverscheurende afscheidsbrief
hartversterkend een hartversterkende soep
hartverwarmend een hartverwarmende ontmoeting
heiligmakend een heiligmakende kracht
heiligschennend een heiligschennende gedachte
helderziend een helderziende groenteboer
hemelbestormend een hemelbestormende schoonheid
hemelschokkend een hemelschokkende bekentenis
hemelschreiend een hemelschreiende onmacht
hemeltergend een hemeltergende arrogantie
herfstbloeiend een herfstbloeiende narcis
hoeststillend een hoeststillende siroop
hoofdschuddend een hoofdschuddende schoonheidsspecialiste
hoogdravend een hoogdravende toon
hooglopend een hooglopende ruzie
hoogmogend een hoogmogende beschermer
hoogoplopend een hoogoplopende ruzie
hoogrentend een hoogrentende spaarrekening
hoogvliegend een hoogvliegende arend
hoopgevend een hoopgevende indruk
hormoonproducerend een hormoonproducerende klier
huisvuilverwerkend huisvuilverwerkende bedrijven
huiveringwekkend een huiveringwekkende film
hulpbehoevend een hulpbehoevende partner
hulpverlenend hulpverlenende instanties
humeurverpestend een humeurverpestende situatie
I
ijzerhoudend een ijzerhoudende laag
ijzingwekkend een ijzingwekkende cliffhanger
inbraakwerend een inbraakwerende deur
indrukmakend een indrukmakende gebeurtenis
indrukwekkend een indrukwekkende inhaalrace
informatieverwerkend een informatieverwerkende machine
insectenetend een insectenetende vogel
inzichtgevend een inzichtgevende therapie
J
jukdragend een jukdragende ezelin
K
kaderscheppend kaderscheppende voorwaarden
kalfdragend een kalfdragende koe
kankerremmend kankerremmende medicijnen
kankerverwekkend een kankerverwekkende stof
karaktervormend een karaktervormende sport
klanknabootsend een klanknabootsende naam
klankschilderend een klankschilderende vorming
klimaatverpestend klimaatverpestende bedrijven
kogelwerend een kogelwerende helm
koopvernietigend koopvernietigende gebreken
koortsverdrijvend koortsverdrijvende middelen
koortsverlagend een koortsverlagende werking
koortsverwekkend een koortsverwekkende infectie
koortswerend een koortswerende werking
kortdurend een kortdurende ziekte
kortlopend een kortlopende reisverzekering
kortziend kortziende mensen
kostenbesparend een kostenbesparende oplossing
kostendekkend een kostendekkende vergoeding
kostenbeperkend kostenbeperkende maatregelen
kostenverhogend een kostenverhogende factor
kostenverzwarend een kostenverzwarende factor
kredietverlenend een kredietverlenende instelling
kreukherstellend een kreukherstellende stof
kunstlievend een kunstlievende verzamelaar
kunstminnend een kunstminnende dame van stand
kwaaddenkend een kwaaddenkende lezer
kwaadsprekend een kwaadsprekende buurman
L
laaghangend laaghangende bewolking
laagrentend een laagrentende lening
laatbloeiend een laatbloeiende plant
laatdunkend een laatdunkende opmerking
lachwekkend een lachwekkende vertoning
langlevend een langlevende struik
langlopend een langlopende serie
langstlevend de langstlevende partner
langstwonend de langstwonende huurder
langstzittend de langstzittende vorstin
leerwegondersteunend leerwegondersteunend onderwijs
lastdragend een lastdragende muur
leidinggevend een leidinggevende functie
lentebloeiend een lentebloeiende struik
levendbarend een levendbarende diersoort
levensbedreigend een levensbedreigende ziekte
levensbekortend een levensbekortende factor
levensverlengend een levensverlengende factor
levensverrijkend een levensverrijkende ervaring
levensverpestend een levensverpestende ervaring
levenwekkend een levenwekkende kracht
lichtbrekend een lichtbrekende werking
lichtdoorlatend een lichtdoorlatende constructie
