Is gezellig een bijwoord of een bijvoeglijk naamwoord in de zin ‘We zaten gezellig bij elkaar’?

Gezellig is hier een bijwoord.

In veel naslagwerken staat bij gezellig alleen dat het een bijvoeglijk naamwoord is. Maar de meeste bijvoeglijke naamwoorden kunnen ook als bijwoord gebruikt worden, zoals hier het geval is. Woordenboeken vermelden dat niet altijd expliciet.

Voorbeelden van gezellig als bijvoeglijk naamwoord:

  • Mijn vrienden hebben een heel gezellig huis.
  • Wij organiseren regelmatige gezellige bijeenkomsten.
  • Hun feestjes zijn altijd gezellig.

In die laatste zin staat gezellig hier weliswaar niet direct voor feestjes, maar in zo’n zin met een koppelwerkwoord heeft het toch de functie van een bijvoeglijk naamwoord.

Voorbeelden van gezellig als bijwoord:

  • De avond verliep verder gezellig.
  • Op koude avonden zitten wij gezellig rond de haard.
  • Hij kwam gezellig naast me zitten.