Wat is juist: 'Er liggen nog een paar takken in de tuin' of 'Er ligt nog een paar takken in de tuin'?

Het meervoudige liggen is hier juist: 'Er liggen nog een paar takken in de tuin.' 

Een paar = 'enkele'

Als een paar de betekenis 'enkele' heeft en deel uitmaakt van het onderwerp van de zin, komt de persoonsvorm in het meervoud te staan. Een paar fungeert dan als een onbepaald voornaamwoord, net als enige, enkele of verschillende. Het woord paar is van oorsprong een zelfstandig naamwoord, maar in een paar heeft het geen letterlijke betekenis meer. Enkele voorbeelden van dit gebruik:

  • Er liggen een paar aardappels op het aanrecht.
  • Een paar kinderen kwamen te laat.
  • Er stonden een paar schoenen bij de schoorsteen. (als bedoeld is: 'enkele (willekeurige) schoenen')

Een paar = 'twee bij elkaar horende'

In sommige contexten heeft een paar de letterlijke betekenis 'twee bij elkaar horende exemplaren', bijvoorbeeld bij schoeisel of lichaamsdelen; ook kan paar 'echtpaar' betekenen. In zulke gevallen is een enkelvoudige persoonsvorm juist:

  • Er stond een paar schoenen bij de schoorsteen. (als bedoeld is: 'twee bij elkaar horende schoenen')
  • Een goed paar oren is onmisbaar voor dit werk.
  • Net toen het paar de kerk uit kwam, barstte er een enorme hagelbui los.

Bijzin na een paar

Als na een combinatie met een paar een betrekkelijke bijzin volgt, hangt de vorm daarvan ook af van de betekenis. Als een paar 'enkele' betekent, begint de bijzin met het betrekkelijk voornaamwoord die en staat de persoonsvorm in het meervoud; betekent een paar 'twee bij elkaar horende', dan begint de bijzin met dat en staat hij in het enkelvoud. Enkele voorbeelden:

  • Er waren een paar kinderen die te laat kwamen. 
  • Ik kocht gisteren een paar laarzen dat in de aanbieding was. 

Er is dus betekenisverschil tussen deze twee zinnen:

  • Hij struikelde over een paar klompen die bij de deur stonden. (bedoeld is: 'enkele (willekeurige) klompen')
  • Hij struikelde over een paar klompen dat bij de deur stond. (bedoeld is: 'twee bij elkaar horende klompen')