lichtgeleidend een lichtgeleidende vezel
lichtgevend een lichtgevende zee
lichtweerkaatsend een lichtweerkaatsende folie
linksdraaiend een linksdraaiende schroef
linkswindend slingerplanten zijn meestal linkswindend
losliggend een losliggende tegel
loslopend een loslopende hond
luchtdoorlatend een luchtdoorlatende bodem
luchtzuiverend een luchtzuiverende werking
M
maagversterkend een maagversterkende invloed
maatgevend een maatgevende prestatie
maathoudend maathoudende en niet-maathoudende bouwelementen
maatschappijbevestigend een maatschappijbevestigende functie
maatschappijverrijkend een maatschappijverrijkende factor
machthebbend een machthebbende meerderheid
marktverpestend een marktverpestende subsidie
matglanzend een matglanzende papiersoort
mediumoverschrijdend een mediumoverschrijdende marketingcampagne
melkgevend een melkgevende koe
meningvormend een meningvormende discussie
mensendodend een mensendodende slang
mensenetend een mensenetende haai
menslievend een menslievende houding
mensonterend een mensonterende situatie
middelpuntvliedend de middelpuntvliedende kracht
middelpuntzoekend de middelpuntzoekende kracht
milieubelastend een milieubelastende activiteit
milieusparend een milieusparende maatregel
misselijkmakend een misselijkmakende geur
moedgevend een moedgevende boodschap
mondzuiverend een mondzuiverende werking
mooiklinkend een mooiklinkende naam
N
naastliggend een naastliggende woonwijk
nauwlettend een nauwlettende controle
nauwsluitend een nauwsluitende jurk
Nederlandssprekend de Nederlandssprekende minderheid
nietsbetekenend een nietsbetekenende tegenstander
nietsontziend een nietsontziende tegenstander
nietsverhullend een nietsverhullende documentaire
nietsvermoedend een nietsvermoedende voorbijganger
nietszeggend een nietszeggende opmerking
noodlijdend een noodlijdende bank
normafwijkend een normafwijkende cultuur
normbevestigend een normbevestigende werking
normstellend een normstellende overheid
normverleggend een normverleggende behandelingstechniek
O
olieproducerend olieproducerende landen
onderwijsondersteunend onderwijsondersteunend personeel
onheilspellend een onheilspellende sfeer
onrustbarend een onrustbarende ondertoon
onrustwekkend een onrustwekkende tendens
ontstekingsremmend een ontstekingsremmende stof
ontzagwekkend een ontzagwekkende verantwoordelijkheid
oogverblindend een oogverblindende schoonheid
oordeelvormend een oordeelvormende vergadering
oorlogvoerend een oorlogvoerende mogendheid
oorstrelend een oorstrelende sound
oorverdovend een oorverdovende herrie
opzienbarend een opzienbarende ontdekking
Oscarwinnend een Oscarwinnende film
overlastbeperkend overlastbeperkende maatregelen
P
pensioentrekkend een pensioentrekkende weduwe
pijnstillend een pijnstillende werking
plaatsvervangend een plaatsvervangende voorzitter
plantenetend een plantenetende soort
prestatieverhogend prestatieverhogende middelen
potentieverhogend een potentieverhogende pil
prijsdrukkend een prijsdrukkende werking
prijswinnend een prijswinnende foto
probleemoplossend probleemoplossende vaardigheden
probleemverkennend probleemverkennende onderzoeken
procesvoerend een procesvoerende partij
productiebeperkend een productiebeperkende maatregel
R
raadgevend een raadgevende commissie
rechtgevend een rechtgevende macht
rechtscheppend een rechtscheppende beschikking
rechtsdraaiend rechtsdraaiende yoghurt
rechtsvormend de rechtsvormende taak van de rechter
rechtswindend een rechtswindende slingerplant
redengevend een redengevende zin
regeloverschrijdend het regeloverschrijdende gedrag
regio-overstijgend een regio-overstijgende benadering
