Wat is het meervoud van curriculum vitae?

Het meervoud van curriculum vitae is curricula vitae.

In deze Latijnse uitdrukking is curriculum ('loop') het hoofdwoord; vitae ('van het leven') is daar een bepaling bij. In het meervoud verandert alleen de uitgang van het kernwoord: curriculum vitae wordt dan curricula vitae. (Latijnse woorden op -um hebben vaak ook de Latijnse meervoudsuitgang op -a: museum - musea, jubileum - jubilea en curriculum - curricula.)

Enkele andere meervoudsvormen waarbij de bepaling achter het hoofdwoord staat zijn directeuren-generaal en executeurs-testamentair.

U kunt curricula vitae natuurlijk ook afkorten; de juiste vorm is dan cv's.