Welke zin is juist?

1. Wat houd je bezig?
2. Wat houdt je bezig?

De juiste vorm is ‘Wat houdt je bezig?’ Deze zin is vergelijkbaar met ‘Wat maakt je blij?’, ‘Wat helpt je verder?’ en ‘Wat doet je plezier?’ In alle gevallen moet er een t aan de stam worden toegevoegd.

De zin ‘Wat houdt je bezig?’ zit als volgt in elkaar. Het onderwerp van de zin is wat. Je is het lijdend voorwerp; het is te vervangen door jouHoudt is de persoonsvorm, de vorm van het werkwoord die wordt afgestemd op het onderwerp. Meer vergelijkbare voorbeelden (het onderwerp is onderstreept; je is telkens het lijdend voorwerp, vervangbaar door jou):

  • Wat houdt je zo slank? 
  • Wat houdt je tegen om te doen wat je zélf wilt? 
  • Wie houdt je tegen als je wilt doen wat je zélf wilt?
  • Ze houdt je voor de gek!
  • Nederland in beweging houdt je fit!
  • Veel wandelen houdt je energiek. 
  • Af een toe eens falen houdt je met beide benen op de grond. 
  • Deze jas houdt je warm.

Deze zinnen zitten anders in elkaar dan bijvoorbeeld ‘Wat houd je over?’ In deze zin is je het onderwerp (het is te vervangen door jij). Als je het onderwerp is en achter de persoonsvorm staat, moet er geen t aan de persoonsvorm worden toegevoegd - dat is nu eenmaal de spellingregel. Vergelijk ook: ‘Wat maak je voor het diner?’ en ‘Wat geef je terug?’ Ook hier is je het onderwerp (het is vervangbaar door jij).