rentedragend een rentedragende lening
rentegevend rentegevende papieren
richtinggevend een richtinggevende visie
rijkbloeiend een rijkbloeiende plant
risicodragend een risicodragende onderneming
risicomijdend een risicomijdende belegging
roestwerend een roestwerende onderlaag
rolbevestigend een rolbevestigende karikatuur
roldoorbrekend een roldoorbrekende opvoeding
roodbloeiend een roodbloeiende kastanje
roodgloeiend een roodgloeiende kachel
ruimdenkend een ruimdenkende geest
ruimvallend een ruimvallende blouse
ruimzittend een ruimzittende broek
rustgevend een rustgevende vakantie

S

schaduwminnend een schaduwminnende plant
schelklinkend een schelklinkende stem
schermdragend een schermdragend gewas
scherpriekend een scherpriekende rookwalm
scherpziend een scherpziende blik
schimmeldodend een schimmeldodende zalf
schimmelremmend een schimmelremmende zalf
schokabsorberend een schokabsorberende zool
schoolgaand een schoolgaande dochter
schouderophalend iets schouderophalend opmerken
schrikaanjagend een schrikaanjagende gebeurtenis
schrikbarend een schrikbarende ontdekking
schrikwekkend een schrikwekkende duisternis
sectoroverstijgend een sectoroverstijgende benadering
serviceverlenend een serviceverlenende rol
sfeerverpestend een sfeerverpestende gast
slaapverdrijvend een slaapverdrijvende werking
slaapverwekkend een slaapverwekkende film
slaapwekkend een slaapwekkende redevoering
slaapwerend slaapwerende middelen
slechthorend een slechthorende oudere
slechtziend een slechtziende leerling
slijmafdrijvend een slijmafdrijvende werking
slijmafvoerend een slijmafvoerende werking
slijmoplossend een slijmoplossende werking
slijmverdrijvend een slijmverdrijvende werking
snelgroeiend een snelgroeiende economie
snellerend snellerende leerlingen
snelheidsbepalend snelheidsbepalende parameters
snellopend een snellopende dieselmotor
snelstromend een snelstromende rivier
snelwerkend een snelwerkende schildklier
snelzeilend een snelzeilende tweemaster
soepelvallend een soepelvallende stof
spierverslappend een spierverslappende werking
spierversterkend een spierversterkende werking
spoedeisend een spoedeisende situatie
sporendragend een sporendragende plant
sportlievend een sportlievende gemeente
sportminnend een sportminnende gemeente
spraakmakend een spraakmakende show
springlevend een springlevende traditie
stankverdrijvend een stankverdrijvende eigenschap
statenvormend statenvormende insecten
steekhoudend een steekhoudende argumentatie
stemhebbend een stemhebbende medeklinker
sterksmakend een sterksmakende blauweaderkaas
sterkwerkend een sterkwerkende pijnstiller
stilzwijgend een stilzwijgende afspraak
stofwerend een stofwerende hoes
strafuitsluitend een strafuitsluitende omstandigheid
strafverminderend een strafverminderende verschoningsgrond
strijdvoerend een strijdvoerende natie
T
taakstellend een taakstellende bezuiniging
taalminnend een taalminnende Vlaming
taalscheppend taalscheppende vermogens
taalverrijkend een taalverrijkende activiteit
taboedoorbrekend een taboedoorbrekende voorstelling
tenenkrommend een tenenkrommende oppervlakkigheid
tenhemelschreiend een tenhemelschreiende naïviteit
terreinverkennend terreinverkennende onderzoeken
theeproducerend theeproducerende landen
tijdrovend een tijdrovende aanpak
tijdverslindend een tijdverslindende aanpak
toonaangevend een toonaangevende kunstenaar
trendsettend een trendsettende generatie
U
urineafdrijvend een urineafdrijvend middel
uraniumhoudend een uraniumhoudende ertslaag
V
vaatvernauwend een vaatvernauwende werking
vaatverwijdend een vaatverwijdende werking
vaderlandlievend, vaderlandslievend een vaderlandslievende burger
