Als iemand bevoegd is tot het ondertekenen van een document, is hij of zij dan tekenbevoegd, tekeningbevoegd of tekeningsbevoegd?

Tekeningsbevoegd is mogelijk, maar tekenbevoegd heeft de voorkeur. De vorm tekeningbevoegd, zonder tussen-s, is erg ongebruikelijk.

Tekeningsbevoegd is een samenstelling van het zelfstandig naamwoord tekening en het bijvoeglijk naamwoord bevoegd. De betekenis van deze samenstelling is niet erg doorzichtig, omdat niet meteen duidelijk is dat tekening op 'het (onder)tekenen van iets' slaat. Hoewel tekenen als werkwoord heel goed 'ondertekenen' kan betekenen (denk aan: 'U kunt hier tekenen'), is het zelfstandig naamwoord tekening in de betekenis 'ondertekening' erg ongebruikelijk.

Tekenbevoegd is een samenstelling van de werkwoordsstam teken en het bijvoeglijk naamwoord bevoegd. In deze samenstelling ligt de nadruk meer op de activiteit 'tekenen' en daardoor is tekenbevoegd concreter. Je zou tenslotte eerder spreken van 'bevoegd om te tekenen' dan van 'bevoegd tot tekening'.