Langeafstandsloper is één woord, een samenstelling. Deze samenstelling bestaat uit de woordgroep lange afstand en het zelfstandig naamwoord loper. Deze onderdelen vormen samen één geheel.

Er bestaan veel van dit soort samenstellingen in het Nederlands: goededoelenloterij, heetwaterbron, kortetermijnoplossing, mooiweerrijder, enz. Door ze aan elkaar te schrijven, maak je duidelijk dat het eerste deel betrekking heeft op het tweede deel. Toch gaat dit vaak fout. Je ziet bijvoorbeeld geregeld oude kaaskroketten op menukaarten staan in plaats van het juiste oudekaaskroketten. Hoewel we allemaal weten wat er bedoeld is (‘kroketten met oude kaas’), staat er dan eigenlijk dat de kaaskroketten oud zijn.

Bedrijfsonroerendgoed: ook een samenstelling

Bedrijfsonroerendgoed, gezinseigenrisico en zwangerschapshogebloeddruk, enz. zijn ook samenstellingen. De woordgroep staat nu alleen niet links maar rechts: onroerend goed, eigen risico en hoge bloeddruk. Als je er een zelfstandig naamwoord vóór zet, vormen alle woorden ook nu één geheel.

Lange-afstandsloper: streepje voor de duidelijkheid

In samenstellingen mag je een streepje invoegen voor de duidelijkheid. Lange-afstandsloper, goededoelen-loterij en bedrijfs-onroerendgoed zijn dus bijvoorbeeld ook goed.

Middellandse Zeegebied: andere regel

Voor samenstellingen als Middellandse Zeegebied, Onze Taallezer en Tweede Kamerlid (waarin de eerste twee delen een hoofdletter krijgen omdat ze een naam vormen), geldt een andere regel. Zie daarvoor het advies over Tweede Kamerlid.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Hieronder staat een lange lijst voorbeelden van samenstellingen die bestaan uit een woordgroep en een of meer andere woorden. Aanvullingen zijn van harte welkom! Stuur ons gerust een mailtje.

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

A

 • aanliggendegrondgebruik (‘gebruik van de aanliggende grond’)
 • aanvullendpensioenbedrijf (‘bedrijf dat adviseert over het aanvullend pensioen’)
 • achtstefinalewedstrijd (‘wedstrijd die een achtste finale is’)
 • achttienholesgolfbaan (‘golfbaan met achttien holes’)
 • achtuurjournaal (‘journaal van acht uur’)
 • administratievelastendruk (‘de druk die verplichte officiële administratie met zich meebrengt’)
 • Afghaansewindhondpup (‘pup van het ras Afghaanse windhond’)
 • afstaandeorencorrectie (‘operatie waarbij flaporen worden gecorrigeerd’)
 • algemeenbestuurvergadering (‘vergadering van het algemeen bestuur’)
 • alleenstaandeouderkorting (‘korting voor de alleenstaande ouder’)
 • anderhalvemetereconomie (‘enonomie ten tijde van de regel dat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar moet houden')
 • anderhalvemeterregel (‘regel die voorschrijft om minstens anderhalve meter afstand van elkaar te houden’)
 • anderhalvemetersamenleving (‘samenleving waarin iedereen minstens anderhalve meter afstand van elkaar probeert te houden’)

naar boven

B

 • bebouwdekomgrens (‘punt in een stad/dorp waar de bebouwde kom begint/eindigt’)
 • bedrijfsonroerendgoed (‘onroerend goed van bedrijven’)
 • beeldendekunstinstelling (‘instelling voor beeldende kunst’)
 • beeldendekunstmanifestatie (‘manifestatie van beeldende kunst’)
 • beeldendekunstproject (‘project voor beeldende kunst’)
 • beeldendekunsttalent (‘talent in de beeldende kunst’)
 • beeldendekunsttentoonstelling (‘tentoonstelling van beeldende kunst’)
 • beganegrondappartement (‘appartement op de begane grond’)
 • beganegrondgedeelte (‘gedeelte van een woning op de begane grond’)
 • beganegrondvloer (‘vloer op de begane grond’)
 • beganegrondwoning (‘woning op de begane grond’)
 • begeleidwonenproject (‘project waarbij iemand onder toezicht van anderen woont’)
 • begeleidwonentraject (‘traject waarbij iemand onder toezicht van anderen leert wonen’)
 • begrijpendlezenonderwijs (‘onderwijs in begrijpend lezen’)
 • bekende-Nederlandersreservoir (‘reservoir van bekende Nederlanders’)
 • belegdebroodjesspecialist (‘specialist in belegde broodjes’)
 • Belgischbierliefhebber (‘liefhebber van Belgisch bier’)
 • benedenmodaalverdiener (‘iemand die minder dan een modaal inkomen verdient’)
 • bepaaldetijdcontract (‘contract voor bepaalde tijd’)
 • beschikbarepremieregeling (bepaalde vorm van pensioensparen)
 • besteprijsgarantie (‘garantie dat je altijd de beste prijs voor een bepaald product betaalt’)
 • betaaldparkerengebied (‘gebied waar betaald parkeren geldt’)
 • betaaldvoetbalclub (‘club in het betaalde voetbal, profclub’)
 • betaaldvoetbalorganisatie (‘organisatie in het betaalde voetbal, profclub’)
 • betaaldvoetbalscheidsrechter (‘scheidsrechter die wedstrijden in het betaald voetbal fluit’)
 • bijzonderemachtenwet (‘wet waarmee de koning of regering in bepaalde omstandigheden extra bevoegdheden krijgt’)
 • bijzonderezorgafdeling (‘afdeling voor/met bijzondere zorg’)
 • bindendadviesclausule (‘clausule met betrekking tot een bindend advies door deskundigen’)
 • bittereamandelolie (‘olie van bittere amandelen’)
 • blancodragerheffing (‘heffing op blanco (beeld- en geluids)dragers’)
 • blauwekaassaus (‘saus met blauwe kaas’)
 • blauwebessenplant (‘blauwe bes’)
 • blauwetonijnpopulatie (‘populatie van de blauwe tonijn’)
 • blauwewallencrème (‘crème tegen blauwe wallen onder de ogen’)
 • blauwlichtfilter (‘filter om ogen tegen blauw licht te beschermen’)
 • blotebillengezicht (‘gezicht dat lijkt op blote billen’, dat wil zeggen: een bolrond gezicht)
 • bloteborstenbar (‘bar waar het bedienend personeel met blote borst(en) rondloopt’)
 • blote-eigendomswaarde (‘waarde van de blote eigendom’)
 • blotevoetendokter (‘dokter op blote voeten’; inlandse man of vrouw die medische hulp verleent)
 • blotewangenfetisjist (‘fetisjist voor blote wangen’, ‘iemand die zich alleen maar aangetrokken voelt tot mannen zonder baard(stoppels)’)
 • bottebijlmethode (‘methode van de botte bijl’, ‘methode waarbij men ruw te werk gaat’)
 • bovenmodaalverdiener (‘iemand die meer dan een modaal inkomen verdient’)
 • bovensteluchtweginfectie (‘infectie van de bovenste luchtwegen’)
 • brakwaterplant (‘plant die met name in brak water voorkomt’)
 • bredebasiskabinet (‘kabinet met ministers van partijen die samen een grote meerderheid in de Kamer hebben’)
 • bredeschoolactiviteiten (‘activiteiten van een brede school’)
 • bredeschoolcoördinator (‘coördinator van een brede school’)
 • bredeschoolgebouw (‘gebouw waarin een brede school gehuisvest is’)
 • bredeschoolmedewerker (‘medewerker van een brede school’)
 • breedbandinternet (‘internet via een breedbandverbinding’)
 • breedbeeldtelevisie (‘televisie waarvan breedte en hoogte van het beeldscherm een verhouding 16:9 hebben’)
 • bronzenmedaillewinnaar (‘winnaar van een bronzen medaille’)
 • bronzenolympischemedaillewinnares (‘winnares van een bronzen olympische medaille’)
 • bruinebonensoep (‘soep met bruine bonen’)
 • bruinekroegsfeer (‘sfeer als in een bruine kroeg’)
 • buitengewoonverlofuren (‘uren besteed aan buitengewoon verlof’)
 • buitenschoolseopvangactiviteiten (‘activiteiten in het kader van de buitenschoolse opvang (bso)’)
 • burgerlijkepartijstelling (‘zich burgerlijke (= civiele) partij stellen’)
 • burgerlijkeongehoorzaamheidscampagne (‘campagne in het kader van de burgerlijke ongehoorzaamheid’)

naar boven

C

 • causalerelatiediagram (‘diagram dat een of meer causale relaties weergeeft’)
 • centralebankpresident (‘president van een centrale bank’)
 • centraleverwarmingsinstallatie (‘installatie voor de centrale verwarming’)
 • Chineesrestaurantsyndroom (‘allergische reactie op Chinees eten, wat veroorzaakt zou worden door ve-tsin, een smaakversterkend poeder’)
 • chronischevermoeidheidssyndroom (‘syndroom met als belangrijk symptoom chronische vermoeidheid, myalgische encefalomyelitis (ME)’)
 • chronischeticstoornis (‘lichte vorm van het syndroom van Gilles de la Tourette’)
 • chronischepijnpatiënt (‘patiënt met chronische pijn’)
 • chronischezorgmodel (‘model dat wordt toegepast in de chronische zorg’)
 • civielepartijstelling (‘het zich civiele partij stellen’)
 • cognitieveontwikkelingstheorie (‘theorie met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling’)
 • cognitievevaardighedentest (‘test van iemands cognitieve vaardigheden’)
 • cognitievevaardighedentraining (‘training om iemands cognitieve vaardigheden te verbeteren’)
 • collectievelastendruk (‘bedrag van de collectieve lasten uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product’)
 • commercieelvastgoedportefeuille (‘portefeuille met commercieel vastgoed’)
 • complementairevalutasysteem (‘systeem waarin andere valuta‘s dan ‘gewoon’ geld een rol speelt, bijvoorbeeld: ruilhandel’)
 • conceptkortgedingdagvaarding (‘concept van een dagvaarding voor een kort geding’)
 • contantgeldbetaling (‘betaling met contant geld’)
 • cubitaletunnelsyndroom (‘aandoening waarbij de zenuw bij de elleboog wordt afgeklemd’)
 • cultureelerfgoedinstelling (‘instelling voor het behoud van cultureel erfgoed’)

