Karbonade is een Frans leenwoord. Bij Franse leenwoorden die op een onbeklemtoonde -e eindigen, zijn er soms twee verkleinwoorden mogelijk. In het ene geval valt de slot-e weg, zoals in karbonaadje. In het andere geval blijft de slot-e staan, wat leidt tot karbonadetje.

Vaak valt dit verschil samen met een verschil in uitspraak. Zo kun je enveloppe met slot-e uitspreken, maar ook zonder slot-e (enveloppe en envelop zijn zelfs spellingvarianten). De uitspraak mét slot-e leidt tot de verkleinvorm enveloppetje. De uitspraak zonder slot-e leidt tot het verkleinwoord envelopje.

Ook bij andere Franse leenwoorden zijn soms twee verkleinvormen mogelijk. Het gaat om woorden die eindigen op -ade, -ave, -ffe, -ine, -ppe, -tte, -ule, -ure en -ute. Voorbeelden:

  • -ade: limonade - limonadetje/limonaadje
  • -ave: enclave - enclavetje/enclaafje
  • -ffe: giraffe/giraf - giraffetje/girafje
  • -ine: machine - machinetje/machientje
  • -ppe: enveloppe/envelop - enveloppetje/envelopje
  • -tte: brunette - brunettetje/brunetje
  • -ule: pendule - penduletje/penduultje
  • -ure: blessure/blessuur - blessuretje/blessuurtje
  • -ute: parachute - parachutetje/parachuutje

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!