Wat is juist: ‘Het ga je goed’ of ‘Het gaat je goed’?

‘Het ga je goed’ is de juiste vorm als de zin als wens bedoeld is (‘ik wens dat het je goed zal gaan’). Het is ook ‘Het ga jullie/ons/hun goed!’ (‘ik wens dat het jullie/ons/hun goed zal gaan’).

Ga in ‘Het ga je goed!’ is een aanvoegende wijs. Dat is een werkwoordsvorm waarmee je onder meer een wens uitdrukt. De aanvoegende wijs is in het Nederlands vrijwel uitgestorven, maar in vaste verbindingen komt hij nog weleens voor. ‘Het ga je goed’ is zo’n vaste verbinding. Andere voorbeelden zijn ‘Leve de koning!’ en ‘Vrede zij met u.’

Het onderwerp van ‘Het ga je goed!’ is het. Dat is een derde persoon enkelvoud. De enkelvoudsvorm van de aanvoegende wijs maak je door de slot-n van het hele werkwoord af te halen. Vergelijk: ‘Zij leve hoog!’ en ‘Zij ruste in vrede’, waarin zij het onderwerp is. De aanvoegende wijs enkelvoud van gaan is ga. Van het hele werkwoord wordt dus -an afgehaald.

‘Het gaat je goed’ is op zichzelf overigens ook een goede zin, maar dat is geen wens. Het is een constatering: ‘Ik zie dat het je goed gaat.’