Welke titel iemand mag voeren die een hbo- of universitaire opleiding heeft afgerond, hangt af van het niveau van de opleiding en de studierichting. Bovendien bestaan er ‘oude’ titels, zoals drs. en mr., en ‘nieuwe’ titels, die internationaal geldig zijn, zoals MA en MSc.

De ‘oude’ titels (drs., ir. e.d.)

Voordat in 2002 de bamastructuur (bachelor-masterstructuur) werd ingevoerd, werden in Nederland de volgende titels gebruikt.

Opleiding Titel
hbo, op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving of techniek ingenieur, afgekort tot ing.
hbo, overige opleidingen baccalaureus, afgekort tot bc.
universiteit (wo), op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving of techniek ingenieur, afgekort tot ir.
universiteit (wo), rechten meester, afgekort tot mr.
universiteit (wo), overige doctorandus, afgekort tot drs.
na promotie doctor, afgekort tot dr.

Deze titels worden vóór de naam gezet: drs. A. Jansen; mr. ir. A. Jansen.

De ‘nieuwe’ titels (MA, BSc e.d.)

De internationale titels zijn veel diverser. Vooral bij de bachelortitels is de diversiteit groot. Op welke titel een opleiding precies recht geeft, is na te vragen bij het desbetreffende onderwijsinstituut.

Opleiding Titel
hbo-bachelor Bachelor, afgekort tot B met toevoeging van het vakgebied, bij bepaalde opleidingen BA of BSc
hbo-master Master, afgekort tot M met toevoeging van het vakgebied, bij bepaalde opleidingen MA of MSc
wo-bachelor, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen Bachelor of Arts, afgekort tot BA
wo-bachelor, toegepaste of exacte wetenschap, sommige sociale wetenschappen als econometrie en psychologie Bachelor of Science, afgekort tot BSc
wo-bachelor, rechten Bachelor of Laws, afgekort tot LLB
wo-master, geesteswetenschappen Master of Arts, afgekort tot MA
wo-master, toegepaste, sociale of exacte wetenschappen Master of Science, afgekort tot MSc
wo-master, rechten Master of Laws, afgekort tot LLM
na promotie Doctor, afgekort tot D (in de praktijk wordt bijna altijd PhD gebruikt)

Deze titels worden áchter de naam geplaatst: A. Jansen, MA; A. Jansen, LLM. De komma kan ook worden weggelaten: A. Jansen MA; A. Jansen LLM.

Drs./ir. of MA/MSc?

In principe mag je in Nederland kiezen of je de (oude) Nederlandse titel gebruikt of de (nieuwe) internationale, ongeacht de tijd waarin je de studie hebt afgerond. Je mag jezelf na een afgeronde studie in de geesteswetenschappen dus zowel drs. A. Jansen als A. Jansen, MA noemen.

Het is niet toegestaan om Nederlandse en internationale titels met elkaar te combineren. Wie meerdere studies heeft gevolgd, mag zich dus niet drs. A. Jansen, MSc noemen; ir. drs. A. Jansen en A. Jansen, MSc MA zijn wel toegestaan.