Wat is juist: winst-en-verliesrekening of winst- en verliesrekening?

Winst-en-verliesrekening, met twee koppeltekens, is in de meeste gevallen de juiste spelling.

Winst-en-verliesrekening is een samenstelling die ‘overzicht van baten en lasten’, ‘overzicht van winst en verlies’ betekent. Winst en verlies zijn gelijkwaardige delen; ze zijn ook verwisselbaar: verlies-en-winstrekening betekent hetzelfde. Tussen dit soort gelijkwaardige delen worden streepjes gezet.

De spelling winst- en verliesrekening (met maar één streepje) past bij een samentrekking van de woorden winstrekening en verliesrekening. De nadruk ligt hier meer op het (afzonderlijk van elkaar) berékenen van winst en van verlies (de aparte posten baten en lasten) dan op het óverzicht ervan. In sommige contexten kan dit de bedoelde betekenis zijn. Het zelfstandig naamwoord rekening moet dan niet zozeer opgevat worden als ‘financieel overzicht’, maar als ‘berekening’. Het Burgerlijk Wetboek gaat van die betekenis uit in de ‘Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop’; dat kan een reden voor bedrijven zijn om in officiële stukken deze spelling te volgen.

In de meeste gevallen kunt u ervan uitgaan dat de betekenis ‘overzicht van baten en lasten’ wordt bedoeld. Winst-en-verliesrekening is dan de juiste spelling.

Overigens mag omwille van de leesbaarheid ook nog een streepje worden toegevoegd voor het laatste woorddeel (dat mag in principe altijd in een samenstelling). Winst-en-verlies-rekening is dus ook een juiste schrijfwijze.

Meer voorbeelden

Vergelijkbare samenstellingen met een woordgroep van het type x en y (en x of y, x noch y, enz.) aan het begin staan hieronder. Ook daarbij mag telkens een extra streepje worden toegevoegd (zie de rechterkolom) voor de leesbaarheid; de wenselijkheid daarvan verschilt per geval sterk.

zonder extra streepje met extra streepje
bed-and-breakfastaccommodatie bed-and-breakfast-accommodatie
bed-bad-en-broodvoorziening bed-bad-en-brood-voorziening
bed-bad-en-broodkwestie bed-bad-en-brood-kwestie
bed-en-badkwestie bed-en-bad-kwestie
gooi-en-smijtfilm gooi-en-smijt-film
gooi-en-smijtwerk gooi-en-smijt-werk
hand-en-spandiensten hand-en-span-diensten
hang-en-sluitwerk hang-en-sluit-werk
heen-en-weergeloop heen-en-weer-geloop
hoor-en-wederhoorprocedure hoor-en-wederhoor-procedure
jip-en-janneketaal jip-en-janneke-taal
kant-en-klaarmaaltijd kant-en-klaar-maaltijd
echt zo’n kant-noch-walverhaal kant-noch-wal-verhaal
knip-en-plakfoutje knip-en-plak-foutje
knip-en-plaktoespraak knip-en-plak-toespraak
knip-en-plakwerk knip-en-plak-werk
een kraak-noch-smaakbeleid kraak-noch-smaak-beleid
lief-en-leedpot lief-en-leed-pot
moeder-en-babyyoga moeder-en-baby-yoga
mond-en-klauwzeer mond-en-klauw-zeer
neven-en-nichtendag neven-en-nichten-dag
olie-en-azijnstel olie-en-azijn-stel
opa-en-omadag opa-en-oma-dag
paard-en-wagenverhuur paard-en-wagen-verhuur
peper-en-zoutstel peper-en-zout-stel
planning-en-controlcyclus planning-en-control-cyclus
plus-en-minmethode plus-en-min-methode
poep-en-pieshumor poep-en-pies-humor
rock-’n-rollmuziek rock-’n-roll-muziek
rhythm-and-bluesgenre rhythm-and-blues-genre
track-and-tracesysteem track-and-trace-systeem
tracking-en-tracingsysteem tracking-en-tracing-systeem
verdeel-en-heerstactiek verdeel-en-heers-tactiek
een vlees-noch-visvoorstelling een vlees-noch-vis-voorstelling
wel-en-weefonds wel-en-wee-fonds
werving-en-selectiebureau werving-en-selectie-bureau
yin-en-yangprincipe yin-en-yang-principe