naar boven

D

 • dagelijksbeleidbepaler (‘bepaler van het dagelijkse beleid’)
 • dagelijksbestuurvergadering (‘vergadering van het dagelijks bestuur’)
 • definitiefontwerpfase (‘fase van het definitief ontwerp’ (als bouwterm))
 • derdeprijswinnaar (‘winnaar van de derde prijs’)
 • dertiendeweeksmelding (‘melding van een geval van arbeidsongeschiktheid bij de uitvoeringsinstelling zodra die arbeidsongeschiktheid dertien weken heeft geduurd’)
 • derdewereldland (‘land in de derde wereld’)
 • dertigkilometerzone (‘zone waarbinnen niet harder dan dertig kilometer gereden mag worden’)
 • digitalekaartenmaker (‘producent van digitale kaarten, meestal voor navigators’)
 • digitalemedia-eeuw (‘eeuw van de digitale media’)
 • dikkedarmkanker (‘kanker aan de dikke darm’)
 • dikkekinderenproblematiek (‘de problematiek van dikke kinderen’)
 • dikkemensenstoel (‘stoel voor dikke mensen’)
 • dikketruiendag (‘dag waarop men dikke truien draagt’, ‘dag in de winter waarop het dragen van een dikke trui wordt gestimuleerd om mensen energiebewust te maken’)
 • directe-instructieles (‘les met directe instructie’) (streepje vanwege klinkerbotsing)
 • directe-instructiemodel (‘model voor directe instructie’) (streepje vanwege klinkerbotsing)
 • directerodekaartregeling (‘regeling waarbij de scheidsrechter een directe rode kaart uitdeelt aan een voetballer’)
 • dodebomenmedia (‘de gedrukte media (kranten, tijdschriften)’)
 • dodehoekslachtoffer (‘verkeersslachtoffer dat in de dode hoek van een afslaande vrachtwagen zat’)
 • dodehoekspiegel (‘spiegel waarmee je voertuigen in de dode hoek kunt zien’)
 • dodemansknop (‘knop die voortdurend moet worden ingedrukt’)
 • dommeblondjesmoppen (‘moppen over domme blondjes’)
 • dooievisjesvreter (‘saai iemand’)
 • driegangenmenu (‘menu met drie gangen’)
 • driekamerappartement, driekamerflat, driekamerwoning (‘appartement/flat/woning met drie kamers’)
 • drieledigesamenstellingenverzameling (‘verzameling van drieledige samenstellingen (zoals het merendeel van de samenstellingen in deze lijst)’)
 • driesporenbeleid (‘beleid waarbij gelijktijdig drie doelstellingen worden nagestreefd’)
 • drogebulkschip (‘schip dat droge bulk vervoert’)
 • drogehoestsiroop (‘siroop ter verhelping van een droge hoest’)
 • drogestofgehalte (‘gehalte aan droge stof’)
 • drogewittewijnliefhebber (‘liefhebber van droge witte wijn’)
 • drogeworstentest (‘test waarin de smaak van verschillende droge worsten wordt vergeleken’)
 • droogbedtraining (‘training om bedplassen af te leren’)
 • dubbelediprecessie (‘recessie die een dubbele dip inhoudt’, ‘een recessie die volgt op een nog maar kort geleden doorgemaakte recessie’)
 • dubbelehelixstructuur (‘structuur gevormd door twee ineengedraaide helixen’)
 • dubbelehoekformule (‘formule die de (co)sinus van een dubbele hoek twee keer uitdrukt in de hoek x’)
 • Duitseherderpup (‘pup van het ras Duitse herder’)
 • duizenddingendoekje (‘doekje waar je (bij wijze van spreken) duizend dingen mee kunt doen’)
 • dunnedarmhorzel (‘horzel die parasiteert op paarden, ezels, muildieren en geiten’)
 • dunnedarmontsteking (‘ontsteking van of in de dunne darm’)
 • dunnedarmslijmvlies (‘slijmvlies van de dunne darm’)
 • dunnedarmwand (‘wand van de dunne darm’)
 • dunnelaagchromatografie (‘vorm van chromatografie waarbij een oplossing van een te scheiden mengsel beweegt door een laagje absorptiemiddel’)
 • dunnelaagtechnologie (‘technologie om zonnepanelen te maken door middel van een dun laagje silicium’)
 • duurzaambouwenbeleid (‘beleid op het gebied van duurzaam bouwen’)
 • duurzame-energieproject (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘project ter bevordering van duurzame energie’)

naar boven

E

 • eenaprilgrap (‘grap op 1 april’)
 • eengezinswoning (‘woning bedoeld voor één gezin’)
 • eenhendelkraan (‘kraan die met één hendel of beugel bediend kan worden’)
 • eenkindpolitiek (‘bevolkingspolitiek die erop gericht is dat echtparen slechts één kind hebben’)
 • eenknopsafstemming (‘afstemming van een radio met één knop’)
 • eenknopsbediening (‘bediening met één knop’)
 • eenknopsinstallatie (‘installatie van een programma waarbij je maar één knop hoeft in te drukken’)
 • eenloketfunctie (‘functie van een instantie waar cliënten voor allerlei zaken bij één loket terechtkunnen’)
 • eenmeifeest (‘feest van socialisten en communisten op 1 mei, de Dag van de Arbeid’)
 • eenouderadoptie (‘adoptie door een van de twee partners, waarbij aan de andere partner medevoogdij wordt verleend’)
 • eenoudergezin (‘gezin met alleen een vader of moeder’)
 • eensecondelongcapaciteit (‘maximale hoeveelheid lucht die in één seconde kan worden uitgeademd’)
 • eenstapsprocedure (‘procedure met maar één stap’)
 • eerste-elftalspeler (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘speler van het eerste elftal’)
 • eerstegeneratieallochtoon (‘allochtoon die in het buitenland is geboren’)
 • eerstegroepleerkracht (‘leerkracht van de eerste groep’)
 • eerstehulpkist (‘kist(je) met EHBO-materiaal’)
 • eerstehulpverlening (‘verlening van eerste hulp’)
 • eersteklasleerkracht (‘leerkracht van de eerste klas’)
 • eerstelijnsgezondheidszorg (‘gezondheidszorg in de eerste lijn’, oftewel huisartsen in nauwe samenwerking met maatschappelijk werk, enz.)
 • eersteprijswinnaar (‘winnaar van de eerste prijs’)
 • eersteordeberekening (‘klassieke berekening van een constructie’)
 • eersterondegesprek (‘gesprek tijdens/voor de eerste ronde’)
 • eersteservicepercentage (‘percentage services van een tenniss(t)er die in zijn’)
 • eerstesteenlegging (‘legging van de eerste steen’)
 • eerstestortingsbonus (‘bonus die wordt uitgekeerd bij de eerste storting’)
 • eerstetrimestercombinatietest (‘combinatietest in het eerste trimester (van een zwangerschap)’)
 • eerstetrimesterkansbepaling (‘kansbepaling in het eerste trimester (van een zwangerschap’ (om te bepalen of de vrucht het syndroom van Down heeft))
 • eersteverdiepingsvloer (‘vloer van de eerste verdieping’)
 • efficiëntemarkthypothese (‘hypothese die stelt dat de koers van een effect e.d. alle publiekelijke informatie weerspiegelt’)
 • eigenbeheeruitgave (‘uitgave in eigen beheer’)
 • eigenbijdragebeleid (‘beleid rond de eigen bijdrage’)
 • eigenbijdragenota (‘nota die betrekking heeft op de eigen bijdrage’)
 • eigenbijdrageregeling (‘regeling rond de eigen bijdrage’)
 • eigenrisiconiveau (‘niveau van het eigen risico’)
 • eigenrisiconiveaubepaling (‘bepaling van het niveau van het eigen risico’)
 • eigenrisicoperiode (‘periode waarin het eigen risico geldt’)
 • eigenvuurincident (‘schietincident waarbij militairen van de eigen of van een bevriende krijgsmacht onder vuur worden genomen’)
 • eigenwoningbezitter (‘bezitter van een eigen woning’)
 • eigenwoningforfait (‘forfait dat aan de waarde van de eigen woning gerelateerd is’)
 • elektrischefietsgebruiker (‘gebruiker van een elektrische fiets’)
 • elektrischegitaarsolo (‘solo op de elektrische gitaar’)
 • Elfstedentocht (‘tocht langs elf steden’)
 • Engelsedropliefhebber (‘liefhebber van Engelse drop’)
 • Engelseboekenliefhebber (‘liefhebber van Engelse boeken’)
 • enkelefeitconstructie (‘constructie die inhoudt dat een school leraren niet mag weigeren of ontslaan vanwege het enkele feit dat zij homoseksueel, lesbisch of biseksueel zijn’; deze constructie maakt inmiddels geen deel meer uit van de Algemene wet gelijke behandeling)
 • extreemweerprotocol (‘protocol voor extreem weer’)

naar boven

F

 • faciale-esthetiekindex (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘index voor de faciale esthetiek’)
 • fellichtreductie (‘methode om het effect van fel (tegen)licht in auto’s te reduceren’)
 • fijnemotoriektaken (‘taken die te maken hebben met fijne motoriek’)
 • fijnhoutfineer (‘fraaie houtsoort die als sierlaag wordt aangebracht op meubels en wanden’)
 • fijnstofflitspaal (‘paal waarmee auto’s die te veel fijn stof uitstoten worden gefotografeerd’)
 • finaalextractstabiliteitsonderzoek (‘onderzoek naar de stabiliteit van een finaal extract’)
 • finalekwijtingsclausule (‘clausule over finale kwijting’)
 • financiëledienstensector (‘sector die zich bezighoudt met financiële diensten’)
 • financiëlemarktdeelnemers (‘deelnemers aan/binnen de financiële markt’).
 • flexibele-urencontract (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘contract voor flexibele uren’)
 • flauwegrappengehalte (‘gehalte aan flauwe grappen’)
 • fluwelenkledingliefhebber (‘liefhebber van fluwelen kleding’)
 • fossielebrandstoffentekort (‘tekort aan fossiele brandstoffen’)
 • fossiele-energieleverancier (‘leverancier van fossiele energie’)
 • foutekersttruiendag (‘dag waarop je je ‘foute’ kersttrui aandoet’)
 • Fransekaasliefhebber (‘liefhebber van Franse kaas’)
 • frequentewoordenlijst (‘lijst van frequente woorden’)
 • frisseluchtvoorziening (‘het voorzien van een ruimte van frisse lucht’)
 • frontalebotsingsproef (‘proef alsof het een frontale botsing betreft’)

