De vorm girafje lijkt vaker voor te komen. Deze vorm is afgeleid van giraf, dat een spelling- en uitspraakvariant is van giraffe. De vernederlandste verkleinvorm girafje heeft drie lettergrepen, terwijl giraffetje met vier lettergrepen wordt uitgesproken (‘gie-raf-fe-tje’).

Bij veel Franse leenwoorden die op een onbeklemtoonde -e eindigen, zijn er twee uitspraakmogelijkheden en daardoor twee verkleinvormen: envelopje en enveloppetje en parachuutje en parachutetje.

Overigens is giraf(fe) vermoedelijk ontleend aan het Italiaans en waarschijnlijk niet via het Frans.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Franse leenwoorden met twee Nederlandse verkleinvormen.

-etje -je
baguette baguettetje baguetje
barette (‘broche’) barettetje baretje
blessure/blessuur blessuretje blessuurtje
broche brochetje brocheje
brunette brunettetje brunetje
cassette cassettetje cassetje
diskette diskettetje disketje
enclave enclavetje enclaafje
enveloppe/envelop enveloppetje envelopje
limonade limonadetje limonaadje
machine machinetje machientje
majorette majorettetje majoretje
mascotte mascottetje mascotje
operette operettetje operetje
paillette paillettetje pailletje
parachute parachutetje parachuutje
pendule penduletje penduultje
pirouette pirouettetje pirouetje
plaquette plaquettetje plaquetje
praline pralinetje pralientje
wasserette wasserettetje wasseretje

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!