In ‘Een aantal van de mensen die hier wonen, gaan verhuizen’ is ‘die hier wonen’ een bijzin. Het werkwoord (wonen) kan het best in het meervoud staan, omdat die verwijst naar de mensen: díé wonen hier. De formulering ‘Een aantal mensen dat hier woont, gaat verhuizen’ klinkt stijf en zelfs wat vreemd. 

In een zin als ‘Het aantal mensen dat hier woont, is verdubbeld’ klinkt dat hier woont wél goed. Dat komt doordat nu het groeiende aantal van de inwoners centraal staat.

Een aantal van de mensen gaan/gaat verhuizen

Over de vraag welke van deze zinnen het best is, verschillen de meningen:

  • Een aantal van de mensen die hier wonen, gaan verhuizen.
  • Een aantal van de mensen die hier wonen, gaat verhuizen.

Wie kiest voor het meervoud gaan, kijkt vooral naar het meervoud mensen. Een aantal betekent dan iets als ‘sommige, enkele’ en krijgt niet veel nadruk: ‘enkele van de mensen die hier wonen, gaan verhuizen’. Wie het enkelvoud gaat het best vindt, kijkt vooral naar een aantal. Met een aantal is dan ‘een (selecte) groep’ bedoeld: ‘een bepaalde groep van de  mensen die hier wonen, gaat verhuizen’.

Het is allebei te verdedigen. Op de pagina over ‘Een aantal collega’s ging(en) op cursus’ lees je meer over zinnen waarin een aantal deel uitmaakt van het onderwerp van de zin.

Een aantal mensen die/dat hier wonen

Ook bij zinnen als ‘Een aantal mensen die/dat hier wonen/woont, gaan/gaat verhuizen’ kun je twijfelen over wat het best is. Gek genoeg lijkt nu juist ‘een aantal mensen dat hier woont’ gebruikelijker dan ‘een aantal mensen die hier wonen’. Blijkbaar zien veel taalgebruikers de bijzin dat hier woont als een verwijzing naar het aantal (en niet als een verwijzing naar de individuele mensen).

Voor het deel na de komma geldt hetzelfde als hierboven.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 2 steun je Onze Taal. Bedankt!