naar boven

G

 • gebrokenhartsyndroom (‘stresscardiomyopathie’, ‘hartfalen ten gevolge van een heftige emotie, zoals liefdesverdriet’)
 • gebruiktekledinginzamelingsactie (‘inzamelingsactie voor gebruikte kleding’)
 • geenbezwaarsysteem (‘systeem waarbij ervan wordt uitgegaan dat wie geen bezwaar maakt, akkoord gaat’)
 • geenpardonbeleid (‘beleid dat geen pardon kent’, ‘nultolerantiebeleid’)
 • geitenwollensokkentype (‘iemand die (zogenaamd) geitenwollen sokken draagt’, veelal als schertsende benaming voor iemand uit de sociale sector)
 • gekkekoeienziekte (‘een progressieve hersenziekte waardoor koeien ‘gek’ worden’)
 • gekloventarwebrood (‘brood van gekloven tarwe’)
 • gekoeldwatercircuit (‘circuit voor gekoeld water’)
 • gekoeldwaterinstallatie (‘installatie voor gekoeld water’)
 • gekoeldwaterleiding (‘leiding voor gekoeld water’)
 • gekoeldwatersysteem (‘systeem voor gekoeld water’)
 • gelehesjesprotest (‘protest van mensen met) gele hesjes’)
 • gelekaartprocedure (‘EU-procedure met betrekking tot supranationale wetgeving’)
 • gelekoortsmug (‘steekmug die het virus van de gele koorts overbrengt’)
 • gelekoortsvaccinatie (‘vaccinatie tegen de gele koorts’)
 • geletruidrager (‘drager van de gele trui in de Tour’)
 • gelijkebehandelingswetgeving (‘wetgeving in het kader van gelijke behandeling (van mannen en vrouwen)’)
 • gelijkekansenbeleid (‘beleid dat gericht is op het scheppen van gelijke kansen voor alle mensen’)
 • geroosterdecourgettetapenade (‘tapenade gemaakt van geroosterde courgettes’)
 • geroosterdepaprikasoep (‘soep met geroosterde paprika’s’)
 • geslotenbeurstransactie (‘transactie waarbij de beurzen gesloten blijven’)
 • gesmoltenzoutreactor (‘reactor die gesmolten zout gebruikt als koelmiddel en soms ook in het splijtstofmengsel’)
 • gevaarlijkestoffeninspecteur (‘iemand die de omgang met gevaarlijke stoffen inspecteert’)
 • gevondenfietsenverkoop (‘verkoop van gevonden fietsen’)
 • gevondenvoorwerpenbureau (‘bureau voor gevonden voorwerpen’)
 • gewonemensentaal (‘taal voor gewone mensen’, ‘jip-en-janneketaal’)
 • gezinseigenrisico (‘eigen risico voor een gezin’)
 • gezondekeuzeklavertje (‘blauw klavertje op levensmiddelen die een gezonde keus zijn’)
 • gezondevoedinghype (‘hype rond gezonde voeding’)
 • gezondlevenhype (‘hype rond gezond leven’)
 • glijdendeschaalargument (zie hellendvlakargument)
 • goddelijkebevelstheorie (‘vorm van religieuze ethiek waarbij de gelovige uitgaat van een goddelijke instantie die de mens opdraagt hoe te handelen’)
 • goededoelenfonds (‘fonds voor goede doelen’)
 • goededoelenkeurmerk (‘keurmerk voor goede doelen’)
 • goededoelenloterij (‘loterij waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat’)
 • goededoelenproject (‘project voor een of meer goede doelen’)
 • goededoelenstichting (‘stichting voor goede doelen’)
 • goednieuwsrubriek (‘rubriek met goed nieuws’)
 • goudenmedaillewinnaar (‘winnaar van een gouden medaille’)
 • goudenolympischemedaillewinnares (‘winnares van een gouden olympische medaille’)
 • grijskentekenauto (‘auto met een grijs kenteken’)
 • grijskentekenhouder (‘bezitter van een auto met een grijs kenteken’)
 • grijzezonewapen (‘middellangeafstandsraket’)
 • groeneamandelboom (‘pistacheboom’)
 • groenepeperpaté (‘paté met groene peper(s)’)
 • groenepepersaus (‘saus met groene peper’)
 • groenestroomcertificaat (‘certificaat dat vermeldt hoeveel groene stroom wordt opgewekt’)
 • groenetakfractuur (‘twijgbreuk’, letterlijk: ‘breuk als van een groene tak’)
 • groenethee-extract (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘extract van groene thee’)
 • groenetruidrager (‘drager van de groene trui in de Tour’)
 • grootbeeldtelevisie (‘televisie met groot beeld’)
 • grootformaatposter (‘poster met een groot formaat’)
 • grootlichtlaserkoplamp (‘laserkoplamp om groot licht te voeren’)
 • groteletterbibliotheek (‘bibliotheek met boeken met grote letters’)
 • groteletterboek (‘boek met grote letters’)
 • grotematenkleding (‘kleding voor mensen met grote maten’)
 • grotematendameskleding (‘kleding voor vrouwen met grote maten’)
 • grotematenherenkleding (‘kleding voor mannen met grote maten’)
 • grotematenkinderkleding (‘kleding voor kinderen met grote maten’)
 • grotematenwinkel (‘winkel met kleding in grote maten’)
 • grotemensenpraat (‘praat voor grote mensen’)
 • grotemensenprobleem (‘probleem voor grote mensen/volwassenen’)
 • grotemensenwereld (‘de wereld van de grote mensen’)
 • grotemensenwerk (‘werk voor grote mensen’)
 • grotestadsbewoner (‘bewoner van de grote stad’)
 • grotestadsjungle (‘de grote stad voorgesteld als een chaotisch, onoverzichtelijk geheel’)
 • grotestadsleven (‘het leven van de grote stad’)
 • grotestedenbeleid (‘beleid voor de grote steden’)
 • groteteenabductor (‘abductor van de grote teen’)
 • groteteennagel (‘nagel van de grote teen’)
 • grotetertstoonladder (‘toonladder van de grote terts’, ‘majeurtoonladder’)
 • grotezaalproductie (‘productie voor een grote zaal’)
 • grotezaalvoorstelling (‘voorstelling in een grote zaal’)
 • grovedennenbos (‘bos dat grotendeels uit grove dennen bestaat’)

naar boven

H

 • halfjaarcijfers (‘cijfers die betrekking hebben op een half jaar’)
 • halfjaarabonnement (‘abonnement dat een half jaar geldig is’)
 • halfjaarlidmaatschap (‘lidmaatschap dat een half jaar geldig is’)
 • halfpondspak (‘pak van een half pond (250 gram)’)
 • halfvollemelkpak (‘pak met halfvolle melk’)
 • halfzwareshagroker (‘roker van halfzware shag’)
 • halve-eeuwfeest (‘feest vanwege vijftigjarig jubileum’)
 • halvefinalewedstrijd (‘wedstrijd die een halve finale is’)
 • halveliterpul (‘pul van een halve liter’)
 • halveprijspizza (‘pizza voor de halve prijs’)
 • hardekernjongere (‘jongere die deel uitmaakt van een harde kern van een bepaalde groep’)
 • hardemuntpolitiek (‘politiek die gericht is op het behoud van een harde munt’)
 • hardeschijfcapaciteit (‘geheugencapaciteit van een harde schijf’)
 • heetwaterbad (‘bad in heet water’)
 • heetwaterblussysteem (‘blussysteem met heet water’)
 • heetwaterbron (‘bron waar heet water uit komt’)
 • heetwaterdispenser (‘dispenser van heet water’)
 • heetwaterkraan (‘kraan voor heet water’)
 • heetwaterkuur (‘kuur met heet water’)
 • heetwateronkruidbestrijding (‘onkruidbestrijding met heet water’)
 • heetwaterreservoir (‘reservoir met heet water’)
 • heetwateruitloop (‘uitloop voor heet water’)
 • heetwaterunit (‘unit met heet water’)
 • helderekippensoeprecept (‘recept voor heldere kippensoep’)
 • hellendvlakargument (‘argument dat stoelt op het idee: als je dit toestaat/verbiedt, is het hek van de dam’)
 • heteluchtballon (‘ballon die blijft zweven dankzij hete lucht’)
 • heteluchtoven (‘oven waarin verbrandingsgassen en rook door kanalen om de bakruimte worden geleid’)
 • hogedrukfunctie (‘functie waarmee je een hoge druk kunt inschakelen’)
 • hogedrukgebied (‘gebied met hoge luchtdruk’)
 • hogedrukspuit (‘spuit waarmee met hoge druk wordt gespoten’)
 • hogefrequentiebeademing (‘beademing met een frequentie van meer dan 60 per minuut’)
 • hogehoedtoernooi (‘toernooi waarbij tegenspelers en/of teamgenoten uit de ‘hoge hoed’ komen, dus door het toeval worden bepaald’)
 • hoge-inkomensgroepen (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘groepen met een hoog inkomen’)
 • hogerberoepsprocedure (‘procedure in hoger beroep’)
 • hogere-inkomensgroepen (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘groepen met hogere inkomens’)
 • hogereordefunctie (‘functie van een hogere orde’)
 • hogeresolutie-CT-scan (‘CT-scan waarbij zeer dunne coupes worden gemaakt’)
 • hogeresolutietelevisie (‘televisie met een hoge resolutie’)
 • hogeronderwijsinstelling (‘instelling voor hoger onderwijs’)
 • hogesnelheidsfractuur (‘botbreuk met versplintering en schade aan de weke delen’)
 • hogesnelheidstrein (‘trein die een hoge snelheid haalt’)
 • hogetonenverlies (‘gehoorverlies voor de hoge tonen’)
 • hoogrendementsketel (‘ketel met een hoog rendement’)
 • hoogrendementsschroefcentrifugaalpomp (‘schroefcentrifugaalpomp met een hoog rendement’)
 • hoogrisicobeveiliging (‘beveiliging op plaatsen waar het risico van aanslagen enz. groot is’)
 • hoogrisicomateriaal (‘materiaal met een hoog risico’)
 • hoogrisicopatiënt (‘patiënt met een hoog risico op een ziekte, aandoening of complicatie’)
 • hoogwaterextreem (‘de hoogste graad van hoog water’)

