Wat is juist: 'Het ga je goed' of 'Het gaat je goed'?

'Het ga je goed' is de juiste vorm als de zin als wens bedoeld is ('ik wens dat het je goed zal gaan'). Het is ook 'Het ga jullie/ons/hun goed!' ('ik wens dat het jullie/ons/hun goed zal gaan').

Ga in 'Het ga je goed!' is een aanvoegende wijs; dat is een werkwoordsvorm waarmee een wens wordt uitgedrukt. Deze vorm is in het Nederlands vrijwel uitgestorven; hij komt nog voor in vaste verbindingen als 'Leve de koning!', 'Vrede zij met u', enz. 'Het ga je goed' is ook zo'n verbinding, waarin de wens wordt uitgesproken dat het iemand goed zal gaan.

Het is in 'Het ga je goed!' het onderwerp; het is een enkelvoud. De enkelvoudsvorm van de aanvoegende wijs wordt gevormd door de slot-n van het hele werkwoord af te halen. Vergelijk ook 'Hij leve hoog!' en 'Hij ruste in vrede', waarin hij het onderwerp is. De aanvoegende wijs enkelvoud van gaan is ga; van het hele werkwoord wordt dus -an afgehaald. 

'Het gaat je/jullie/ons/hun goed' is op zichzelf overigens ook een goede zin, maar dat is geen wens. Het is een constatering: 'Ik zie dat het je/jullie/ons/hun goed gaat.'