Welke titulatuur hoort bij welke academische titel?

In de meeste gevallen kan de officiële titulatuur (met termen als 'Weledelgestrenge') tegenwoordig achterwege blijven; deze wordt als wat verouderd beschouwd. Op de enveloppe zet u dan de titels, voorletters en achternaam, en de brief begint met 'Geachte heer [achternaam]' of 'Geachte mevrouw [achternaam]'.

De gebruikelijkste titulatuur:

titel

adressering

aanhef

bc. (baccalaureus)

ing. (ingenieur)

BA (Bachelor of Arts)

BSc (Bachelor of Science)

LLB (Bachelor of Laws)

overige bachelortitels

De heer/mevrouw [voorletters achternaam]*

Zeer geachte heer/mevrouw [achternaam] of Geachte heer/mevrouw [achternaam]

drs. (doctorandus)

MA (Master of Arts)

De weledelgeleerde heer/mevrouw [voorletters achternaam]*

Weledelgeleerde heer/mevrouw**, Zeer geachte heer/mevrouw [achternaam] of Geachte heer/mevrouw [achternaam]

mr. (meester)

LLM (Master of Laws)

ir. (ingenieur)

MSc (Master of Science)

De weledelgestrenge heer/mevrouw** [voorletters achternaam]*

Weledelgestrenge heer/mevrouw**, Zeer geachte heer/mevrouw [achternaam] of Geachte heer/mevrouw [achternaam]

dr. (doctor)

D (doctor)

De weledelzeergeleerde heer/mevrouw** [voorletters achternaam]*

Weledelzeergeleerde heer/mevrouw**, Hooggeachte heer/mevrouw [achternaam], Zeer geachte heer/mevrouw [achternaam] of Geachte heer/mevrouw [achternaam]

* Op de enveloppe worden ook de titels vermeld; de Nederlandse titels komen voor de voorletters, de internationale na de achternaam, eventueel met een komma.

** In plaats van mevrouw wordt ook wel vrouwe gebruikt, maar dat is wat verouderd.

Professor is geen academische graad, maar een universitaire titel die hoort bij het ambt van hoogleraar; prof. is dus een ambtelijke titel. De formele titulatuur die daarbij hoort, is Hooggeleerde heer/mevrouw/vrouwe (zonder achternaam). De titel professor gaat altijd vóór andere academische titels.

Als u op de enveloppe de titulatuur gebruikt, ziet dat er bijvoorbeeld als volgt uit:

De weledelzeergeleerde heer
dr. A. Jansen
[adres + woonplaats]

(De naam en de titel mogen ook achter elkaar op één regel worden geschreven, maar omdat die regel dan vaak erg lang wordt, worden er meestal twee regels gebruikt.)

Als een persoon meer dan één academische titel voert, wordt bij de adressering de titulatuur gebruikt die bij de eerste (de belangrijkste) titel hoort.