naar boven

I

 • ideaalgaswet, idealegaswet (‘wet die het gedrag van gassen onder invloed van druk, volume, temperatuur en aantal deeltjes beschrijft’, ook wel ‘de wet van Boyle-Gay-Lussac’)
 • idealeschoonzoongehalte (‘mate waarin een man als de ideale schoonzoon wordt beschouwd’)
 • Iersesetterpup (pup van het ras ‘Ierse setter’’)
 • Iersewhiskeyliefhebber (‘liefhebber van Ierse whiskey’)
 • Iersewolfshondpup (‘pup van het ras ‘Ierse wolfshond’’)
 • immateriëleschadevergoeding (‘vergoeding van immateriële schade’)
 • implicieteassociatietest (‘test om impliciete associaties te onderzoeken’)
 • ingezondenbrievenrubriek (‘rubriek voor ingezonden brieven’)
 • intellectuele-eigendomsrechten (‘rechten op het vlak van de intellectuele eigendom’)
 • interactievemediaontwerper (‘ontwerper van interactieve media’)
 • interactievemediatoepassing (‘toepassing van interactieve media’)
 • interculturelecommunicatievaardigheden (‘vaardigheden in interculturele communicatie’)
 • internemarktoverwegingen (‘overwegingen ten aanzien van / voortvloeiend uit de interne markt’)
 • irritantstetoeristentoptien (‘toptien van irritantste toeristen’)

naar boven

J

 • Japanse-encefalitisvirus (‘virus dat vooral in Japan meningomyelo-encefalitis bij de mens veroorzaakt’)
 • jarendertigwoning (‘woning uit (of in de stijl van) de jaren dertig’)
 • jarentachtigmuziek (‘muziek uit de jaren tachtig’)
 • jongeambtenarenclub (‘club voor jonge ambtenaren’)
 • jongehondensfeer (‘sfeer als bij jonge honden’, ‘vrolijke, uitgelaten sfeer’)
 • jongeouderssite (‘site voor jonge ouders’)
 • jongepaardenwedstrijden (‘wedstrijden met jonge paarden’)
 • jongerejaarsstudent (‘eerste- of tweedejaarsstudent’)
 • jongtalentprogramma (‘programma voor jong talent’)
 • jongveekeuring (‘keuring van jong vee’)

naar boven

K

 • kinderplastischchirurg (‘plastisch chirurg die kinderen met aangeboren afwijkingen opereert’)
 • klassiekemuziekfan (‘fan van klassieke muziek’)
 • klassiekemuziek-cd (‘cd met klassieke muziek’)
 • klassiekemuziekfestival (‘festival met klassieke muziek’)
 • klassiekemuziekkenner (‘kenner van klassieke muziek’)
 • klassiekemuziekliefhebber (‘liefhebber van klassieke muziek’)
 • klassiekemuziekopleiding (‘opleiding in de klassieke muziek’)
 • klassiekemuziekpodium ('podium voor klassieke muziek')
 • klassiekemuziekzender (‘zender die klassieke muziek uitzendt’)
 • klassieketalendocent (‘docent in de klassieke talen’)
 • kleinemaagsyndroom (‘symptomencomplex dat kan ontstaan na een maagverkleining’)
 • kleinebeursgezinnen (‘gezinnen die een ‘kleine beurs’ hebben, oftewel weinig geld’)
 • kleinegeschenkenregeling (‘regeling voor kleine geschenken’)
 • kleinematendamesschoenen (‘damesschoenen voor vrouwen met een kleine schoenmaat’)
 • kleinematenherenschoenen (‘herenschoenen voor mannen met een kleine schoenmaat’)
 • kleinemensenfeest (‘feest voor kleine mensen/kinderen’)
 • kleineondernemersregeling (‘regeling voor kleine ondernemers’)
 • kleinestatenproblematiek (‘de problemen waarmee kleine staten te maken hebben’)
 • kleineteenabductor (‘abductor van de kleine teen’)
 • kleinetertstoonladder (‘toonladder van de kleine terts’, ‘mineurtoonladder’)
 • kleinezaalproductie (‘productie voor een kleine zaal’)
 • kleinezaalvoorstelling (‘voorstelling voor een kleine zaal’)
 • kokendwaterkraan (‘kraan waar het water kokend uit komt’)
 • kortebaankampioen (‘kampioen van de korte baan’)
 • kortebroekenweer (‘weer om een korte broek te dragen’)
 • kortefilmavond (‘avond waarop korte films vertoond worden’)
 • kortegolfantenne (‘antenne voor ontvangst van de korte golf’)
 • korteketenprincipe (‘principe dat er zo min mogelijk schakels (en dus ook zo min mogelijk vervoer over lange afstand) zitten tussen productie en consumptie van producten’)
 • korteketenvetzuur (‘vetzuur dat vrijkomt bij het verteren van voedsel’)
 • korteklapmethode (‘methode om snel een criminele organisatie uit te schakelen’)
 • kortetermijnbelegger (‘een belegger die alleen naar de korte termijn kijkt’)
 • kortetermijndenken (‘het alleen maar nadenken over dingen die op de korte termijn spelen/plaatsvinden (en de lange termijn uit het oog verliezen)’)
 • kortetermijneffect (‘effect op de korte termijn’)
 • kortetermijngeheugen (‘geheugen van de korte termijn’)
 • kortetermijnherstelplan (‘herstelplan voor de korte termijn’)
 • kortetermijnonderzoek (‘onderzoek op de korte termijn’)
 • kortetermijnopdracht (‘opdracht voor de korte termijn’)
 • kortetermijnoplossing (‘oplossing voor de korte termijn’)
 • kortetermijnoriëntatie (‘oriëntatie op de korte termijn’)
 • kortetermijnplanning (‘planning voor de korte termijn’)
 • kortetermijnprioriteit (‘prioriteit voor de korte termijn’)
 • kortetermijnproces (‘proces van de korte termijn’)
 • kortetermijnresultaten (‘resultaten op de korte termijn’)
 • kortetermijnstrategie (‘strategie voor de korte termijn’)
 • kortetermijnvisie (‘visie op de korte termijn’)
 • kortetermijnvoorspelling (‘voorspelling voor de korte termijn’)
 • korteverhalenbundel (‘bundel met korte verhalen’)
 • korteverhalencollectie (‘collectie van boeken met korte verhalen’)
 • korteverhalenwedstrijd (‘wedstrijd om het beste korte verhaal’)
 • kortgedingdagvaarding (‘dagvaarding voor een kort geding’)
 • kortgedingrechter (‘rechter in een kort geding’)
 • kortverbandvrijwilliger (‘militair in een kort (dienst)verband’)
 • koudeaardappelenbuurt (‘buurt waar men zijn stand probeert op te houden door zich veelal noodzakelijke levensbehoeften te ontzeggen’)
 • koudedrankenautomaat (‘automaat met koude dranken’)
 • koudegrondtuinder (‘tuinder van de koude grond’)
 • koudwaterbad (‘bad in koud water’, ‘plotselinge ontgoocheling, ontnuchtering’)
 • koudwaterkraan (‘kraan waar koud water uit komt’)
 • koudwatervrees (‘vrees voor koud water’, ‘ongegronde vrees’)
 • koudwaterwoestijn (‘toendra’)
 • krasseknarrenteam (‘team van krasse knarren’, ‘seniorenteam’)
 • kubiekemeterprijs (‘prijs per kubieke meter’)
 • kunstzinnigetherapiepraktijk (‘praktijk voor kunstzinnige therapie’)

naar boven

L

 • laagsteactieprijsgarantie (‘garantie dat je tijdens een actie altijd de laagste winkelprijs voor een bepaald product betaalt’)
 • laagsteprijsgarantie (‘garantie dat je altijd de laagste prijs voor een bepaald product betaalt’)
 • laatstekansonderwijs (‘onderwijs als laatste kans voor leerlingen die elders zijn weggestuurd’)
 • laatstewilpil (‘(nog niet bestaande) pil waarmee men zelf een einde kan maken aan het leven’)
 • lagedrukgebied (‘gebied met lage luchtdruk’)
 • lagedruksysteem (‘gedeelten van de bloedsomloop waar de druk laag is’)
 • lage-inkomensgroepen (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘groepen met een laag inkomen’)
 • lage-instapfiets (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘fiets met een frame waar je voor het zadel langs makkelijk overheen stapt’)
 • lagelastenhypotheek (‘hypotheek met lage lasten’)
 • lagere-inkomensgroepen (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘groepen met een lager inkomen’)
 • lagereschoolkind (‘kind op de lagere school’)
 • lagereschooltijd (‘de tijd die men op de lagere school doorbrengt’)
 • lagetonenluidspreker (‘luidspreker voor lage tonen’)
 • lagetonenperceptieverlies (‘gehoorverlies voor de lage tonen’)
 • lagevloerbus (‘bus met een lage vloer’)
 • langeafstandsbommenwerper (‘bommenwerper die lange afstanden overbrugt’)
 • langeafstandsraket (‘raket die lange afstanden overbrugt’)
 • langeafstandsrelatie (‘relatie tussen twee geliefden die ver van elkaar wonen’)
 • langeafstandswandeling (‘wandeling over een lange afstand’)
 • langeafstandszwemmer (‘iemand die een lange afstand of lange afstanden zwemt’)
 • langebaanschaatser (‘schaatser op de lange baan’)
 • langehalenvoetbal (‘voetbal zonder combinatiespel, met alleen lange trappen naar voren’)
 • langeketenvetzuur (‘vetzuur dat vrijkomt bij het verteren van voedsel’)
 • langeretermijnweersverwachting (‘weersverwachting voor de langere termijn’)
 • langetenencultuur (‘cultuur die gekenmerkt wordt doordat mensen snel op hun tenen getrapt zijn’)
 • langetermijnaantrekkelijkheid (‘aantrekkelijkheid voor de lange termijn’)
 • langetermijnafspraak (‘afspraak op de lange termijn’)
 • langetermijnambitie (‘ambitie voor de lange termijn’)
 • langetermijnbegroting (‘begroting voor de lange termijn’)
 • langetermijnbelang (‘belang op de lange termijn’)
 • langetermijnbenadering (‘benadering voor de lange termijn’)
 • langetermijndoel (‘doel voor de lange termijn’)
 • langetermijneffect (‘effect op de lange termijn’)
 • langetermijnfinancieelplan (‘financieel plan voor de lange termijn’)
 • langetermijngeheugen (‘geheugen van de lange termijn’)
 • langetermijngezondheidsplan (‘gezondheidsplan voor de lange termijn’)
 • langetermijnherstelplan (‘herstelplan voor de lange termijn’)
 • langetermijnhuisvestingsplan (‘huisvestingsplan voor de lange termijn’)
 • langetermijninternetmarketing (‘internetmarketing voor de lange termijn’)
 • langetermijninvestering (‘investering voor de lange termijn’)
 • langetermijnonderhoudsplan (‘onderhoudsplan voor de lange termijn’)
 • langetermijnopdracht (‘opdracht voor de lange termijn’)
 • langetermijnoplossing (‘oplossing voor de lange termijn’)
 • langetermijnoriëntatie (‘oriëntatie op de lange termijn’)
 • langetermijnplanning (‘planning voor de lange termijn’)
 • langetermijnproject (‘project voor de lange termijn’)
 • langetermijnrelatie (‘relatie voor de lange termijn’)
 • langetermijnreservering (‘reservering voor de lange termijn’)
 • langetermijnresultaten (‘resultaten op de lange termijn’)
 • langetermijnrisico (‘risico op de lange termijn’)
 • langetermijnspaardoel (‘spaardoel voor de lange termijn’)
 • langetermijnstabiliteit (‘stabiliteit voor de lange termijn’)
 • langetermijnvisie (‘visie voor de lange termijn’)
 • langetermijnvoorspelling (‘voorspelling voor de lange termijn’)
 • langetermijnweersverwachting (‘weersverwachting voor de lange termijn’)
 • langewoordenlijst (‘lijst met lange woorden’)
 • leegschermsyndroom (‘syndroom dat ontstaat door het staren naar een leeg scherm’, ‘writer’s block’)
 • legeflessenactie (‘actie om het statiegeld van lege flessen in te zamelen voor een goed doel’)
 • legeflessenautomaat (‘automaat waar je lege flessen (met statiegeld) inlevert’)
 • legeflessenbon (‘bon die je krijgt als je lege flessen (met statiegeld) inlevert’)
 • legenestsyndroom, leegnestsyndroom (‘syndroom veroorzaakt door een leeg nest’, ‘problemen die ontstaan als de kinderen het huis uit zijn’)
 • lekkendedarmsyndroom (‘syndroom waarbij de darm ‘lekt’’)
 • lelijkekersttruiendag (‘dag waarop je je lelijke kersttrui aandoet’)
 • levendvirusvaccin (‘vaccin waarin het virus aanwezig is’)
 • lichteberoepenlijst (‘lijst van lichte beroepen’)
 • literairethrillervertaler (‘vertaler van literaire thrillers’)
 • lopendebandwerk (‘werk aan de lopende band’)
 • lopendebandarbeiders (‘arbeiders die aan een lopende band werken’)
 • lossebandstoot (‘stoot waarbij de speelbal een of meer banden raakt alvorens de tweede bal te ontmoeten’)
 • lossepolsbenadering (‘benadering uit de losse pols’)
 • luiewijvenknoop (‘knoop voor luie wijven’, ‘vrijgezellenknoop’)
 • luiewijvensoep (‘soep voor luie wijven’, ‘soep in blik of pakjes’)

