Meervoud: dit soort betekent ‘zulke, dergelijke’

‘Dit soort situaties zijn te voorkomen’ (met een meervoudige persoonsvorm) klinkt voor de meeste mensen het natuurlijkst. Dit soort heeft dan de betekenis ‘zulke, dergelijke’.

De redactie van ons tijdschrift Onze Taal kiest daarom doorgaans voor een meervoudige persoonsvorm in dit type zinnen. In Onze Taal komen geregeld zinnen voor als ‘Dit soort woorden zijn vaak te horen’ en ‘Dat soort constructies kunnen lastig zijn.’

Enkelvoud: dit soort is de kern van de woordgroep

Het is echter ook mogelijk om soort te beschouwen als de kern van dit soort situaties, en daarbij past een enkelvoudige persoonsvorm. ‘Dit soort situaties is te voorkomen’ wordt dan net zo behandeld als bijvoorbeeld ‘Dit genre films is aan mij wel besteed’ en ‘Deze groep bezoekers heeft voorrang’, waarin het enkelvoudige genre en groep ervoor zorgen dat de persoonsvorm in het enkelvoud staat.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) vermeldt dat na combinaties met soort zowel een enkelvoudige als een meervoudige persoonsvorm mogelijk is, ook als soort wordt voorafgegaan door dit of dat. De ANS geeft het voorbeeld ‘Dit soort problemen wordt/worden in taalrubrieken dikwijls behandeld’: wordt én worden zijn hier mogelijk.