Wat is juist: het zei zo of het zij zo? En hoe zit dat zinnetje in elkaar?

Juist is: het zij zo. Zij is hier een vorm van het werkwoord zijn; het is een zogeheten aanvoegende wijs, die vaak een wens, een aansporing/aanwijzing of een (gevoel van) toegeving/berusting uitdrukt. ‘Het zij zo’ is een uiting van berusting: ‘het is niet anders; we moeten het ermee doen’.

Hetzelfde zij zit onder meer in de combinatie zij het (dat) ..., die te parafraseren is als ‘ook al is/was het (zo dat)’, ‘maar dan wel’. 

De aanvoegende wijs (ook wel conjunctief genoemd) is een werkwoordsvorm die gevormd wordt door van het hele werkwoord de slot-n af te halen. Er kan een wens, een aansporing/aanwijzing of een toegeving/gevoel van berusting mee uitgedrukt worden. De aanvoegende wijs wordt in het hedendaagse Nederlands niet vaak gebruikt; hij geeft de tekst vaak een formeel, ouderwets of zelfs verheven karakter. In een aantal vaste verbindingen komt de aanvoegende wijs nog wel voor. Hieronder geven we enkele voorbeelden.

Wens

 • leve de koning
 • moge het u bekomen
 • mogen allen dit horen
 • het ga je/jullie/hun goed
 • hij ruste in vrede
 • zo waarlijk helpe mij God almachtig
 • de hemel/God bewaar/beware me
 • God beter(e) 't (is een tussenwerpsel geworden: godbetert)
 • moge de Heer u zegenen
 • uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede
 • redde wie zich redden kan
 • één wens zij ons vergund
 • ere zij God
 • vrede zij met u
 • dank zij u (dankzij is een voorzetsel geworden)
 • God zij dank (gebracht) (is een tussenwerpsel geworden: godzijdank/goddank)
 • dat haal je de koekoek
 • God hebbe zijn ziel

Aansporing/aanwijzing

 • ik moge u erop wijzen dat …
 • voor inlichtingen wende men zich tot …
 • men vergete niet de deur te sluiten
 • men bedenke dat men slechts één kans krijgt
 • gelieve met gepast geld te betalen
 • men neme drie ons boter
 • men verzuime niet het formulier tijdig in te leveren

Toegeving/berusting

 • hoe dit ook zij …
 • hoe het ook moge zijn
 • wat dies meer zij
 • kome wat komt
 • er gebeure wat er gebeuren moet
 • ze deed mee, zij het niet van harte