naar boven

M

 • maatschappelijkestage-uren (‘uren in het kader van een maatschappelijke stage’)
 • mageremelkpoeder (‘poeder van magere melk’)
 • magereyoghurtdieet (‘dieet van magere yoghurt’)
 • materiëleschadevergoeding (‘vergoeding van materiële schade’)
 • Mechelseherderpup (‘pup van het ras ‘Mechelse herder’’)
 • medicinaleheroïnebehandeling (‘behandeling waarbij heroïne medicinaal wordt verstrekt’)
 • meerfrontenoorlog (‘oorlog die op meer fronten tegelijk wordt uitgevochten’)
 • meergangenbrunch (‘brunch met meer gangen’)
 • meergangendiner (‘diner met meer gangen’)
 • meergangenlunch (‘lunch met meer gangen’)
 • meergangenmenu (‘menu met meer gangen’)
 • meergangenontbijt (‘ontbijt met meer gangen’)
 • meergangensouper (‘souper met meer gangen’)
 • meergeneratiegezin (‘gezin dat uit drie (of meer) generaties bestaat’)
 • meergeneratiehuis (‘woning met wooneenheden voor ouders, grootouders en kinderen’)
 • meergranenbrood (‘brood gemaakt van meer (verschillende) granen’)
 • meergranenrijst (‘pak rijst met daarin een combinatie van meer (verschillende) rijstsoorten en granen’)
 • meerjarenonderhoudsbegroting (‘onderhoudsbegroting voor een periode van meer jaren’)
 • meerjarenonderhoudsplan (‘onderhoudsplan voor een periode van meer jaren’)
 • meerjarenontwikkelingsplan (‘ontwikkelingsplan voor een periode van meer jaren’)
 • meerjarenplan (‘plan voor een periode van meer jaren’)
 • meerledigesamenstellingenverzameling (‘een verzameling van meerledige samenstellingen’ - deze lijst dus)
 • meeroudergezin (‘gezin met meer dan één ouder’)
 • meerstromenland (‘gebied waar verscheidene rivieren stromen’; ‘politiek of levensbeschouwing waarbinnen verscheidene stromingen zijn’)
 • meervoudigekamerzitting (‘zitting van een meervoudige kamer’)
 • meervoudigepersoonlijkheidsstoornis (‘stoornis waarbij meerdere personen in één lichaam zouden huizen’)
 • Mexicaansegriepslachtoffer (‘slachtoffer van Mexicaanse griep’)
 • Mexicaansegriepvirus (‘virus dat Mexicaanse griep veroorzaakt’)
 • middelbareschoolboek (‘boek dat gebruikt wordt op middelbare scholen’)
 • middelbareschoolleeftijd (‘leeftijd tussen de twaalf en achttien jaar’)
 • middelbareschoolleerling (‘leerling van een middelbare school’)
 • middelbareschooltijd (‘tijd die men op de middelbare school doorbrengt’)
 • middelbareschoolverlater (‘leerling die de middelbare school verlaat’)
 • middellangeafstandsraket (‘raket die wordt ingezet voor aanvallen op de middellange afstand’)
 • middellangeketenvetzuur (‘vetzuur dat vrijkomt bij de vertering van voedsel’)
 • middellangetermijnopdracht (‘opdracht voor de middellange termijn’)
 • middellangetermijnplan (‘plan voor de middellange termijn’)
 • mobieletelefoonaanbieder (‘aanbieder van mobiele telefonie’)
 • mobieletelefoonnet (‘netwerk voor mobiele telefonie’)
 • modernekunstbeurs (‘beurs voor moderne kunst’)
 • modernekunstgalerij (‘galerij voor moderne kunst’)
 • modernevreemdetalenonderwijs (‘onderwijs in de moderne vreemde talen’)
 • moeilijkewoordenlijst (‘lijst met moeilijke woorden’)
 • mooieplaatjesfilm (‘film met vooral mooie plaatjes’)
 • mooiweerprogramma (‘programma voor als het mooi weer is’)
 • mooiweerrijder (‘iemand die alleen met mooi weer rijdt’)
 • multimodaalvervoer(s)overeenkomst, multimodalevervoer(s)overeenkomst (‘overeenkomst over multimodaal vervoer’)

naar boven

N

 • naschoolseopvanggebouw (‘gebouw waarin de naschoolse opvang gehuisvest is’)
 • nattedweilenlucht (‘muffe lucht als van een natte dweil’)
 • nattevingerwerk (‘iets wat met de natte vinger wordt vastgesteld/gedaan’, ‘onnauwkeurig werk’)
 • Nederlandselftalspeler (‘speler van het Nederlands elftal’)
 • Nederlandsetaalgebruiker (‘iemand die de Nederlandse taal gebruikt’)
 • Nederlandsopenbaarvervoerspel (‘spel over het openbaar vervoer in Nederland’)
 • neuralebuisdefect (‘defect van de neurale buis’)
 • nieuweharingseizoen (‘seizoen waarin nieuwe haring verkrijgbaar is’)
 • nieuweledendag (‘dag voor nieuwe leden’)
 • nieuwetijdskind (‘kind van de nieuwe tijd’, ‘sensitief kind’)
 • nordicwalkingstokken (‘stokken die gebruikt worden bij nordic walking’)
 • nulenergiewoning (‘woning die ongeveer evenveel energie opwekt (onder andere door middel van zonnepanelen) als er wordt gebruikt’)

