Wat is juist: 'Vijftig procent van de klanten betaalt contactloos' of 'Vijftig procent van de klanten betalen contactloos'?

'Vijftig procent van de klanten betaalt contactloos' heeft de voorkeur.

Het onderwerp van deze zin is vijftig procent van de klanten; de kern daarvan is vijftig procent, en van de klanten is daar een bepaling bij. Volgens grammaticaboeken is in zo'n geval zowel een enkelvoudige als een meervoudige persoonsvorm mogelijk. Als er geen bepaling bij staat, is volgens de ANS alleen een enkelvoudige persoonsvorm juist: 'Vijftig procent betaalt contactloos.' Wat ons betreft heeft het enkelvoud ook de voorkeur als er wel een bepaling bij staat.

De persoonsvorm blijft ook enkelvoudig als er in het onderwerp twee percentages worden genoemd: 'Twintig procent van de mannen en dertig procent van de vrouwen heeft twee mobiele telefoons.'

De persoonsvorm staat wel in het meervoud als de zin een naamwoordelijk deel van het gezegde bevat dat in het meervoud staat: 'Veertig procent van de bedrijven in deze regio zijn transportbedrijven.' (In deze zin is transportbedrijven het naamwoordelijk deel van het gezegde; dit heeft dus invloed op de persoonsvorm.)

Nog enkele voorbeelden met procent in het onderwerp:

  • Van de deelnemers was veertig procent heel tevreden.
  • Tachtig procent van de letterenstudenten is vrouw / is een vrouw / zijn vrouwen. 
  • 78% van de Nederlandse bevolking heeft een donorcodicil.