vastkokend een vastkokende aardappel
vastrentend een vastrentende belegging
verbazingwekkend een verbazingwekkende werklust
vergunningverlenend een vergunningverlenende overheid
verkoopbevorderend een verkoopbevorderende reclamecampagne
verkoopondersteunend verkoopondersteunende maatregelen
verliesgevend een verliesgevende dochteronderneming
verlieslijdend een verlieslijdende dochteronderneming
verstandhoudend een verstandhoudende blik
vertrouwenwekkend een vertrouwenwekkende partner
virusremmend virusremmende medicijnen
vlakliggend een vlakliggende steen
vlamvertragend vlamvertragende werkkleding
vleesetend een vleesetende plant
vleesverwerkend een vleesverwerkende fabriek
vochthoudend een vochthoudende bovenlaag
vochtwerend een vochtwerende coating
voedselproducerend een voedselproducerende samenleving
voorbeeldstellend een voorbeeldstellend project
voorwaardenscheppend een voorwaardenscheppende rol
vredelievend een vredelievende president
vreesaanjagend een vreesaanjagende tijger
vreeswekkend een vreeswekkende leeuw
vrijheidslievend een vrijheidslievende burger
vrijliggend vrijliggende fietspaden
vruchtafdrijvend een vruchtafdrijvende werking
vruchtbaarheidsremmend een vruchtbaarheidsremmend middel
vruchtdragend een vruchtdragende boom
vuurspuwend een vuurspuwende draak
W
waarheidlievend een waarheidlievende getuige
waarheidminnend een waarheidminnende getuige
wachtdoend de wachtdoende officier
wapenproducerend wapenproducerende landen
warmvoelend een warmvoelende verpleegkundige
waterafstotend een waterafstotende coating
waterbesparend een waterbesparende douchekop
waterdoorlatend een waterdoorlatende betontegel
waterhoudend een waterhoudende zandlaag
watersparend een watersparende douchekop
weekmakend een weekmakende stof
weerzinwekkend een weerzinwekkende stank
weinigzeggend een weinigzeggende lezing
wereldomspannend een wereldomspannende visie
wereldomvattend een wereldomvattende visie
wereldschokkend een wereldschokkende gebeurtenis
wetgevend een wetgevende macht
wetoverschrijdend een wetoverschrijdende actie
wijdvallend een wijdvallende jurk
windbrekend een windbrekende bomenrij
winstdelend een winstdelende partij
winstgevend een winstgevende handel
woldragend woldragend vee
wonderdoend een wonderdoende genezer
X
xylitolhoudend xylitolhoudende kauwgom
Z
zaaddodend zaaddodende pasta
zaaddragend een zaaddragende plant
zaadvragend een zaadvragende blik
zachtwerkend een zachtwerkende behandeling
zaligmakend een zaligmakende waarheid
zeegaand een zeegaande boot
zeevarend een zeevarende natie
zegepralend een zegepralende held
zegevierend een zegevierende wielrenster
zelfklevend zelfklevende etiketten
zelfslachtend een zelfslachtende slager
zelfsluitend zelfsluitende hekken
zenuwslopend een zenuwslopende spanning
zenuwsterkend een zenuwsterkende werking
zenuwtergend een zenuwtergende spanning
ziekmakend een ziekmakende angst
ziekteverwekkend een ziekteverwekkende stof
zielstrelend een zielstrelende natuurfoto
zielverheffend een zielverheffende invloed
zinnenprikkelend een zinnenprikkelende reis
zinnenstrelend een zinnenstrelende belevenis
zinsbegoochelend een zinsbegoochelende ervaring
zoetklinkend een zoetklinkende melodie
zonwerend een zonwerende folie
zorgbarend een zorgbarende boodschap
zorgdragend een zorgdragende school
zorgverlenend zorgverlenende instanties
zorgwekkend een zorgwekkende situatie
zuurverdiend hun zuurverdiende centen
zwaarbewapend zwaarbewapende soldaten
zwaartillend een zwaartillende natuur
zwavelhoudend zwavelhoudende grond
zweetdrijvend een zweetdrijvend middel (= een middel dat het zweten bevordert)