naar boven

O

 • onbepaaldetijdcontract (‘contract voor onbepaalde tijd’)
 • ongewenstedierenverdrijver (‘verdrijver van ongewenste dieren’)
 • ongewenste-e-mailmap (‘map voor ongewenste e-mail’)
 • onroerendezaakbelasting (‘belasting van onroerende zaken’)
 • onroerendgoedbelasting (‘belasting voor onroerend goed’)
 • onroerendgoedmagnaat (‘magnaat in onroerend goed’)
 • openbaarvervoerterminal (‘terminal in/voor het openbaar vervoer’)
 • openbaarvervoerverklaring (‘verklaring dat men gebruikmaakt van het openbaar vervoer’)
 • openbareordeprobleem (‘probleem voor de openbare orde’)
 • openbareordeverstoring (‘verstoring van de openbare orde’)
 • openboektentamen (‘tentamen met een open boek’, ‘tentamen waarbij je boeken mag raadplegen’)
 • openbronnenonderzoek (‘onderzoek in open bronnen’)
 • openbuikbehandeling (‘medische behandeling waarbij de buik geopend wordt’)
 • opendeurcultuur (‘cultuur waarin de deur altijd openstaat’)
 • opendeurdag (‘dag waarop de deur opengaat’, ‘open dag’)
 • opendeurenbeleid (‘beleid waarbij de deuren openstaan’)
 • opendeuronderzoek (‘onderzoek waarvan de resultaten open deuren (die ingetrapt worden) zijn’)
 • opendeurpolitiek (‘politiek van open deuren’, ‘economisch beleid waarbij een markt vrij toegankelijk is voor alle marktspelers’)
 • openeinderegeling (‘regeling met een open einde’, ‘regeling waarvan de gevolgen voor de begroting niet kunnen worden voorzien’)
 • openhaardhout (‘hout voor de open haard’)
 • openhartoperatie (‘operatie met een open hart’, ‘operatie waarbij de werking van het hart tijdelijk door een kunsthart wordt overgenomen’)
 • openhuisdagen (‘dagen waarop het ‘open huis’ is’)
 • openhuisfeest (‘feest en open huis’)
 • openhuizenroute (‘route langs te bezichtigen huizen voor aspirant-kopers’)
 • openhuwelijksrelatie (‘relatie die een open huwelijk voorstaat’)
 • openlabelonderzoek (‘onderzoek waarbij zowel proefpersonen als onderzoekers weten welk middel wordt toegediend’)
 • openluchtbad (‘bad in de openlucht/open lucht’)
 • openluchtconcert (‘concert in de openlucht/open lucht’)
 • openpodiumavond (‘avond met een open podium’)
 • openpodiumoptreden (‘optreden op een open podium’)
 • opensollicitatiebrief (‘brief voor een open sollicitatie’)
 • openstaandefacturenoverzicht (‘overzicht van openstaande facturen’)
 • openstaandepostenlijst (‘lijst van openstaande posten’)
 • openstandaardenbeleid (‘beleid op het gebied van open standaarden’)
 • opentafelhouder (‘iemand die een open tafel houdt’, ‘gastvrij persoon’)
 • open-tbc-patiënt (‘patiënt met open tbc’)
 • opentuinencommissie (‘commissie die tuinen bezoekt die mogelijk opengesteld worden voor publiek’)
 • opentuinweekend (‘weekend waarin tuinen opengesteld zijn voor bezoekers’)
 • openwaterzwemmen (‘vorm van zwemmen waarbij in open water wordt gezwommen en niet in een zwembad’)
 • oranjekaartprocedure (‘procedure waarbij EU-wetgeving kan worden tegengehouden als een meerderheid van de verschillende nationale parlementen onoverkomelijke bezwaren opwerpt’)
 • organischestofgehalte (‘gehalte aan organische stof’)
 • organischestofmanagement (‘management van (het gehalte aan) organische stof’)
 • oudedagsreserve (‘reserve voor de oude dag’)
 • oudedagsvrijstelling (‘vrijstelling voor de oude dag’, ‘belastingvrije som voor de vermogensbelasting voor degenen die geen of onvoldoende oudedagsvoorziening hebben’)
 • oudedameshoedje (‘hoedje zoals oude dames dat dragen’)
 • oudelullendag, oudelullendagen (‘extra vrije dag(en) voor oudere werknemers’)
 • oudemannenfantasie (‘fantasie voor oude mannen’, ‘kenmerkende fantasie van oude mannen, met name met betrekking tot jonge vrouwen’)
 • oudemannenhuis (‘huis voor oude mannen’)
 • oudemannenlucht (‘lucht/geur die oude mannen zou omgeven’)
 • oudemannetjeskwaal (‘kwaal voor oude mannetjes’, ‘hypertrofie van de prostaat’)
 • oudemuziekfestival (‘festival voor oude muziek’)
 • oudetalenonderwijs (‘onderwijs in oude talen’)
 • oudewijfskaak (soort vis, ‘harnasmannetje’)
 • oudewijvenknoop (‘knoop voor oude wijven’, ‘knoop die drie of meer touwen verenigt’, ‘slecht gelegde knoop’)
 • oudewijvenkoek (‘zachte koek die oude wijven gemakkelijk kunnen eten, ook al hebben ze weinig tanden over’)
 • oudewijvenzomer (‘zomer voor oude wijven’, ‘nazomer met mooi weer’)
 • oudgeldmilieu (‘milieu van mensen met oud geld’)
 • oudpapierbak (‘bak voor oud papier’)
 • oudpapiercontainer (‘container voor oud papier’)
 • oudpapierinzamelingsactie (‘inzamelingsactie waarbij oud papier wordt opgehaald’)
 • oudpapierophaler (‘ophaler van oud papier’)
 • ouwelullendag, ouwelullendagen (‘extra vrije dag(en) voor oudere werknemers’)

naar boven

P

 • paarsekrokodilsyndroom (‘syndroom dat op de paarse krokodil slaat’, ‘overdreven toepassen van regeltjes’)
 • palliatievezorgbenadering (‘benadering van de zorg rond een ongeneeslijk zieke patiënt’)
 • palliatievesedatieprotocol (‘protocol voor het toedienen van kalmerende middelen bij terminaal zieke patiënten’)
 • plastischechirurgiebehandeling (‘behandeling door een plastisch chirurg’)
 • plastischechirurgiekliniek (‘kliniek voor plastische chirurgie’)
 • plattebuiskachel (‘ouderwetse kookkachel’)
 • plattetekstversie (‘versie in/met platte tekst’)
 • prikkelbaredarmsyndroom (‘spastische dikke darm’)
 • publiekesectorbank (‘bank voor de publieke sector’)
 • purechocoladebrownie (‘brownie met pure chocolade’)
 • purechocolademousse (‘mousse van pure chocolade’)
 • purechocoladesmaak (‘smaak van pure chocolade’)

naar boven

Q

 • quartairedienstenproductie (‘productie van quartaire diensten’)
 • quartairesectorvoorzieningen (‘voorzieningen in de quartaire sector’)

naar boven

R

 • rauwegroente-eter (streepje vanwege klinkerbotsing; ‘rauwegroenteneter’ mag volgens het Witte Boekje ook) (‘iemand die rauwe groenten eet’)
 • rauwemelkkaas (‘rauwmelkse kaas’)
 • rechtehoekteken (‘wiskundig teken dat een rechte hoek aanduidt’)
 • rentevastperiode (‘periode waarin het rentepercentage vaststaat’)
 • rodekaartprocedure (‘EU-procedure waarbij supranationale wetgeving geblokkeerd kan worden’)
 • rodelampjesbuurt (‘rosse buurt, buurt met prostituees/prostitués’)
 • rodelantaarndrager (‘drager van de rode lantaarn’, ‘persoon of club die laatste staat in het klassement’)
 • rodelijstsoorten (‘soorten die op de rode lijst staan, een lijst van beschermde plant- en diersoorten’)
 • rodeloperbehandeling (‘behandeling als een ster op de rode loper’)
 • rodelopermoment (‘moment waarop iemand op een rode loper loopt, moment waarop iemand zich een ster voelt’)
 • rodeloperpremière (‘chique première met een rode loper voor de gasten’)
 • rodeoortjeslectuur (‘lectuur waarvan men rode oortjes krijgt’, ‘seksueel getinte lectuur’)
 • rodeoortjesverhaal (‘verhaal waar men met rode oren (van opwinding) naar luistert’, ‘verhaal over onderwerpen die min of meer geheim zijn’)
 • rode-uiencompote (‘compote van rode uien’)
 • rodewijnazijn (‘azijn van rode wijn’)
 • rodewijnglas (‘glas voor rode wijn’)
 • rodewijnliefhebber (‘liefhebber van rode wijn’)
 • rodewijnsaus (‘saus gemaakt van rode wijn’)
 • rondetafelgesprek (‘gesprek aan de ronde tafel’, ‘overleg waarbij alle deelnemers gelijkgerechtigd zijn’)
 • roodkruisnegeerder (‘automobilist die een rood kruis negeert’)
 • rotte-eierengeur (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘geur (als) van rotte eieren’)
 • rozebrileffect (‘resultaat van de zaken door een roze bril (zeer rooskleurig) bekijken’)
 • rozetruidrager (‘drager van de roze trui in de Giro’)
 • rozewolkgevoel (‘gevoel dat je op een roze wolk zit’, ‘zo gelukkig zijn dat je de werkelijkheid uit het oog verliest’)
 • ruimschootsvoldoendeverklaring (‘verklaring dat het saldo van de nalatenschap voldoende is om de schulden te dekken’)
 • ruimtelijkeordeningsbeleid (‘beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening’)
 • rustelozebenensyndroom (‘syndroom waarbij een onaangenaam gevoel in de benen bij de patiënt een onbedwingbare neiging opwekt zijn benen telkens te bewegen’)

naar boven

S

 • schone-energielesbrief (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘lesbrief van Greenpeace over schone energie’)
 • schone-energieopwekking (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘opwekking van schone energie’)
 • schone-energietechnologie (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘technologie om schone energie op te wekken’)
 • schonegrondverklaring (‘verklaring van de gemeente dat de kwaliteit van de bodem geschikt is voor bv. bouw’)
 • schonehandenpolitiek (‘politiek waarbij de betrokkene zich afzijdig houdt en het vuile werk door anderen laat opknappen’)
 • schonehandenwerk (‘werk waarbij men schone handen houdt’)
 • schoneklerencampagne (‘campagne om de arbeidssituatie in de kleding- en sportschoenenindustrie wereldwijd te verbeteren’)
 • Schotsewhiskydrinker (‘drinker van Schotse whisky’)
 • seksuelevoorlichtingsfilm (‘film waarmee seksuele voorlichting wordt gegeven’)
 • slechteademkliniek (‘kliniek gespecialiseerd in behandeling van mensen met een slechte adem’)
 • slechtnieuwsgesprek (‘gesprek waarin slecht nieuws moet worden overgebracht’)
 • slechtweerprogramma (‘programma voor als het onverhoopt slecht weer wordt’)
 • slechtweerscenario (‘scenario voor als het onverhoopt slecht weer wordt’)
 • slechtweervoorziening (‘voorziening voor als het onverhoopt slecht weer wordt’)
 • snelle-interventiemacht (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘militaire eenheid voor snelle interventies’)
 • snellekweekreactor (‘reactor voor snelle kweek’)
 • snellereactiemacht (‘militaire eenheid die in oorlogsgebieden bij calamiteiten uiterst snel in actie kan komen’)
 • sociaaldomeindag (‘dag waarop zorg- en welzijnsorganisaties elkaar ontmoeten’)
 • sociaalnetwerkondersteuning (‘ondersteuning van het sociaal netwerk’)
 • sociale-innovatiescan (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘scan om de sociale innovatie te meten’)
 • sociale-innovatietraject (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘traject voor sociale innovatie’)
 • socialemedia-account (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘account voor sociale innovatie’)
 • socialemediabeleid (‘beleid ten aanzien van sociale media’)
 • socialemediacapagne (‘campagne via de sociale media’)
 • socialemediakanaal (‘kanaal voor sociale media’)
 • socialemedialandschap (‘het landschap van de sociale media’, ‘dat wat duidelijk wordt als je de sociale media beschouwt’)
 • socialemediapost (‘bericht op de sociale media’)
 • socialemediaprotocol (‘protocol ten aanzien van sociale media’)
 • socialemediatraining (‘training in het gebruik van sociale media’)
 • socialemediavaardigheden (‘vaardigheden bij het gebruik van sociale media’)
 • socialevaardigheidstraining (‘training in sociale vaardigheden’)
 • socialeverzekeringsrechter (‘rechter voor de sociale verzekeringen’)
 • socialezekerheidswetgeving (‘wetgeving voor de sociale zekerheid’)
 • spoedeisendehulpafdeling (‘afdeling voor spoedeisende hulp’)
 • spoedeisendehulparts (‘arts werkzaam op de afdeling Spoedeisende Hulp’)
 • spoedeisendehulpverpleegkundige (‘verpleegkundige werkzaam op de afdeling Spoedeisende Hulp’)
 • staandegolvenpatroon (‘patroon van een zich niet voortplantend ruimtelijk golfverschijnsel’)
 • staandemastroute (‘vaarroute voor hoge schepen’)
 • staandwantnet (‘visnet dat rechtop in het water staat’)
 • staandwantvisnet (‘visnet dat rechtop in het water staat’)
 • staandwantvisserij (‘visserij waarbij gebruik wordt gemaakt van netten/fuiken die niet worden voortgesleept’)
 • stenenvloeretageoven (‘etageoven met een stenen vloer’)
 • steilewandrijder (‘(stunt)motorrijder die langs steile wanden rijdt’)
 • sterkedollarbeleid (‘beleid gericht op een sterke dollar’)
 • stoeremannentaal (‘taal voor stoere mannen’)
 • stommefilmactrice (‘actrice ten tijde van de stomme film’)
 • strekkendemeterprijs (‘prijs per strekkende meter’)

