Een sudoku is een puzzel in de vorm van een vierkante figuur van negen rijen en negen kolommen. Sudoku is een Japans woord. In het Japans is het een verkorting van de zin ‘Suji wa dokushin ni kagiru (‘de cijfers mogen maar één keer voorkomen’).

Officieel: sudoku’tje

Als verkleinwoord van sudoku is volgens de officiële spelling alleen sudoku’tje goed. De officiële spelling gaat er daarbij van uit dat de uitspraak van sudoku ‘soe-do-koe’ is, met een oe-klank aan het eind. Om duidelijk(er) te maken voor de lezer dat hij sudoku’tje moet uitspreken als ‘soe-do-koetje’, moet er een apostrof staan na de u. Voor bijvoorbeeld haiku’tje en tiramisu’tje geldt hetzelfde. Als je sudokutje, haikutje en tiramisutje zou schrijven, klinkt de u kort, zoals in hutje.

Alternatief: sudokuutje

De uitspraak ‘su-do-ku’ (met twee uu-klanken) komt echter ook vaak voor. Daarbij hoort de verkleinvorm sudokuutje: je verdubbelt de u. Vergelijkbaar zijn dan paraplu - parapluutje en menu - menuutje. In de woordenlijst op onze website vermelden we sudokuutje als een gangbaar en goed te verdedigen alternatief, naast het officiële sudoku’tje.

Overigens is de uitspraak van woorden nergens officieel vastgelegd. De woordenboeken die sudoku vermelden (Prisma XL, de Dikke Van Dale en Van Dale Hedendaags Nederlands), geven allemaal (vreemd genoeg) alleen de uitspraak ‘su-do-koe’. In de praktijk is ‘su-do-ku’ ook gangbaar.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!