naar boven

T

 • tachtigkilometerzone (‘zone waarin tachtig kilometer het maximum is’)
 • tamme-eendenborst (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘gerecht met het vlees van de borst van een tamme eend’)
 • tammekonijnenbouten (‘bouten van tamme konijnen’)
 • technischerecherchewerk (‘werk van de technische recherche’)
 • tegenstrijdigbelangenregeling (‘regeling op het gebied van tegenstrijdige belangen’)
 • terminalepatiëntenafdeling (‘afdeling voor terminale patiënten’)
 • tevredenklantgarantie (‘garantie dat een klant tevreden zal zijn’)
 • tieneurobiljet (‘biljet van tien euro’)
 • tienjarenplan (‘plan voor een periode van tien jaar’)
 • tienpuntenplan (‘plan dat tien punten omvat’)
 • tienrittenkaart (‘kaart geldig voor tien ritten op tram of bus’)
 • tienstammenrijk (‘het uit tien stammen bestaande rijk van Israël’)
 • tienstappenplan (‘plan dat tien stappen omvat’)
 • tienurendag (‘werkdag van tien uur’)
 • tienvingersysteem (‘systeem om met alle tien de vingers te typen’)
 • transcendentemeditatiecentrum (‘centrum voor transcendente meditatie’)
 • tropischregenwoudklimaat (‘klimaat van het tropisch regenwoud’)
 • Turksepizzabakker (‘bakker van Turkse pizza’s’)
 • tweedealbumsyndroom (‘verschijnsel dat het debuutalbum van zo’n hoog niveau is, dat het tweede album (cd) bijna niet aan de verwachtingen kan voldoen’)
 • tweedegeneratieallochtoon (‘in Nederland geboren allochtoon van wie minimaal een van de ouders in het buitenland geboren is’)
 • tweedegeneratieantidepressiva (‘antidepressiva met tricyclische structuur’)
 • tweedehandsautohandelaar (‘handelaar in tweedehands auto’s’)
 • tweedehuizenmarkt (‘markt voor tweede huizen’)
 • tweedekansonderwijs (‘onderwijs aan ouderen die in hun jeugd niet de kans hebben gehad te studeren’)
 • tweedekansstudent (‘student in het tweedekansonderwijs’)
 • tweedeklastarief (‘tarief voor de tweede klas’)
 • tweedelegmoeder (‘vrouw die al kinderen had en ook weer kinderen krijgt in een nieuwe relatie')
 • tweedelegvader (‘man die al kinderen had en ook weer kinderen krijgt in een nieuwe relatie')
 • tweedelijnszorg (‘gespecialiseerde zorg’)
 • tweedeordeberekening (‘berekening van een constructie die rekening houdt met vervormingen die ontstaan in de praktijk’)
 • tweedeschermapp (‘app voor gebruikers van een tweede scherm’)
 • tweedetaalleerder (‘leerder van een tweede taal’)
 • tweedetaalverwerving (‘verwerving van een tweede taal’)
 • tweedeprijswinnaar (‘winnaar van de tweede prijs’)
 • tweederondegesprek (‘gesprek tijdens/voor de tweede ronde’)
 • tweedeverdiepingsvloer (‘vloer van de tweede verdieping’)
 • tweedewoningcomplex (‘appartementsblok met appartementen die fungeren als tweede woningen’)
 • tweekamerappartement, tweekamerflat, tweekamerwoning (‘appartement/flat/woning met twee kamers’)
 • tweefasenpil (‘anticonceptiepil waarbij de oestrogeen- en progestageendosis in twee perioden binnen één cyclus verschillend is’)
 • tweesporenbeleid (‘beleid waarbij gelijktijdig twee doelstellingen worden nagestreefd’)
 • twintigeurobiljet (‘biljet van twintig euro’)

naar boven

U

 • uiterlijkeverzorgingsbedrijf (‘bedrijf gespecialiseerd in uiterlijke verzorging, zoals de schoonheidsspecialist en nagelstylist’)
 • uitgestorvendierenboek (‘boek over uitgestorven dieren’)
 • uitzonderlijkvervoerbord (‘bord dat wordt aangebracht op voertuigen die een bovenmaats product vervoeren’)

naar boven

V

 • vageklachtenpoli (‘poli(kliniek) waar men terechtkan met vage klachten’)
 • valseaangiftepercentage (‘percentage van valse aangiftes’)
 • valsestartregel (‘regel rondom een valse start’)
 • valspaspoortaffaire (‘affaire met een vals paspoort’)
 • variabelebeloningsregeling (‘regeling voor variabele beloning’)
 • vasteklantenkaart (‘voordeelkaart voor vaste klanten’)
 • vasteklantenkorting (‘korting voor vaste klanten’)
 • vasteklantenvoordeel (‘voordeel voor vaste klanten’)
 • vasteplantenborder (‘border met vaste planten’)
 • vastestoffenfysica (‘fysica van de vaste stoffen’)
 • vastetelefonienetwerk (‘netwerk vooral bestaande uit kabels, doorlopend verbonden en geschikt tot doorgifte van het signaal van de vaste telefoon’)
 • veelgodendienaar (‘polytheïst; iemand die gelooft dat er meer goden zijn’)
 • veelgranenbrood (‘multigranenbrood’)
 • verbodenmiddelengebruik (‘gebruik van verboden middelen’)
 • verborgencameraprogramma (‘programma met de verborgen camera’)
 • verdovendemiddelengebruik (‘gebruik van verdovende middelen’)
 • verenshuttlebeleid (‘(badminton) beleid dat zich richt op het al dan niet spelen met veren shuttles’)
 • verlengdearmconstructie (‘constructie met een verlengde arm’, ‘constructie waarbij verpleegkundigen onder bepaalde voorwaarden medische handelingen mochten verrichten, terwijl de arts eindverantwoordelijk bleef’)
 • verrereizenspecialist (‘specialist in verre reizen’)
 • verplichtekeuzesysteem (‘systeem waarbij je verplicht bent te kiezen’)
 • versfruitsmoothie (‘smoothie van vers fruit’)
 • versfruitvak (‘vak in de koelkast speciaal voor vers fruit’)
 • vervangendvervoerhalte (‘halte voor vervangend vervoer’)
 • verwijderdeberichtenmap (‘map met verwijderde berichten’)
 • verzadigdevettenpercentage (‘percentage aan verzadigde vetten’)
 • verzadigdvetgehalte (‘gehalte van verzadigd vet’)
 • verzondenberichtenmap (‘map met verzonden berichten’)
 • vierkantemeterprijs (‘prijs per vierkante meter’)
 • vierkleurendruk (‘druk in vier kleuren’)
 • vierogenprincipe (‘principe dat er altijd een tweede paar (volwassen) ogen meekijkt’)
 • viezewoordenboek (‘erotisch woordenboek’)
 • vijfeurobiljet (‘biljet van vijf euro’)
 • vijfgangendiner (‘diner met vijf gangen’)
 • vijfmeiviering (‘viering van de bevrijding van Nederland (5 mei 1945)’)
 • vijfsterrenhotel (‘hotel met vijf sterren’)
 • vijftigeurobiljet (‘biljet van vijftig euro’)
 • vijftigmeterbad (‘bad van vijftig meter’)
 • vlakkebaanren (‘paardenren over vlak terrein’)
 • vlakkevloertheater (‘theater zonder verhoogd toneel’)
 • vlakkevloervoorstelling (‘voorstelling waarbij er geen podium is’)
 • vliegendeganzenmodel (‘model waarbij multinationals hun werk in lagelonenlanden laten uitvoeren, en als ‘vliegende ganzen’ steeds naar andere landen trekken’)
 • vliegende-insectenspray (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘spray tegen vliegende insecten’)
 • vloeibaargasinstallatie (‘installatie voor vloeibaar gas’)
 • vloeibaarstikstofvat (‘vat met/voor vloeibaar stikstof’)
 • vloeibarezeepdispenser (‘dispenser voor vloeibare zeep’)
 • volle-eigendomsrecht (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘recht op de volle eigendom’)
 • vollemaansgezicht (‘gezicht dat lijkt op een volle maan’, ‘dik, rond gezicht’)
 • vollemelkchocolade (‘chocolade van volle melk’)
 • voorgesnedengroentepakket (‘pakket met voorgesneden groente’)
 • voorlopigevoorzieningenprocedure (‘procedure voor of met het oog op voorlopige voorzieningen’)
 • voorlopigontwerpfase (‘fase van het voorlopig ontwerp’ (als bouwterm))
 • voortgezetonderwijsmethode (‘methode voor het voortgezet onderwijs’)
 • vreemdetalenonderwijs (‘onderwijs in vreemde talen’)
 • vreemdevalutarekening (‘rekening voor vreemde valuta’s’)
 • vreemdevalutategoeden (‘tegoeden in vreemde valuta’s’)
 • vreemdewoordenboek (‘woordenboek van vreemde woorden’)
 • vreemdewoordentolk (‘woordenboek dat geleerde woorden en leenwoorden verklaart’)
 • vrijeberoepsbeoefenaar, vrijberoepsbeoefenaar (‘beoefenaar van een vrij beroep’)
 • vrijekeuzecoassistentschap (‘coassistentschap bij een specialisme naar keuze’)
 • vrijekeuzeprogramma (‘programma waaruit je vrij mag kiezen’)
 • vrijekeuzeonderdeel (‘onderdeel dat je vrij mag kiezen’)
 • vrijemarktbeginsel (‘beginsel dat de verhouding tussen vraag en aanbod bepalend is voor prijs- en loonvorming e.d.’)
 • vrijemarkteconomie (‘economie van een vrije markt (van vraag en aanbod)’)
 • vrijemarktwerking (‘werking van een vrije markt (van vraag en aanbod)’)
 • vrijeradicalentest (‘test voor vrije radicalen’)
 • vrijeschoolleerling (‘leerling op een vrije school’)
 • vrijesectorwoning (‘woning die buiten het gemeentelijk huisvestingsbureau om verhuurd mag worden’, ‘woning voor de aanschaf waarvan geen woonvergunning nodig is’)
 • vrijesectorhuurappartement (‘huurappartement dat buiten het gemeentelijk huisvestingsbureau om verhuurd mag worden’)
 • vrijesectorhuurwoning (‘huurwoning die buiten het gemeentelijk huisvestingsbureau om verhuurd mag worden’)
 • vrijetijdseconomie (‘onderdeel van de economie dat zich bezighoudt met vrijetijdsbesteding’)
 • vrijetijdswetenschap (‘wetenschap die het gedrag van mensen in hun vrije tijd bestudeert’)
 • vrijetrappenspecialist (‘specialist in het nemen van vrije trappen’)
 • vrijetrapspray (‘spray waarmee scheidsrechters een lijn kunnen ‘tekenen’ om bij vrije trappen de ‘muur’ op de juiste afstand te houden’)
 • vrije-uitloopeieren (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘eieren van kippen met vrije uitloop’)
 • vrije-uitloopkip (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘kip in een ren met vrije uitloop’)
 • vrijeverkoopgeneesmiddel (‘geneesmiddel waarvoor geen doktersrecept vereist is’)
 • vrijeverkoopwaarde (‘waarde in de vrije verkoop’)
 • vrijeworplijn (‘lijn in het speelveld waarachter een speler moet staan als hij een vrije worp neemt’)
 • vrijverkeerlanden (‘landen waartussen vrij verkeer van personen en goederen geldt’)
 • vrijwilligvertrekregeling (‘regeling voor vrijwillig vertrek’)
 • vroegefasegeneesmiddelenonderzoek (‘geneesmiddelenonderzoek in een vroege fase (met vrijwilligers)’)
 • vroegevogelkorting (‘korting voor de vroege vogel, korting voor de eerste klant’)
 • vrouwelijkegenitaliënverminking (‘verminking van vrouwelijke genitaliën’)
 • vuilehandenmodel (‘model waarbij aan iemand/een instantie de objectiviteit wordt ontnomen door hem/haar medeverantwoordelijk te maken’)

naar boven

W

 • waregrootteberekening (‘berekening van de ware grootte’)
 • warmebakkersdochter (‘dochter van de warme bakker’)
 • warmedrankenautomaat (‘automaat met warme dranken’)
 • warmeluchtcirculatie (‘circulatie van warme lucht’)
 • warmeluchthanddroger (‘handdroger waarmee je je handen met warme lucht kunt drogen’)
 • warmemaaltijddienst (‘dienst voor warme maaltijden’)
 • warmemaaltijdverstrekking (‘verstrekking van warme maaltijden’)
 • warmetruiendag (‘dag waarop men warme truien draagt’, ‘dag in de winter waarop het dragen van een warme trui wordt gestimuleerd om mensen energiebewust te maken’)
 • warmewiegsyndroom (‘syndroom veroorzaakt door een warme wieg’, ‘maatschappelijke naïviteit van jonge mensen als gevolg van een overdreven zorgzame opvoeding’)
 • warmtapwaterinstallatie (‘installatie voor warm tapwater’)
 • warmwaterbad (‘bad in warm water’)
 • warmwaterkraan (‘kraan waar warm water uit komt’)
 • warmwaterkruik (‘kruik die met warm water verhit wordt’)
 • warmwaterpolitiek (‘politiek gericht op het behouden of verkrijgen van havens aan ijsvrij water’)
 • wassenbeeldenmuseum (‘museum met wassen beelden’)
 • wekedelenkanker (‘kanker in steun- of spierweefsel’)
 • wekedelenreuma (‘reuma in gewrichtskapsels, spieren en pezen’)
 • wekedelensarcoom (‘sarcoom in steun- of spierweefsel’)
 • wekedelentumor (‘tumor in steun- of spierweefsel’)
 • wildebeestenlucht (‘vieze lucht van wilde dieren’)
 • wildebloemenboeket ('boeket van wilde bloemen’)
 • wildebloementuin (‘tuin met wilde bloemen’)
 • wildebloemenweide (‘weide met wilde bloemen’)
 • wildebloemenzaden (‘zaden van wilde bloemen’)
 • wildedierentemmer (‘temmer van wilde dieren’)
 • wildeplantentuin (‘tuin met wilde planten’)
 • wildestakingsactie (‘een actie die bestaat uit een wilde staking’)
 • wildezwijnenjacht (‘jacht op wilde zwijnen’)
 • wildzwijnvlees (‘vlees van een wild zwijn’)
 • wittebladzijdesyndroom (‘syndroom dat ontstaat door het staren naar een witte bladzijde’, ‘writer’s block’)
 • wittebonensoep (‘soep met witte bonen’)
 • witteboordencriminaliteit (‘criminaliteit van mensen met witte boorden’, ‘criminaliteit van mensen met een hoge sociale status’)
 • witteboordensector (‘het ambtenarendom’)
 • wittechocoladebrownie (‘brownie van witte chocolade’)
 • wittechocolademousse (‘mousse van witte chocolade’)
 • wittechocoladesmaak (‘smaak van witte chocolade’)
 • wittefietsenplan (‘plan met witte fietsen’)
 • wittekoolstamppot (‘stamppot met witte kool’)
 • wittekorstkaas (‘witschimmelkaas’)
 • witteravenbaan (‘baan die geheel op maat van een specifieke werknemer is gesneden, bijvoorbeeld omdat hij/zij lichamelijke beperkingen heeft’)
 • wittestofziekte (‘ziekte waarbij de witte stof in de hersenen langzaam verdwijnt’, ‘periventriculaire leukomalacie’)
 • wittevoetenactie (‘actie waarbij politieagenten controleren of mensen ramen en deuren onbewaakt open hebben staan; als dat zo is, doen ze een witte folder in de vorm van een voet met daarop een waarschuwing in de bus’, ‘sponsoractie van de Stichting Red een Kind, waarbij kinderen een witte voetafdruk op een groot spandoek kunnen plaatsen’)
 • wittewijnazijn (‘azijn van witte wijn’)
 • wittewijnglas (‘glas voor witte wijn’)
 • wittewijvenkuil (‘kuil waarin witte wijven zouden zitten’)
 • witzandstrand (‘strand met wit zand’)

naar boven

Z

 • zachtfruitteler (‘teler van zacht fruit’)
 • zescilindermotor (‘motor met zes cilinders’)
 • zesgangendiner (‘diner met zes gangen’)
 • zeskamerflat (‘flat met zes kamers’)
 • zeskleurendruk (‘druk in zes kleuren’)
 • zesmeterklasse (‘internationale klasse van zeiljachten waarbij de formule van de hoofdafmetingen zes tot uitkomst heeft’)
 • zevendagenkast (‘semainier’, ‘kast met zeven laden’)
 • zevendedagadventist, zevendedagsadventist (‘adventist die de zaterdag als rustdag viert’)
 • zilverenmedaillewinnaar (‘winnaar van een zilveren medaille’)
 • zilverenolympischemedaillewinnares (‘winnares van een zilveren olympische medaille’)
 • zintuiglijkgehandicaptenzorg (‘zorg voor zintuiglijk gehandicapten’)
 • zoeteaardappelsoep (‘soep met zoete aardappel’)
 • zoeteaardappelchips (‘chips gemaakt van zoete aardappel’)
 • zoetebroodjesbakker (‘bakker van zoete broodjes’, ‘slijmerd’)
 • zoetepaprikasoep (‘soep met zoete paprika’)
 • zoetwateraquarium (‘aquarium met zoet water voor zoetwatervissen’)
 • zoetwaterschildpad (‘in zoet water levende schildpad’)
 • zoetwatervis (‘vis die in zoet water leeft’)
 • zoutwateraquarium (‘zeeaquarium’)
 • zoutwaterkrokodil (‘in de omgeving van India levende krokodil die grote afstanden in zee kan afleggen’)
 • zoutwatervis (‘zeevis’)
 • zurekersenjam (‘jam van zure kersen’)
 • zurekersensap (‘sap van zure kersen’)
 • zureregenprobleem (‘milieuprobleem veroorzaakt door zure regen’)
 • zureroomsaus (‘saus met zure room’)
 • zwaarwaterreactor (‘kernreactor die met zwaar water wordt gekoeld en gemodereerd’)
 • zwaarweerzeiler (‘zeiler die bij voorkeur zeilt als het hard waait’)
 • zwakkedollarpolitiek (‘economische politiek die gericht is op het verzwakken van de dollar ten opzichte van andere valuta’s’)
 • zwakkemuntland (‘land met een zwakke valuta’)
 • zwangerschapshogebloeddruk (‘hoge bloeddruk die ontstaat tijdens de zwangerschap’)
 • zwareberoepenlijst (‘lijst van zware beroepen’)
 • zwareberoepenregeling (‘regeling dat mensen met zware beroepen niet hoeven door te werken na hun 65ste’)
 • zwareladingschip (‘schip dat speciaal gebouwd is voor het vervoeren van een zware lading’)
 • zwareladingtransport (‘transport van zware lading’)
 • zwaremetalenvergiftiging (‘vergiftiging met zware metalen’)
 • zwareshagroker (‘roker van zware shag’)
 • zwarespullendoos (‘doos voor zware spullen’)
 • zwartebessensmaak (‘smaak van zwarte bessen’)
 • zwartebessenstruik (‘struik met zwarte bessen’)
 • zwartedozenzoeker (‘apparaat dat signalen van de zwarte dozen van een in zee neergestort vliegtuig kan oppikken’)
 • zwarteklerendag (‘dag waarop men uit protest zwarte kleding draagt’)
 • zwartekoppenziekte (‘besmettelijke ziekte onder kalkoenen’)
 • zwartekousenkerk (‘kerk voor mensen met zwarte kousen’, ‘kerk van streng protestanten’)
 • zwartemarktprijs (‘prijs op de zwarte markt’)
 • zwartethee-extract (streepje vanwege klinkerbotsing) (‘extract van zwarte thee’)
 • zwartewoudham (‘ham uit het Zwarte Woud’)
 • zwartgateffect (‘effect dat je als je een tunnel in rijdt als het ware een zwart gat in rijdt’)
 • zwartwaterkoorts (‘vorm van tropische malaria waarbij de urine zeer donker gekleurd, soms zwart is’)
 • Zwitsersekaasmodel (‘model dat door onvolkomenheden doet denken aan (de gaten in) een Zwitserse kaas’)

naar boven

Wil je oefenen met samenstellingen als langeafstandsloper? Doe dan deze test